Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

RET1: – Vi har ingen indikasjoner på at sensuren skal være forsinket

Egentlig skal sensur for enhver avlagt eksamen på norske høyskoler og universitet foreligge etter senest tre uker, ifølge Universitets- og høyskoleloven.

Mange har lurt på hvor det blir av RET1-sensuren. Foto: Varde Solutions
19. desember 2022
Sist oppdatert: 19. desember 2022

Flere reagerte da sensuren på det nå obligatoriske førstekullfaget Rettslære for økonomer (RET1) ikke kom klokken 00.00 14. desember. Jodel tok ikke fyr, men det var gang.

Årsaken til at sensuren ikke forelå da, var at faget har fått innvilget fire ukers sensurfrist. Det opplyser Inger Dagestad, seksjonsleder ved Seksjon for eksamen, til K7 Bulletin.

– Med bakgrunn i søknad fra instituttene fikk RET1 innvilget utsatt sensurfrist for 2022. Vi har ingen indikasjoner på at sensuren skal være forsinket, skriver hun i en e-post.

Inger Dagestad forklarer til K7 Bulletin at det er en naturlig grunn til at sensuren for Rettslære for økonomer (RET1) ikke forelå etter tre uker. Foto: NHH

Flyttet på RET1

Tidligere i høst ble det gjort kjent at RET1 ville bli et obligatorisk emne for førstekullister. Den gang fortalte Trond Vegard Johannessen, programansvarlig for bachelorgraden i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH), at noe av bakgrunnen for flyttingen var et ønske fra studentenes side.

– Det var ingenting som hindret studentene fra å melde seg opp i RET1 allerede i første semester, selv om kurset var plassert i tredje semester, sa han tidligere i høst.

I en innstilling fra Seksjon for eksamen til NHH-styrets siste møte i 2021 går det frem at årsaken til ønsket om én uke ekstra sensurfrist beror på at det i år ville være et stort antall studenter som tar emnet.

– Sensurarbeidet er [derfor] svært krevende, står det i dokumentene.

Det står videre at instituttet jobber med å rekruttere kvalifiserte søkere som kan utføre sensurarbeidet.

– Pr. tid er det 0,6 årsverk som har sensurkapaistet. Det tilbakemeldes (fra Instituttet for revisjon, revisjon og rettsvitenskap, journ.anm.) at man på sikt vil kunne ha bygget et juridisk fagmiljø, slik at man da også i RET1 vil ha tilstrekkelige ressurser til å overholde treukersfristen.

Av dette vurderer Seksjon for eksamen vurderer at det er særlige grunner for å utvide sensurfristen i RET1, slik som det må foreligge, jf. uhl § 3-9 (4).

Trond Vegard Johannessen er emneansvarlig i Databehandling for økonomer (MET3) og programansvarlig for bachelorprogrammet ved Norges Handelshøyskole. Foto: NHH

MET3: Ønsket to ukers utvidelse

Dagestad forteller at også Institutt for strategi og ledelse har søkt om og fått innvilget utvidet sensurfrist til fire i uker i faget Databehandling for økonomer (MET3). I møteprotokollen går det frem at instituttet ønsket to ukers utvidet sensurfrist. Årsaken var at Institutt for strategi og ledelse ikke hadde et tilstrekkelig antall kvalifiserte sensorer til å gjennomføre sensuren i løpet av tre uker:

– MET3 er et stort emne med nærmere 500 studenter.

Seksjon for eksamen fant dette til å være særlige grunner for å utvide sensurfristen. Det hadde imidlertid ikke kommet nye opplysninger som tilsier at fristen burde utvides med ytterligere én uke enn gjeldende forskrift. Derfor innstilte Seksjon for eksamen på «kun» fire ukers sensurfrist, som i RET1.

SOL2 og SOL3 ønsket fem uker

Både Markedsføring (SOL2) og Organisering og implementering (SOL3) ønsket seg fem ukers sensurfrist. Institutt for strategi og ledelse begrunnet dette med at de forventet mangel på kvalifiserte sensorer når disse emnene skulle gjennomføres høstsemesteret 2022.

Seksjon for eksamen vurderte imidlertid at det ikke forelå særlige grunner som tilsa at burde bli gitt utvidet sensurfrist i disse emnene:

– I vurderingen er det lagt vekt på at det i dag hovedsakelig benyttes interne sensorer, og det er ikke sannsynliggjort at det vil være mangel på eksterne sensorer fra høsten 2022.

NHH-styret avgjorde

Seksjon for eksamen innstilte dermed på én ukes forlenget sensurfrist for RET1 og MET3. I tillegg innstilte de på to ukers forlenget sensurfrist for en autorisasjonsprøve som oversetter. NHH-styret vedtok innstillingen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram