Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Sammen vil utvide Lehmkuhlhallen: kan hindres av Bybanen

En mulig bybane står i veien for utvidelse av Lehmkuhlhallen. Foto: Margherita Carrozzo, Foto NHHS
En mulig bybane står i veien for utvidelse av Lehmkuhlhallen. Foto: Margherita Carrozzo, Foto NHHS
8. april 2019
Sist oppdatert: 8. april 2019

Det er en kjent sak at det til tider er sprengt kapasitet i Lehmkuhlhallen. Nå vil Sammen utvide: Bybanen kan hindre det.

– Vi har begynt å se overordnet på kapasiteten på de ulike treningssentrene, forklarer Bakke.

Trening er ifølge Bakke et av Sammens mest populære tilbud, og kapasiteten er rett og slett sprengt enkelte plasser. Han forteller at Lehmkuhlhallen er blant Sammens tilbud med aller høyest kapasitetsutnyttelse. Det er han selv fått kjenne på kroppen.

– Jeg trener jo der selv, og ser det at Lehmkuhlhallen på sitt travleste er veldig travelt, sier Bakke.

– Det er helt klart ikke god nok kapasitet når det er på det travleste, spesielt på de tidene av året når det holdes stengt på dagen på grunn av eksamen.

Økt lønnsomhet på trening

Kristoffer Bakke forteller at alle tilbudene til Sammen er brukerfinansierte og at det ikke er noen kryssfinansiering mellom de ulike tilbudene, slik som trening, tannlege, psykolog, etc.

– Den lønnsomheten vi har på treningsområdet legges opp for å brukes på utvidelse på treningsområdet, forklarer Bakke.

Ifølge Bakke er det nå økonomisk forsvarlig bygge ut Lehmkuhlhallen.

– Derfor mener vi dette er en riktig satsing.

Vil utvide: Styreleder i Sammen, Kristoffer Bakke, vil gjerne se en utvidelse av Lehmkuhlhallen. Foto: Emilie Pemzec, Foto NHHS.

Skisser fra 2013 klare

Sammen har utarbeidet skisser for utvidelse av hallen, og disse har vært klare siden 2013. Samskipnaden har nå kommet så langt i prosessen at det ikke er mulig å komme videre uten godkjenninger fra NHH sin side. Tomten som Lehmkuhlhallen står på tilhører NHH, ikke Sammen.

– Vi har kastet ballen til skolen, og nå venter vi på dem, uttaler Bakke.

Han kjenner til at Kjernestyret i NHHS er i en prosess der de har tatt initiativ opp mot ledelsen. Styrelederen håper Kjernestyret fortsetter å holde trykket opp, slik at studentene kan få en ny og utbedret hall.

– NHHS har blant annet vedtatt at parkeringsplassen ved busstoppet nærmest skolen, skal brukes til studentfremmende aktivitet, forteller Bakke.

Kjernestyret har tatt initiativ

Eksternsansvarlig i Kjernestyret, Linn Antonie Solheim, deler utgangspunktet til Kristoffer Bakke og forteller at dette er noe Kjernestyret jobber med.

Jeg har snakket med relevante partar, og Kjernestyret har spilt det inn til rektoratet tidligere i år. De ga inntrykk av at dette var noe de var positive til, men jeg er enig i at det er noe jeg både burde og skal fortsette å pushe på for å litt fortgang i prosessen, sier Solheim.

Hun deler synet på at fasilitetene i Lehmkuhlhallen trenger en oppgradering.

– Dette er en sak jeg synes er veldig viktig, og det har vært en prioritet fra jeg inntok vervet mitt i januar, og var noe av det første jeg begynte å arbeide med.

Bybane til hinder for utbygging

Gunnar Christensen, prorektor for fagressurser og HR ved NHH, har forståelse for at kapasiteten i Lehmkuhl er sprengt og det er behov for utvidelse.

– Vi er like interessert som Sammen i få til en utvidelse. Det er ikke det det står på, sier Christensen.

Prorektor Gunnar Christensen ved NHH ser flere hindre i veien for en utvidelse. Foto: NHH.

NHHs Eiendomssjef, Klas Rønning, kan fortelle at det er flere forhold som i dag hindrer en utbygging av Lehmkuhlhallen. Et av dem er en mulig bybanetrasé fra sentrum til Åsane, som vil passere forbi NHH.

– Vi vet ikke hva som skjer med våre arealer når en eventuell bybane bygges, sier Rønning.

Rønning peker også på at reguleringsplanene for området er i endring, hvilket skaper ytterligere usikkerhet rundt NHH sine arealer. I dag er slik at Sammen eier tomten som Lehmkuhlhallen står på, mens Statsbygg eier alt av arealer andre arealer rundt NHH.

Delvis utvidelse mulig

Prorektor Christensen forklarer at NHH har funnet område på det nordvestre hjørnet av Lehmkuhlhallen, utenfor Speilsalen, som kan brukes til utvidelse.

–  Dette er en opsjon som kan utløses når som helst, mest sannsynlig etter at rehabiliteringen av NHH er ferdig.

Når en eventuell fullverdig utviding av Lehmkuhl kan begynne vil avhenge av når og hvor bybanen utbygges.

– Det er kanskje den viktigste faktoren. Det er en faktor som vi ikke har kontroll på og er skjøvet ut i tid, sier Christensen.

Sprengt kapasitet: Både Sammen og ledelsen ved NHH anerkjenner at kapasiteten i Lehmkuhlhallen ikke er god nok slik den er i dag. Foto: Margherita Carrozzo, Foto NHHS.

Bård Johansen er direktør i Sammen Trening og kjenner godt til situasjonen med Lehmkuhlhallen.

– Vi vet at det er store kapasitetsproblemer og vi har konkrete planer for utvidelse, sier Johansen.

Han forteller at Sammen kjenner til NHH sitt syn i saken,men at de ikke har hatt formelle samtaler med skolen om en utvidelse av Lehmkuhlhallen.

– Vi har kanskje hatt for store ambisjoner, men vi må avvente hvor bybanen dukker opp før vi kan komme videre i saken.

Samskipnaden er samtidig i gang med utvidelse av Sammen City med en ny etasje på 900 kvadratmeter, som etter planen skal være ferdig til 15. september i år.

– Det er mange NHH-studenter som trener i byen, og dette vil hjelpe på.

Les også:

Reisebrev: Melbourne, Australia

Hva du bør vite om CSR, og hvordan næringslivet kan være med å løse klimakrisen

Hvilken masterprofil bør du velge?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram