Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Skuta seiler, men hvor står bacheloren?

Rektor Øystein Thøgersen svarte på mitt leserinnlegg den 31.mai med en klar beskjed om at Finans på NHH har god vind i seilene. Ettersom jeg nå sitter igjen med flere spørsmål enn svar, velger jeg å svare tilbake for å få frem poenget mitt.

Masterstudent Signe Kristine Solstad Midtun: – Institutt for Finans har ved flere anledninger spurt om å få la kvinnelige finansprofessorer undervise dette kurset, noe som ikke har blitt godt mottatt av skolens ledelse - til tross for at NHH har vedtatt å prioritere kvinnelige forelesere i de obligatoriske fagene på bachelor. Foto: Foto NHHS
18. juni 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

LESERINNLEGG


Les også: Leserinnlegg: Finansskuta seiler i rekordfart – uten NHH om bord

Det er flott at NHH har vind i seilene på masterprogrammet og executive nivå. Likevel fremkommer det av Øysteins svar at NHH har sluppet ankeret på Bachelor. Det at et fag får gode tilbakemeldinger betyr dessverre ikke at det ikke er dags for oppdateringer. I mitt første innlegg viste jeg til statistikk hvor konkurrenter tiltrekker seg flere og flere studenter, grunnet deres populære finanstilbud, noe som ikke ser ut til å bekymre Øystein. Selv har jeg hørt flere medstudenter si at småsøsken og kjenninger ønsker å gå på BI over NHH grunnet mer fokus på finans.

Jeg ønsker igjen å poengtere at NHH kun tilbyr ett obligatorisk finanskurs på bachelor, færre enn sine nærmeste konkurrenter. Øystein sier at BED3 er et fag som dekker «alt», som indikerer at dette bør være nok. Fra et studentperspektiv består faget i stor grad av formler og modeller, og har få praktiske anvendelser. Med et ekstra obligatorisk fag kunne studentene få innføring på et tidligere tidspunkt i studiet, samt gå mer i dybden. Ifølge Institutt for Finans ble dette foreslått under vårens NHH-interne bachelorevaluering, men ble avslått av NHHs styre. At NHHs finanstilbud på Bachelor ikke er godt nok avspeiler seg i hvor attraktive studentene er for finansnæringen, hvor NHHere stadig er i mindretall under internships innen finans.  

Videre sier Øystein at mange institutter gir kurs som inkluderer finansielle problemstillinger. Hva sier dette om kvaliteten på finansundervisningen på NHH, dersom finansfag går på tvers av profiler og institutter? God undervisningskvalitet er forskningsbasert, og som student vil man naturligvis undervises av professorer med sin ekspertise innen finans – slik det gjøres av de beste handelshøyskolene. 

Jeg vet ikke med dere, men om jeg brekker foten ville jeg foretrekke en ortoped over en nevrolog. Selv om begge er ypperlige leger, vil den ene være spesialisert til å hjelpe meg bedre enn den andre. Har ikke Øystein skjønt dette?

Les også: Leserinnlegg: Eksamen: Ledelse av utdanningsinstitusjon. Karakter: F

Avslutningsvis nevner Øystein at det oppfordres i fagmiljøene til bruk av kvinnelige rollemodeller. Av den grunn tok jeg kontakt med professor Karin Thorburn og spurte hvorfor ikke hun underviser i BED3. Thorburn er Norges mest meritterte finansprofessor, og får hvert år strålende tilbakemeldinger fra studenter som tar hennes fag på masteren. Likevel har hun blitt nektet å undervise i BED3. Institutt for Finans har ved flere anledninger spurt om å få la kvinnelige finansprofessorer undervise dette kurset, noe som ikke har blitt godt mottatt av skolens ledelse - til tross for at NHH har vedtatt å prioritere kvinnelige forelesere i de obligatoriske fagene på bachelor. Hennes svar er både trist og urovekkende, når finans er et fagområde som har svært lav kvinneandel i masterprogrammet og dermed høyest behov for kvinnelige rollemodeller.

Øystein Thøgersen gir ikke uttrykk for at det er behov for noen endring på bachelornivå. Hvorfor ønsker ikke NHH å ta opp kampen mot konkurrentene? Med fare for å gjenta meg selv – Selv om BED3 per i dag er et bra fag, må det endring til for at NHH skal holde følge med andre handelshøyskoler. For selv om de fagansvarlige er dyktige forelesere, kan finanstilbudet i sin helhet bli bedre med et nytt fag, samt med fagstab fra Institutt for Finans. En god og helhetlig portefølje av finanskurs sikres best gjennom et koordinert tilbud fra finansfagmiljøet.

Øystein Thøgersen, hvorfor vil ikke NHH forbedre finanstilbudet på Bachelor og ta inn kvinnelige forelesere, slik at de beste studentene igjen velger NHH og jenter blir inspirert til å ta finans på masteren?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram