Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Finansskuta seiler i rekordfart – uten NHH om bord

Jeg har nå fullført mitt første år på master i finans. Etter endelig å ha skjønt mer av hva finans  handler om har jeg den siste tiden sett tilbake på studieløpet og reflektert over hvorfor det  ikke er mer finanskurs på bachelor og hvorfor så få jenter velger finans som hovedprofil på  masteren.

– Selv om valget til slutt endte på finans, kan jeg dessverre ikke gi æren til selve  bachelorprogrammet for dette valget, sier Signe Kristine Midtun. – Selv om BED3 introduserer flere konsepter som  videreføres på master, er det samtidig mye mer til finans enn opsjonsprising, kontantstrøm og  put-call-paritet. Foto: Foto NHHS
31. mai 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

LESERINNLEGG


Gjennom bachelorgraden tenkte jeg ikke særlig mye over hvordan studieløpet var lagt opp og  hvordan de obligatoriske fagene skulle legge grunnlag for hvilken profil jeg skulle velge på  master. Selv om valget til slutt endte på finans, kan jeg dessverre ikke gi æren til selve  bachelorprogrammet for dette valget. Selv om BED3 introduserer flere konsepter som  videreføres på master, er det samtidig mye mer til finans enn opsjonsprising, kontantstrøm og  put-call-paritet.

Dersom det er vanskelig å gjøre BED3 representativt, hvorfor har vi da bare ett finansfag på  bachelor, og som i tillegg ikke engang undervises av fagstab fra Institutt for Finans? Det har  det siste året kommet flere nye valgfag innen finans, men som vi vet prioriterer de fleste  NHHere utveksling, noe som begrenser hvor mange valgfag en får tatt. Derfor må det en  endring til i de obligatoriske fagene.

På NHH er det kun et obligatorisk finanskurs på bachelornivå – dette er betydelig mindre enn  på andre handelshøyskoler, som i Stockholm og København. BI og NTNU har de senere årene  satset på finansspesialisering på bachelornivå – noe som tiltrekker studenter. I år var det 97% økning i antall søknader til bachelor i finans på BI, og BIs master i finans har hatt en økning på  33%. Samtidig var det 18% reduksjon i studenter på NHH som valgte finans som hovedprofil høsten 2020 enn snittet de 5 foregående årene.

Som medlem i Studentutvalget har jeg det siste året vært studentrepresentant i Institutt for Finans. Etter å ha diskutert denne tematikken med flere av professorene på instituttet viser det  seg at de har prøvd å få til en endring på bachelor i flere år. De ønsker å etablere et ekstra,  bredere obligatorisk introduksjonskurs i finans som gir studentene en bedre forståelse for  rollen finans spiller i samfunnet, men har ikke fått gjennomslag for sine forslag. Kan NHH stå  for en strategi som sier at skolen skal være på topp med internasjonale handelshøyskoler  dersom den ikke er villig til å gjøre endringer?

Andelen kvinner som tar finansprofilen er redusert fra 31% våren 2019 til 20% høsten 2020. Kan årsaken være at konkurrentene har bedre finanstilbud på masternivå eller at NHH  mangler et bredere obligatorisk finanstilbud på bachelor? Eller kan årsaken være at studentene  knapt møter en eneste kvinnelig foreleser på bachelornivå? På masteren har jeg møtt flere  inspirerende kvinnelige finansprofessorer, som gjort fag både interessante og relevante. Hvis  studentene fikk møte disse professorene allerede på bachelornivå tror jeg flere jenter ville  velge finans på masteren.

NHH var i år Norges mest populære studie, men hvor lenge kan skolen surfe på bølgen av  NHHs gode rykte? Ifølge NHHs strategi skal skolen jobbe for at vi studenter til enhver tid  skal være relevante i arbeidsmarkedet. Likevel går vi mot at NHH-studentene ikke lenger er  bedriftenes førstevalg, hvor internship i finans i større grad går til studenter fra CBS, BI og  NTNU, og NHHere er i mindretall. NHHs strategi sier også at skolen skal gjennomgå studiet  for å sikre relevans. Men når NHH velger å verken forbedre eller utvide finanstilbudet, står skolen da for en slik strategi? Hva er grunnen til at NHH velger å ikke satse på finans? Er det  på grunn av gutteklubben grei, kamp om ressurser eller mangel på vilje til endring som gjør at studentenes beste ikke blir prioritert?

Hvert eneste semester brukes Kodak-eksempelet i undervisningen på NHH. Gjennom dette  eksempelet lærer studentene hvor farlig det er å sitte på gjerdet, og hvilke konsekvenser dette  kan ha. Finansskuten seiler nå uten NHH om bord. Hvilke konsekvenser vil dette ha for NHH  når det gjelder å tiltrekke seg de beste og mest kvalifiserte studentene?

Øystein Thøgersen, hvor lenge har NHH tenkt å sitte på gjerdet? 

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram