Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Slik blir høstsemesteret på NHH

Rektor Øystein Thøgersen og Professor Bram Timmermans ved Institutt for Strategi og Ledelse, Foto: NHH
Rektor Øystein Thøgersen og Professor Bram Timmermans ved Institutt for Strategi og Ledelse, Foto: NHH
12. august 2020
Sist oppdatert: 30. oktober 2020

Mandag 17. august tar NHH imot studenter til studiestart, men dette høstsemesteret vil heller ikke være helt som normalt. – Både fakultetet og studentene må tilpasse seg, sier professor Bram Timermans.

Covid-19 fortsetter å prege samfunnet og verdensbildet, og NHH forbereder et alternativt semester for å følge nødvendige smittevernregler.

Digitalt alternativ til undervisning

Selv om NHH åpner campus for studenter, er det innført digitale alternativer i de fleste kursene. Restriksjonene rundt Covid-19 gjør det vanskelig å samle alle studentene i auditoriene, og skolen jobber for å gjøre det mulig å studere uten fysisk oppmøte i forelesning.

«Dei gjeldande smittevernrestriksjonane i samband med Covid-19 fører til ein reduksjon i kapasiteten i NHHs auditorium, klasserom og lesesalar. I møte med dette vil NHH kombinere tradisjonell klasseromsundervising med nettbasert undervising i haustsemesteret. Ingen kurs vil ha obligatoriske aktivitetar som krev fysisk oppmøte på campus. Der det er obligatorisk aktivitet, vil det alltid vera nettbaserte alternativ», heter det på NHH sine hjemmesider.

Les også: NHH holder på fadderuken – avlyser ikke alkoholarrangement

SOL3: Digitale forelesninger, digitale Q&A's og digitale casediskusjoner

Et av kursene som vil være heldigitale denne høsten er Organisasjonsteori (SOL3) på bachelornivå, ledet av professor Bram Timmermans. Kurset vil ifølge undervisningsplanen på Canvas være preget av digitale forelesninger og Q&A's, samt digitale casediskusjoner i grupper.

Er du bekymret for at undervisningskvaliteten vil reduseres denne høsten med digital undervisning, sammenliknet med semestre med «normal» undervisning?

– Kort sagt, nei. Å skifte til digital undervisning betyr ikke at det er en endring i den overordnede læreplanen og læringsmålene vi har formulert for kursene, forteller Timmersmanns i en e-post.

– Jeg gjetter at hvis du sammenligner læreplanen og læringsmålene med tidligere år, er de veldig like, også for de kursene som blir helt digitale. Å bevege seg digitalt betyr ofte bare at formen i hvordan vi underviser og hvordan vi legger til rette for læring vil være annerledes.

Rektor Thøgersen: – Vi ønsker å heve undervisningskvaliteten

Rektor Øystein Thøgersen har også tro på at undervisningskvaliteten vil være høy denne høsten, og peker på at forelesere har mer erfaring med digitalt undervisningsopplegg, etter at det ble lockdown i vår.

– Jeg og vi i rektoratet er ekstremt opptatt av at digitale løsninger skal være digitale kvalitetsløsninger. Da vi fikk en lockdown i vår, fokuserte vi på å bare få ting opp og digitalt. Da var det sikkert variasjon i hvordan man håndterte det mellom kursene. Når vi nå går inn i et semester hvor alle har erfaring med digitalt opplegg, så ønsker vi å heve kvalitetslisten, meddeler Thøgersen.

Har kurset foreleserne

– Vi har eksempelvis hatt en seminarserie for alle forelesere, hvor noen av foreleserne som er i fronten på digitalundervisning ga inspirasjonsforelesninger for alle. Det er en av flere mekanismer vi bruker for at fagstaben skal løfte seg trinn for trinn.

– Er dere forberedt dersom det blir en ny lockdown?

– Ja, og det var litt der vi startet, at vi må ha fleksibilitet. Det skal ikke så mye fantasi til for å skjønne at risikoen for en ny lockdown er til stede. I det tilfellet har vi lært hva skal gjøre, og vi vil kunne håndtere det, sier Thøgersen.

Utveksling til våren usikkert

Studenter som var på utveksling denne våren ble oppfordret til å reise hjem da Covid-19 slo inn for fullt i mars. De fleste fikk fullført digitalt, men flere studenter måtte ta ekstra kurs på NHH for å oppnå tilstrekkelige studiepoeng.

Videre ble det i mai avklart at utveksling for utreisende masterstudenter utgår denne høsten, på grunn av restriksjonene og usikkerheten rundt Covid-19. NHH formidlet også at høyskolen ikke tar imot innreisende studenter på hverken master- eller bachelornivå, med unntak av dobbeltgradstudenter.

«Hovudmålet er å ønska nye utvekslingsstudentar velkommen til vårt campus våren 2021, og å senda NHH-studentar på opphald i utlandet», skrev skolen i en uttalelse på hjemmesidene 5. mai.

– Tror du det blir utveksling våren 2021?

– Ja, det tror jeg. Men når jeg sier tror så er det en syltynn grense mellom tro og håp, vi er helt avhengig av hva som skjer rundt oss i verden og hvordan våre partnerinstitusjoner i hele verden innretter seg. Så her er det usikkerhet som vi bare må leve med og håndtere så godt som mulig, sier Thøgersen.

– Når tar dere en endelig avgjørelse?

– Det kan jeg ikke svare på akkurat nå, men vi vet at for alle så er det viktig å få klarhet i dette for å kunne legge planer på et tidlig tidspunkt. For vårt eget system skal vi koordinere hundrevis av søkere [til institusjoner] i hele verden, så det å få klarhet så tidlig som mulig har høy verdi. Her er det en balanse, ved at man ønsker mer informasjon samtidig som det er etterspørsel etter klarhet, så det må vi nesten komme tilbake til, avslutter han.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram