Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Slik er livet i konsulentbransjen

Nylig var administrerende direktør ved Boston Consulting Group (BCG) i Oslo, Børge Kristoffersen, på besøk til NHH som en del av Karrieredagene. Her fortalte han om sin karriere i en bransje som er meget populær hos NHH-studenter.

Kristoffersen delte sine erfaringer innen konsulentbransjen (Foto: Emma Torsvik)
19. september 2023
Sist oppdatert: 20. september 2023

Kristoffersen fortalte om tankegangen sin i 2005 da han valgte å jobbe i denne bransjen. Da han var 23, anså han konsulentbransjen for å ha den beste læringskurven, samt at den krevde bred kompetanse. I tillegg var han tiltrukket av bransjens unge, sosiale miljø. 

Kristoffersen har vært ansatt i BCG siden 2005, og ble administrerende direktør i 2017. Samlet sett har han jobbet på BCG i 18 år, og forklarte grunnen til dette under foredraget. Han mener at å jobbe på BCG gir en stor trivsel og personlig utvikling, samt at man blir veldig motivert til å yte sitt beste.

Mangfold står i sentrum

Til K7 Bulletin forteller Kristoffersen om hvordan en vanlig arbeidsdag ser ut for han. Han påpeker at hans arbeidsoppgaver er forskjellige fra de øvrige ansatte sine, og dermed ikke helt representative på hva det innebærer å jobbe i konsulentbransjen.

– Hoveddelen av min arbeidsdag består av å jobbe sammen med kunder, møte ledere i næringslivet og lede strategiske prosjekter. I tillegg til det, leder jeg også kontoret. Jeg bruker også noen tid på å reise rundt og investere i neste generasjoner med rekruttering, forteller Kristoffersen smilende.

Videre forteller han om arbeidskulturen i BCG. Han mener BCG har en «sterk kultur», ikke minst på grunn av mangfoldet av folk som jobber der. Han fortsetter med å si at selskapet har et enorm fokus på folk og at de ansatte har de samme verdiene som BCG. De setter derfor stor vekt på å utvikle folk.

Mangfold er et begrep som kan innebære flere forskjellige ting. For Kristoffersen omfatter det dimensjoner som kjønn, etnisitet og legning, men også personlighet, evner, erfaringer og utdanning. Han utdyper at det heller ikke bare er begrenset til en dimensjon, men er et paraplybegrep som inkluderer alle disse dimensjonene.

Vurderer tre kvaliteter hos kandidatene 

Med det raskt skiftende landskapet innenfor næringslivet, er spørsmålet om hvilke kvaliteter og ferdigheter som er fokus for rekrutteringsprosessen mer relevant enn noensinne. Kristoffersen kom med sin innsikt om hva som kreves for å lykkes i dagens konkurransepregede forretningsverden. 

«Mangfold» er ikke en minoritetsdefinisjon - majoriteten er mangfoldig, fastslår Kristoffersen. (Foto: Kenan Viteskic)

– Hos BCG vurderer vi nøye tre sentrale kvaliteter hos våre kandidater - motivasjon, faglig kompetanse og personlige egenskaper. Dette innebærer at vi søker etter studenter som er modne, dyktige problemløsere og som besitter mellommenneskelige ferdigheter som støtter deres evne til å tilpasse seg på en god måte, formidler han.

Det er sannsynlig at studenter som leser dette kan betrakte seg selv som den uimotståelige superhelten av kandidater, akkurat slik Kristoffersen beskriver det. Likevel må studenter huske at valg av fremtidige arbeidssted ikke bare avhenger av selskapet, men også omvendt. Vi fikk en beskrivelse av fordelene og ulempene ved å være nyansatt i et ledende konsulentselskap.

– De positive aspektene av å være nyansatte i et ledende selskap er nok det globale støtteapparatet, tverrfaglige kompetansen og muligheten til å være en del av givende prosjekter med stor påvirkning på samfunnet, mener Kristoffersen.

Han fortsetter:

– Den innledende læringskurven for nyansatte kan være bratt når de umiddelbart blir involvert i nye prosjekter. Denne prosessen kan oppleves som utfordrende. I tillegg krever arbeidet i forskjellige bransjer, som ikke alltid samsvarer med ens personlige erfaringsbase, at man kan holde roen i stressende situasjoner og til å bruke kompentansen rundt seg. 

Positiv til ny studieretning ved NHH

I vår ble det vedtatt at NHH skal ha ny en studieretning med fokus på bærekraft og teknologi, med oppstart høsten 2024. BCG-lederen har klare tanker om den nye studieretningen.

– Det er positivt at utdanningsinstitusjoner i dag tilpasser studiene sine til de større endringene i samfunnet, spesielt de knyttet til bærekraft og teknologi. Energiomstilling er i fokus både nasjonalt og internasjonalt, og vi trenger innovasjon og en solid forståelse for teknologi for å håndtere denne omstillingen. Derfor tør jeg påstå at den nye studieretningen vil være svært relevant i fremtidens arbeidsmarked, forteller Kristoffersen. 

Avslutningsvis påpeker Kristoffersen at spesialisering ikke er det nødvendige for å lykkes som konsulent, men det er heller sammensetningen av drivkraft og gode ferdigheter til å løse problemer.

Les også: https://k7bulletin.no/ny-teknologi-bachelor-ventes-vedtatt-om-kort-tid-ntnu-onsker-konkurransen-velkommen/

Relaterte innlegg

Kahoot-vinneren

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram