Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Studentkantinen kan omgjøres til undervisningsrom – tildelt 2,5 millioner i støtte

Foto: Francesco Cilia, Foto NHHS
Foto: Francesco Cilia, Foto NHHS
31. mai 2020
Sist oppdatert: 31. mai 2020

I mars ble det i styredokumenter presentert et forslag om ombygging av kantineområdene, som vil redusere kantineplassene for studentene. Nå har NHH fått innvilget søknad om støtte til prosjektet og fått tildelt støtte på 2,5 millioner.

Forslaget inkluderer omgjøring av studentkantinen(gamlebygget) til undervisningsrom, personalkantinen til ny studentkantine, og NHHS-kontorer i nybygget til ny personalkantine. I dokumentet foreslås det følgende: 

  1. Studentkantinen omgjøres til undervisningsrom tiltenkt gruppeundervisning for inntil 250 studenter. Lokalet etableres slik at det kan ha selskaper med beverting av samme omfang som i dag.
  2. Personalkantinen omgjøres til studentkantine for inntil 80 studenter. Denne vil sammen med kaféene i Nybygget dekke kapasitetsbehovet for kantine til studenter.
  3. Det etableres ny personalkantine i Nybygget for inntil 75 personer i areal som i dag er kontorer tilhørende NHHS. Denne vil sammen med tilstøtende kafé dekke kapasitetsbehov for kantine til ansatte. 

Bakgrunnen for forslaget er behovet for mer areal til gruppebasert undervisning, og et ønske om et felles spisested for ansatte. Byggeperioden er blitt anbefalt å utføres sommeren 2021.

I statsbudsjettet for 2020 er det vedtatt at totalt 161 millioner kroner skal tildeles universiteter og høyskoler til oppgradering av lokaler. 26 millioner av disse går til prosjekter eid av Statsbygg, som inkluderer ombyggingen på NHH. Det ble foreslått på styremøtet å søke om midler til omgjøring av kantineområdene, og i møteprotokollen opplyses det at styret godkjente forslaget.

Les også: Trene Sammen refunderer kun 300 kr – slik svarer de på kritikken

NHH tildelt støtte 

Tidligere denne måneden ble det kjent at 12 universiteter og høyskoler mottar støtte til oppgradering av lokaler. Det opplyste Khrono 18. mai.

2,5 millioner av disse går til NHH, etter innvilgning av søknaden om midler, som skal brukes til ombygging av kantineområdene. 

Ombyggingen av kantineområdene er anslått til å koste 5,5 millioner kroner, ifølge det fremlagte forslaget. Midlene fra statsbudsjettet vil dermed dekke omtrent halvparten av prosjektets kostnader. 

Kvinnelig studentrepresentant i NHH-styret, Mari Larsen Sæther

Studentrepresentant: - Skal gjøres grundige undersøkelser 

Studentrepresentantene i NHH-styret, Elias Nash Reksen og Mari Larsen Sæther, var blant de som deltok på møtet, og begge stemte for forslaget om å søke om midler til ombyggingen. 

Sæther påpeker imidlertid at det ikke er vedtatt om ombyggingen vil foregå slik forslaget tilsier, selv om søknaden om midler har blitt innvilget. Hun forteller også at studentrepresentantene har stilt spørsmål til resten av NHH-styret om det vil være nok plass til studentene i de nye arealene. 

- Styret stemte for å søke midler som kan brukes til en ombygging da fristen kom fortløpende, men det er ikke vedtatt hvorvidt det blir ombygd slik som forslaget er nå. Det ble selvfølgelig stilt spørsmål av Elias og meg hvorvidt det er plass til så mange studenter på arealet som i dag er personalkantinen, forklarer Sæther. 

- Det skal gjøres grundige undersøkelser av hvor mange studenter som bruker kantinen ved ulike tidspunkt og hvordan ombyggingen eventuelt skal være skal tas opp som sak igjen ved en senere anledning. Hvordan personalkantinen og studentkantinen eventuelt skal bli er derfor ikke vedtatt. 

Denne ombyggingen er noe som angår alle studenter på NHH. Burde ikke studenter ha fått informasjon om denne prosessen?

- Jo studenter vil selvfølgelig få informasjon og muligheten til å si meningen sin dersom en prosess kommer i gang. Per nå er det snakk om å søke mulige midler og hvorvidt dette skal bygges eller ikke er verken diskutert eller bestemt i styret på dette tidspunktet, avslutter Sæther.

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram