Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Tapper NHHS Consulting


10. september 2013
Sist oppdatert: 24. september 2013
Røde tall: Studentforeningens eget konsulentselskap gikk med underskudd i 2012. Samtidig som selskapet satte ny rekord i utbetaling av lønn, bidro sosiale arrangementer til at driften gikk i minus.

 
Leder: Kjernestyret bør handle.
Karl Magnus Norderud har arbeidet i NHHS Consulting siden 2010, og har ledet gruppen siden januar. Han hevder selskapet vanligvis driver i balanse.

Dere har hatt negativt resultat i 2012. Hva skyldes det?

– Det skyldes forhold jeg ikke kan gå inn på. Det er konfidensielt i styret. Vi har gjort tiltak på de forholdene som har skjedd. Det er det jeg egentlig kan si på det området.

Lønnskostnadene deres har vært historisk høye samtidig som dere har hatt underskudd. Forstår du at folk stiller spørsmål?

– Det kan jeg se. De inntektene vi genererer dekker de kostnadene vi har. Av ulike årsaker har det blitt annerledes i år. Man må jo også huske at vi får ikke noe stønad direkte fra NHHS. Så vi har også andre utgifter, som sosiale arrangementer, som vi må dekke selv.

Tallene viser at dere har hatt underskudd i 2012, 2010 og 2009 og 2008. Det ser jo heller ut som at underskudd har vært regelen, snarere enn unntaket?

– Det kan nok være tilfellet. Nå kjenner jeg ikke til de andre årene. Jeg kan jo se problemet. Men jeg vil ikke tro at det er fordi vi gir lønn til de ansatte, at vi går i minus. Hadde jeg vært leder over flere år, hadde jeg nok kunnet si hva som skjedde da.

Hvordan velges ledelsen i selskapet deres?

– Ledelsen blir valgt slik det er i en ekte organisasjon, der vi har et styre som bestemmer. Du må stille til valg, så vil sittende ledelse gjennomføre intervjuer, og så fatter styret endelig avgjørelse.

De ansatte i NHHS Consulting har flertall i aksjeselskapets styre. Hvem har ansvaret her?

– Vi har en kontinuerlig dialog med kjernestyret i NHHS om hvordan pengebruken skal være. Dette bestemmer vi sammen med dem.

Hvilke kunder hadde dere egentlig?

– Det siste året har vi hatt Telenor og SOL-fakultetet som kunder. Og så skulle vi hjelpe næringslivsutvalget, men det ble henlagt.

Hva er grunnen til at dere er organisert som et aksjeselskap?

– Jeg har ikke noen argumenter utover at vi er et aksjeselskap fordi vi er eid av NHHS. Det er jo også for å bli oppfattet som en profesjonell aktør. Som en aktør i et marked, så må man ikke fremstilles som en veldedig organisasjon eller knytte det for tett til NHHS.

Dere er heller ikke alene i studentforeningen om å tjene penger på eksterne kunder. I resten av foreningen går imidlertid pengene til felleskassen. Kan lønnen deres svekke dugnadsånden?

– Denne diskusjonen har vært oppe flere ganger før. Det har vært noe som har gått igjen og igjen. Jeg kan se at det kan oppfattes som litt merkelig. Men vi er jo en seriøs aktør, hvor våre konsulenter står for reell verdiskaping, og derfor må bli avlønnet.

– De kan legge ganske mye arbeid i et prosjekt. Det vil jeg anta at andre også gjør, så ikke misforstå meg. Men det er litt som Vaktkorpset, som også tar betalt for interne arrangementer. De har en fysisk og verbalt krevende jobb. Det er ikke helt det samme med konsulenter, men de må legge ned ganske mye tanker. Det er kunnskapsintensivt arbeid vi driver med. Vi gjør jo også gratis arbeid for NHHS. Det syns vi også er veldig viktig.

Hvor ønsker NHHS Consulting å være om to eller fem år?

– NHHS Consulting har nok slitt litt med å finne ut hvor vi vil hen. Sammen med de ansatte har vi imidlertid jobbet mye strategisk, og funnet ut at selskapet i hovedsak skal være en læringsarena. I et lengre perspektiv ønsker vi å være den beste arenaen for konsulentspirer.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram