Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Akademisk ukultur


5. juni 2013
Sist oppdatert: 21. juni 2013
Dype problemer: PwC har avdekket alvorlig rutinesvikt og ukultur. Rapporten er et knusende nederlag for Norges ledende handelshøyskole.

Les også intervju med rektor Jan I. Haaland: I skyggen av høyblokken

Siden februar har konflikten rundt omorganiseringen av NHH-administrasjonen gått for åpen scene i norske medier. Granskningen fra PwC viser at høyskolen i realiteten sliter med dypere, mer alvorlige problemer.

Små endringer
PwC viser til at endringene som skulle gjennomføres var små, sammenlignet med hva mange virksomheter gjennomgår til vanlig.

– Det var ikke planlagt oppsigelser eller store endringer av arbeidsoppgaver i ny struktur. De fleste ble direkte innplassert i ny stilling, der mer enn 80 % av oppgavene var de samme, skriver selskapet i rapporten.

NHH var uskikket
Når dette likevel har skapt alvorlige problemer, er en av årsakene at helt grunnleggende rutiner har manglet.

Ifølge rapporten fantes det intet rammeverk for gjennomføring av prosjekter. Retningslinjer og avtaleverk for omstillinger var manglende. Det fantes ikke en gang en prosjektplan for omstillingen. Feil fagforening ble innkalt til drøftinger. Ny instruks for rektor og direktør måtte vedtas midt i prosessen, fordi den gamle var feilaktig og uklar.

Handelshøyskolen hevder å utdanne Norges beste ledere. Da er det knusende at PwC konkluderer med at NHHs egen organisasjon ikke har tilstrekkelig erfaring til å gjennomføre en mindre omstilling.

Destruktiv kultur
Enda mer urovekkende er konklusjonene PwC trekker om organisasjonskulturen. I kapittelet om forholdet mellom de faglige og administrativt ansatte, skriver selskapet rett ut at det ligger en iboende mistillit mellom partene.

Istedenfor at beslutninger fattes i formelle organer, beskriver PwC en høyskole der viktige avgjørelser styres av vennskap og nettverk, og hvor enkeltpersoner er dypt involvert i saker utenfor eget ansvarsområde.

– Det er kultur for at mange mennesker blir involvert i saker som de kun delvis eller ikke er en direkte part i, på grunn av at informasjon spres gjennom nettverk og uformelle kanaler. Det er i enkelte deler av NHH en kultur for å forsøke omkamper på beslutninger, og kulturer for å tillate at omkamper forsøkes, skriver konsulentselskapet.

Vanlig å bryte taushetsplikt
Særlig har denne kulturen gitt stygge utslag i personalsaker, hvor rykter spres og konfidensielle saker diskuteres av et høyt antall personer. Rapporten viser blant annet til en personalkonflikt i HR-avdelingen; etter hvert var hele 22 personer involvert i å diskutere en sak som bare angikk en mindre gruppe.

– PwC erfarer at det ikke er en kultur for å forholde seg til konfidensialitet. PwC registerer at flere saker som er unntatt offentlighet er blitt spredt utover det som er hensikten, påpeker selskapet.

I en annen personalsak fører dette til at ledelsen i perioder mistet kontroll over saken, hevder rapporten videre.

Dette er svært alvorlig, fordi det undergraver den tilliten og beskyttelsen ansatte har krav på. Som kunnskapsorganisasjon er ansatte og studenter høyskolens viktigste ressurser. Dersom organisasjonen ikke er i stand til å håndtere konflikter, er det til syvende og sist en alvorlig trussel mot høyskolens evne til å tiltrekke seg de beste talentene.

En knusende dom
Rapporten påviser at helt grunnleggende rutiner vært fraværende. Personalkonflikter har spunnet ut av kontroll. En ukultur med baksnakking, omkamper og uformelle nettverk har fått råde. Mennesker har blitt sykemeldt og hatt det vondt.

Høyskolen har valgt å kalle rapporten for kritisk. Den er snarere en knusende dom over NHH som organisasjon. Den påpeker forhold som ikke kan forsvares i et moderne arbeidsliv, aller minst hos NHH, som skal være blant Norges beste i ledelse og organisasjonsvitenskap.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram