Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vil utfordre næringslivet på menneskerettigheter


7. november 2018
Sist oppdatert: 7. november 2018

NHH-Symposiet setter menneskerettigheter på agendaen i neste års konferanse. Mottoet blir: «ingen bedrift kan lykkes i et samfunn som mislykkes».

NHH-Symposiet lanserer i disse dager navn og konsept til konferansen, som blir avholdt 20.-21. mars neste år.

– Tidligere har det vært mange konferanser om digitalisering. Vi ønsker å løfte blikket litt. Det overordnede temaet for konferansen er globaliseringens fremtid. Vi skal fokusere på endringer i global maktbalanse og økende ulikheter og populisme, forteller Atle Børve Larsen.

Han er programsjef for NHH-Symposiet og har hatt ansvar for utviklingen av konseptet til konferansen: «Recess – shifting playgrounds.»

Menneskerettigheter på agendaen

Spesielt for neste års konferanse er fokuset på menneskerettigheter.

– Bærekraft med fokus på menneskerettigheter vil ligge i bunn for konferansen, forteller leder for NHH-Symposiet, Nicholas Nord Drange.

Han forteller at de ønsker belyse sammenhengen mellom menneskerettigheter og bærekraft.

– De siste årene har man tilsynelatende i stor grad tenkt på bærekraftsbegrepet i lys av klima og miljø, hvor rollen til blant annet menneskerettigheter har blitt glemt. Over 50 prosent av FN sine bærekraftsmål er direkte knyttet til menneskerettigheter og rundt 90% indirekte. Det er vanskelig å nå målene uten å også ta stilling til menneskerettigheter.

Symp-sjefen illustrerer det med et eksempel.

– Det finnes i dag over 40 millioner moderne slaver i verden og lar man disse representere ett land, vil dette landet gjennom arbeidet slavene utfører tilsvare verdens tredje største bidragsyter til karbonutslipp.

– Videre vet vi at klimaendringer vil kunne føre til et stort antall klimaflyktninger, som i neste ledd gir oss enda flere mennesker som havner i en livssituasjon hvor sannsynligheten for å bli utnyttet øker betraktelig. Vi er vitne til en selvforsterkende loop, hvor det å bekjempe brudd på menneskerettigheter vil kunne ha en betydning for også å bekjempe sentrale drivere for eksempelvis klimaendringene.

Mer tiltro til bedrifter enn myndigheter

NHH-Symposiet arrangeres annet hvert år av rundt 350 NHH-studenter. Under Symp19 vil ulike bedriftsledere få snakke om hvilke menneskerettighetsutfordringer de står overfor.

–  De vil få fortelle om tabber de har gjort i arbeidet opp mot menneskerettigheter og hva de har er lært av det, sier Børve Larsen.

Konferansen vil ta tak i tabubelagte spørsmål.

– Vi ønsker ikke å være redde for å stille spørsmål som kan virke tabu. Den frykten tror vi kan være med på å skape grobunn for ekkokammer, sier programsjefen.

– Mange av utfordringene bedriftsledere står overfor er svært komplekse, f.eks barnearbeid. Vi ønsker at de skal kunne snakke ærlig om dem.

Børve Larsen viser til at unge i dag har større tillit til at bedrifter kan utgjøre en forskjell i kampen for menneskerettigheter enn det myndighetene kan.

– Vi ønsker å videreformidle en mentalitet om at «ingen bedrift kan lykkes i et samfunn som mislykkes».

Lover sterkere studentpreg

Hvordan vil 2019-utgaven av NHH Symposiet skille seg fra tidligere utgaver av konferansen?

– NHH-Symposiet 2019 vil være mer internasjonalt og ha et enda sterkere studentpreg enn tidligere konferanser, sier Nord Drange.

– Studenter vil være mer involvert enn bare som arrangører, både på scenen og i workshops. Deltakerne skal få en større følelse av at studenter er med å arrangere og delta.

Programsjef Børve Larsen forteller at de håper å utfordre deltakerne fra næringslivet.  

– Vi ønsker å frem lekenheten ved det å være en studentdrevet konferanse. Deltakerne skal ikke sitte stille åtte timer hver dag å høre på foredrag. De skal komme ut av komfortsonen sin og interagere og utforske sammen.

Vil være en katalysator for endring

– NHH-Symposiet skal være en katalysator for endring i samfunnet, forteller Børve Larsen og Nord Drange.

De mener at studenter generelt undervurderer sin rolle i samfunnet.

– At vi setter fokus på menneskerettigheter og business sender et sterkt signal til samfunnet og næringslivet.

Nord Drange peker på at NHH-Symposiet bistår Rafto-stiftelsen med utarbeidelse av en moderne slaverilov.

– Rafto-stiftelsen annonserte dette under Arendalsuken tidligere i høst. Det er ikke sikkert at det at en lov er det riktige virkemiddelet, men dette er noe vi ønsker å utforske.

Holder døren åpen for sentrumsstudenter

Tidligere har både studentlekene Bergen Challenge og festivalen Uken, som tidligere kun ble drevet av NHH-studenter, åpnet for at også andre studenter i Bergen kan være med å arrangere. Nå kan det samme skje med NHH-Symposiet.

– Vi har ikke utelukket å ansette eksterne. Hvis sentrumsstudenter er interessert i å være med er de velkommen til det. Vi er åpen for alle og ønsker innspill og meninger fra absolutt alle, sier Nicholas Nord Drange.

– Vi oppfordrer alle med en mening eller et innspill til å dele den med oss, slik at vi eventuelt kan formidle det videre gjennom våre kanaler.

LES OGSÅ:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram