Det ble tidligere denne uken klart at alle skoleeksamener på NHH utgår, og blir erstattet med hjemmeeksamen. Det har i ettertid florert rykter og sterke meninger blant studentene på skolen om man bør ha en karakterskala (A-F) eller bestått/ikke-bestått på hjemmeeksamen.

Prorektor ved NHH, Linda Nøstbakken, svarte K7 Bulletin i en e-post fredag kveld.

På spørsmål om studentene kan forvente seg en full karakterskala på hjemmeeksamen svarer prorektoren følgende:

– Me diskuterte dette i programleiarmøtet tidlegare denne veka (programleiarane for BØA, MØA og MRR + programansvarlege i studieadmin + meg), og me kom til at me ønskjer å bruke den same karakterskalaen som kurset opprinneleg står oppført med i kursskildringa (typisk A-F).

På spørsmål om hva studentene kan forvente seg av en hjemmeeksamen i forhold til tidligere skoleeksamener, svarer Nøstbakken følgende:

– Korleis heimeeksamen-for-skuleeksamen vert er det vanskelegare å svare på, og her vil det nok også variere noko frå kurs til kurs korleis ein gjer det.

–Men eg reknar med at studentane i dei ulike kursa vil få god informasjon av førelesarane sine her, når dei berre får tenkt litt på dette. Det er jo ikkje mange timane endå sidan me vedtok og annonserte at det vert heimeeksamen for skuleeksamen, og dermed gav førelesarane denne nye utfordringa.

Større risiko for juks

Er dere redd for juks og samarbeid ved hjemmeeksamen?

– Det er heilt klart større risiko for juks og samarbeid med heimeeksamen enn skuleeksamen. Men i ein ekstraordinær situasjon som den me har no, får me akseptere litt høyere risiko for å få gjennomført alle eksamenar. Juks aksepterer me uansett ikkje.
– Uavhengig av dette var planen å ha meir fokus på juks framover, så får me sjå kor mykje tid me får til dette oppi denne nye situasjonen, avslutter Nøstbakken.

 

 

K7 Bulletin har etter publisering endret litt på sitatet fra Nøstbakken om juks. Dette etter forespørsel fra Nøstbakken, som ønsket å presisere egne uttalelser. 

 

Har du lest disse sakene?