Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

«Studentenes 20 spørsmål» avdekker: 73 prosent av NHH-studentene opplever at karaktersettingen er tilfeldig

Siri Fjellvær (f.v.), Finn Lucas Griggs og Signe Kristine Solstad Midtun er fornøyde med gjennomføringen av "Studentenes 20 spørsmål". Foto: Niaz Nipu
9. mars 2020
Sist oppdatert: 11. mars 2020

Opplevelse av tilfeldig karaktersetting og mangel på lesesalsplass er bare noen av områdene spørreundersøkelsen «studentenes 20 spørsmål» har avdekket. Samtidig skårer NHH-studentene høyt på trivsel.

17.-23 februar gjennomførte Studentutvalget NHHS spørreundersøkelsen «Studentenes 20 spørsmål». Undersøkelsen hadde som formål å gi et representativt innblikk i hva NHH-studentene faktisk mener. Studentutvalget er godt fornøyd med gjennomføringen av spørreundersøkelsen.

–Studentutvalget er bindeleddet mellom studentene og NHH, så det er viktig at vi representerer hele studentmassen. Nettopp derfor er det viktig at vi får noe kvantitativt å forholde oss til når vi fremmer studentenes meninger til ledelsen, sier fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, Finn Lucas Griggs.

Studentutvalget bekrefter at over 800 studenter tok del i undersøkelsen, en økning fra omtrent 300 studenter i 2017.

–Vi mener med dette tallet at undersøkelsen er representativ for studentmassen. I tillegg var det godt representert fra alle kull. Det er helt fantastisk at så mange har tatt seg tid til undersøkelsen, det har gått over alle forventinger. 

God trivsel og fokus på bærekraft

Resultatene fra undersøkelsen er nå kommet inn, og avdekker blant annet svært god trivsel.

–Vi bruker en skala fra 1 til 7 i undersøkelsen, der vi regner 6 og 7 som svært bra. Hele 62 prosent svarte dermed at de trives svært bra på NHH. Man kan ut ifra disse tallene sikkert si at de fleste trives, fortsetter Griggs.

I tillegg til svært positive tall om trivsel, forteller undersøkelsen også at en del studenter opplever at NHH jobber aktivt med bærekraft.

–18 prosent har svart at de føler NHH jobber aktivt for å komme med bærekraftige løsninger.

Likevel er det en stor overvekt av studentene som stiller seg indifferente til spørsmålet, og både nestleder i Studentutvalget Signe Kristine Solstad Midtun og informasjonsansvarlig Siri Fjellvær, påpeker at det fortsatt er en vei å gå. De påpeker også at det sannsynligvis er fordi veldig få studenter er klar over hvilket fokus NHH har på bærekraft.

–Med NHHs nye “mission statement”  er det jo positivt om man i større grad kan fronte hva NHH faktisk gjør med tanke på bærekraft, kommenterer Fjellvær.

–I tillegg er det jo viktig at man kan inkludere studentene når det gjelder bærekraft. Blant annet gjør NHHS Green Team en kjempebra jobb. Det er viktig for oss å bidra til tilrettelegging for at de og andre studenter kan være med å utgjøre en forskjell, forklarer Griggs.

Les også: Ingen kvinnelige artister til UKEN: – Jeg trodde vi var litt ferdig med det, for å være ærlig!

Digital eksamen upopulær i SAM-fagene

Undersøkelsen spurte også om studentene opplever hensiktsmessig bruk av digitale eksamener. Fjellvær påpeker at spørsmålet er stilt generelt, og ikke rettet mot noe spesielt fag.

–SAM-eksamenene er gjentatte ganger trukket frem av studentene selv, altså mener studentene at SAM-eksamenene burde vært skriftlige, og ikke digitale. Dette viser jo at vi har en vei å gå når det gjelder digitale eksamener, både på utforming men også med tanke på hvilke fag som er digitale.

–NHH har hatt en satsing på å få flere digitale eksamener, men disse resultatene tyder på at noen kanskje ikke burde være det likevel, forteller Griggs.

Selv om SAM-eksamenene fikk gjennomgå, mente likevel 36,3 prosent at digitale eksamener generelt gjennomføres på en hensiktsmessig måte.

Misnøye rundt SOL-karakterene og for få lesesalsplasser

–Først og fremst er det verdt å legge til at vi også her ikke har spurt direkte om SOL-fagene, men generelt. Det er altså studentene selv som har trukket frem SOL, påpeker Solstad Midtun.

73 prosent av studentene opplever altså at karaktersettingen skjer relativt tilfeldig. Det er i denne sammenheng de skriftlige fagene strategi og ledelse, introduksjonskurs i etikk og rettslære for økonomer som trekkes frem.

I tillegg uttrykker studentene misnøye overfor antall lesesalsplasser på campus.

–Dette var tall vi hadde en anelse om, men det var fint å få disse tallene konkretisert. Hver eksamensperiode er det press på lesesalsplassene, og det er da veldig hensiktsmessig å få tallfestet dette, sier Fjellvær.

Hele 63,2 prosent mente det var vanskelig å finne ledig lesesalsplass i eksamensperioden.

–På våren er det mange på utveksling, så da er det litt mer romslig. Men på høsten er det jo fullt, kommenterer Solstad Midtun.

Les også: NHH-student innstilt som nestleder i Velferdstinget Vest

Slik skal resultatene brukes videre

–Vi er representert i alle instituttene og underutvalgene på skolen, og det er der vi stort sett skal ta opp disse resultatene, forteller Fjellvær.

–Studentutvalget som gruppe møter NHH ukentlig, og der har vi  mulighet til å fronte de tingene som har kommet frem i undersøkelsen. For oss handler det  ikke alltid om å finne svar, men også å sette dagsorden og komme med punkter det er viktig å gjøre noe med, fortsetter Griggs.

I tillegg til å være i tett dialog med ledelsen, er Solstad Midtun tydelig på at de også prøver å få til endringer direkte.

-Dersom vi kan gjøre endringene direkte, så gjør vi det så langt det går.

Studentutvalget planlegger også å gjenta spørreundersøkelsen årlig. Griggs påpeker at det danner grunnlag for å sammenligne resultatene de kommende årene.

Videre er Studentutvalget klare på at de vil takke alle som deltok i spørreundersøkelsen.

Har du lest disse sakene?

 

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram