Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Digitale eksamener skyter fart


19. november 2018
Sist oppdatert: 19. november 2018

Digitale eksamener på NHH har tidligere vært gjenstand for kritikk. I år skyter digitaliseringen fart med 80 prosent digitale eksamener.

I år vil 65 prosent av skoleeksamener og alle hjemmeeksamener foregå digitalt. Dette fører til at totalt 80 prosent av eksamenene vil være digitale dette semesteret.

Dette er en markant økning fra i fjor, da kun 55 prosent av eksamenene var digitale.

– Vi i Studentutvalget ved NHH (SUN) har i mange år kjempet for å få til en digital eksamensløsning, sier leder i SUN og fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, Ingelin Uthaug.

Ansatte prosjektleder

SUN representerer studentene i møter med arbeidsgruppen for digital eksamen, og har separate møter med prosjektleder for digital eksamen.

Uthaug mener mangel på infrastruktur, ressurser og kunnskap var med på å gjøre veien mot digital eksamen lang. Det hele hele løsnet da NHH ansatte en egen prosjektleder for digital eksamen.

Likevel er det fortsatt enkelte vanskeligheter, da skolen ikke åpner for tredjeparts verktøy slik som Excel og R.

– Med tredjeparts verktøy lagt inn i eksamensløsningen ville dette åpnet opp for et helt annet mulighetsspekter av vurderingsformer enn hva kursansvarlige har tilgang på i dag, sier Uthaug.

Hun mener at med det innarbeidede fokuset på teknologi, både på bachelor og master, så er det helt essensielt at studentene blir testet i den kunnskapen læringsmålene faktisk legger opp til.

Jussen heldigitalisert

Halvard Haukeland Fredriksen. Foto: Universitet i Bergen.

På juridisk fakultet ved UiB er alle eksamener heldigitaliserte. Ifølge professor Halvard Haukeland Fredriksen gikk det litt sakte hos dem også, men å skrive på papir sluttet de med for lenge siden. Fredriksen ser imidlertid utfordringene til NHH.

– Våre studenter skriver jo tekst på eksamen, så jeg har forståelse for at det er vanskeligere å få til digital eksamen dersom man skal regne, bruke formler og figurer.

Også på UiB ønsker de å gi studentene tilgang på flere kilder ved å åpne for 3-parts verktøy.

– Men det er krevende så vi er ikke i mål enda, sier Fredriksen.

LES OGSÅ:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram