Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Femme Forvaltning og Børsklubben med gode resultater i 2020


De studentdrevne investeringsgruppene Børsklubben og Femme Forvaltning har nylig lagt frem sine årsrapporter for 2020, og kan begge skilte med solide resultater. K7 Bulletin tok kontakt for å høre deres tanker om året som har vært, og veien videre.

Styret i Femme Forvaltning, leder Pernille Frostad nr. tre fra venstre Foto: FOTO NHHS

Femme Forvaltning

  • 24 aktive medlemmer
  • Startet opp i 2018
  • Forvalter 220 000 kr
  • Eierandeler i 14 selskaper
  • Avkastning på 28,8 % i 2020

Femme Forvaltning er NHHs kvinnelige børsklubb, som ble etablert i 2018 med et mål om å øke kvinners interesse for finansfaget. Med 200 000 kroner i startkapital fra DNB får studentene praktisk erfaring med porteføljeforvaltning og innsikt i å drive et aksjeselskap. I 2020 oppnådde de en totalavkastning på hele 28,8 prosent, mot Oslo Børs sin avkastning på 4,56 prosent. Leder i Femme Forvaltning, Pernille Frostad, er tydelig fornøyd med investeringsåret, selv med digitale møter og et urolig marked. 

Til tross for et kjipt førstekvartal ble 2020 det beste året for fondet vårt så langt.

– Hvordan påvirket koronapandemien porteføljen deres?

– På lik linje med Oslo Børs ble også vår portefølje preget av koronaviruset. Vi var blant annet uheldig med tidspunktet for kjøp av treningskjeden SATS, som vi kjøpte i starten av mars, like før pandemien inntraff og treningssentrene stengte ned. Vi hadde imidlertid en del cash i porteføljen, og det ga oss rom for å kjøpe en del gode selskaper relativt billig.

På spørsmål om hva som er Femme Forvaltnings overordnede investeringsfilosofi, forklarer Frostad at fondet har en langsiktig strategi med fokus på en diversifisert portefølje, fordelt på ti ulike sektorer på Oslo Børs. 

– I tillegg har vi stort fokus på ESG, og alle våre investeringer skal til enhver tid være i samsvar med Oljefondets gjeldende retningslinjer for ansvarlige investeringer. 

– Hvilke investeringer er dere mest fornøyd med i 2020?

– Det er vanskelig å peke ut én investering som vi er mest fornøyd med i 2020, men et selskap som har vært fint å sitte på i en usikker tid er IT-selskapet Kitron. Det er en stabil og defensiv aksje, som har vært relativt upåvirket konjunkturmessig, fordi de opererer i mange ulike sektorer. 

– Hvordan føles det å slå Børsklubben i 2020?

– Det er jo litt ekstra gøy, men jeg tror vi skal være litt forsiktige med å være for høy i hatten. Det er veldig flinke gutter og jenter som vi ser opp til, sier Femme-lederen ydmyk. 

– Hva er deres målsetning for 2021?

– Vi har naturligvis mål om å forvalte fondet vårt så godt som mulig, men hovedfokuset vårt er uten tvil å lære mest mulig om finans og ha det gøy på veien, forteller Frostad engasjert. 

– Målet videre for 2021 internt er å få til best mulig faglig opplegg, både for gamle medlemmer og de nye som tas opp til høsten. 

– Avslutningsvis, har dere noen gode tips til nybegynnere i aksjemarkedet?

– Følg godt med i nyhetsbildet og gjør deg opp selvstendige tanker rundt aktuelle selskaper. Man bør heller aldri investere mer enn man har råd til å tape, og det kan også være lurt å ha en diversifisert portefølje for å spre risiko, forklarer Frostad. 

– Et konkret tips vi har lært av Paul Harper (aksjestrateg i DNB Markets, red.anm.) er å skrive ned vurderingene man foretok på investeringstidspunktet, slik at man kan se tilbake på hvilke tanker og planer man hadde for investeringen ved senere anledninger. 

 

Martin Mauseth og Aleksander Ragnvaldsen Foto: FOTO NHHS, Kadri Männik

Børsklubben 

  • 25 aktive medlemmer
  • Startet fondet IK NHHS i 2004
  • Forvalter 3 millioner kroner, fordelt på 100 aksjonærer
  • Eierandeler i 15 selskaper
  • Avkastning på 24,54 % i 2020

Børsklubben ved NHH har eksistert i en årrekke og startet i 2004 opp fondet Investeringsklubben NHHS. Målet med investeringsselskapet er å gi medlemmene praktisk erfaring i aksjemarkedet. Med støtte fra Arctic Securities og Pareto Securities tilbyr de NHH-studenter andeler i fondet, helt uten forvaltningskostnader. I dag forvalter IK NHHS omtrent 3 millioner kroner, fordelt på om lag 100 aksjonærer.

Resultatet for 2020 ble en total avkastning på 24,54 %, mot Oslo Børs sin avkastning på 4,56 %. Leder for Børsklubben, Aleksander Ragnvaldsen, og styreleder for fondet, Martin Mauseth, er svært fornøyde med resultatet etter et begivenhetsrikt år i aksjemarkedet.

– Vi er utrolig fornøyde med resultatet. Særlig tatt i betraktning at vi er ganske konservative i investeringene våre.

Hvordan er deres overordnede investeringsfilosofi?

– Vi har en svært verdibasert investeringsfilosofi og vurderer alltid hva et selskap er verdt før vi kjøper. Vi ser på den underliggende forretningsmodellen og tenker på at vi eier en del av bedriften. På sikt vil vi at resultatene til selskapet skal følge vår aksjeutvikling. Enkelt sagt prøver vi å finne selskaper med høy kvalitet i forretningsmodellen, samtidig ønsker vi å kjøpe så rimelig som mulig forklarer Ragnvaldsen og kommer med et eksempel.

– Den verdibaserte stilen vår ligner på Warren Buffet sin, men vi har et ekstra kvalitetsmessig fokus slik som for eksempel AKO Capital. Et kvalitetsfokusert Hedgefond som vi har besøkt et par ganger i London.

Videre utdyper Mauseth at filosofien henger sammen med aksjonærenes interesser.

– Det ligger et stort ansvar i å forvalte studentenes egne penger. Derfor liker vi å investere i selskaper som allerede har vist gode driftsresultater. Vi prøver også å oppnå en tilstrekkelig diversifisering ved å spre investeringene våre på flere ulike selskaper. Samtidig har vi en litt fokusert portefølje bestående av selskaper vi har troen på. Vi er ganske konsentrerte fondsmessig og eier som regel 10-15 selskaper, til sammenligning har store fondsforvaltere gjerne 30-40 selskaper i porteføljen. I tillegg har vi en lang tidshorisont og sitter som regel på selskapene over lengre tid, derfor er det ekstra viktig med grundig research før vi kjøper.

Årsrapporten deres heter “Fra sort svane til grønn portefølje”, hva legger dere i det? 

– Det ble en hektisk start på året med store fall på børsen på grunn av Korona. Det var et, “Black swan event”, noe uforutsett som skjedde og ga stor innvirkning på børsen. Likevel endte året med at de fleste børsene gikk i grønt terreng. Porteføljen vår var godt i minus i begynnelsen av året, men endte på nesten 25 % avkastning. Vi var nok både litt heldige og dyktige med hva vi hadde i porteføljen under nedturen, samt at vi klarte å omstille oss underveis, sier Ragnvaldsen.

– Korona var veldig uforutsett og da vi sto i den nye situasjonen med veldig mange nye elementer var det få som trodde at året skulle ende så bra. Det var et stort eksternt sjokk, men vi var heldige som ikke hadde så mye oljeeksponering i porteføljen vår da korona inntraff. Samtidig gjorde vi noen rokkeringer som viste seg å bli veldig gode i ettertid. Vi tok inn noen selskaper vi hadde veldig god tro på til en gunstig kurs og kvittet oss med noen vi hadde mindre tro på. Selskapene vi tok inn var oljeselskapet Aker BP, IT-selskapet Bouvet og AF gruppen. Alle tre er kvalitetsselskaper som vi liker veldig godt å ha i porteføljen, sier Mauseth fornøyd.

– Etter et godt resultat for 2020, har dere noen målsetting for 2021?

– Avkastningsmessig har vi ingen spesifikk målsetting, vi fokuserer på å ha en best mulig risikojustert avkastning. Selvfølgelig ønsker vi å slå indeksen og levere et godt resultat. Men med ansvaret for å forvalte studentenes penger tar vi hele tiden hensyn til risikoen og ønsker absolutt ikke å tape, forsikrer Ragnvaldsen.

Femme Forvaltning ender 28,8 %, har dere noen kommentar til det?

– Vi gratulerer dem med et godt resultat, det er veldig imponerende! For vår egen del er vi godt fornøyd med å slå indeksen med nesten 20 prosent. Samtidig er vi ikke så opptatt av resultatet i et enkeltår, det blir litt snaut å bedømme ut ifra det. Fondet har gjort det jevnt godt siden 2013 og det er vi veldig glad for, sier Ragnvaldsen.

Avslutningsvis, har dere noen gode tips til nybegynnere i aksjemarkedet?

– Hvis man ønsker å investere i enkeltaksjer bør man spre investeringene over flere selskap og bygge opp en diversifisert portefølje. Slik at man unngår å tape mye på et selskap sier Mauseth.

Videre tipser Ragnvaldsen.

– For å få opp interessen kan man opprette en aksjekonto og starte med et veldig lite beløp. Å prøve seg frem på egenhånd er det som gir mest læring. Les gjerne rapportene selskapene legger ut og kanskje noen investeringsbøker. Ved å lese nyheter og høre på podcaster får man også opp interessen og ballen begynner å rulle.

Avslutningsvis kommer de med en oppfordring til NHH-studentene.

– Alle interesserte studenter kan søke opptak hos Børsklubben til høsten, vi ønsker begge kjønn velkommen!

 

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram