Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: I ukjent terreng

Foto: Hans Jørgen Brun
Foto: Hans Jørgen Brun
27. mars 2020
Sist oppdatert: 4. april 2020

I alle deler av verden stiller covid-19 viruset oss overfor eksepsjonelt krevende avveininger mellom smittespredning, liv og død på den ene siden og arbeidsledighet, konkurser og resesjon på den andre. I den globale dugnaden som må til for å komme gjennom pandemien på en best mulig måte, har også vi som jobber og studerer på NHH vår plass. Vi skal gjøre vår del av dugnaden. I tillegg skal vi ta vare på hverandre – ansatte og studenter – og vi skal gjøre vårt ytterste for at alle våre studenter kan opprettholde sin studieprogresjon med faglige tilbud av solid kvalitet. Den oppgaven skal vi klare.

Alt er relativt, også følelsen av usikkerhet. Allerede ved inngangen til året 2020, visste vi at vi stod foran ett eller to uvanlige semestre. Vårt ganske store byggeprosjekt var inne i sin avgjørende fase. I ledelsen diskuterte vi usikkerheten knyttet til tidsplan og økonomiske rammer, og i studentforeningen var det usikkerhet knyttet til ikke å ha tilgang til aulaen i et drøyt halvår. Vi kom snart til å erfare at denne usikkerheten var småtteri sammenlignet med det som kom rundt neste sving.

Les også: Leserinnlegg: Hvor er ledelsen ved Norges fremste lederutdanning?

Mitt første møte med betegnelsen covid-19 var i konteksten av et lokalt helseproblem i en den gang ukjent kinesisk storby, Wuhan. Alvorlig nok for innbyggerne i regionen, men primært av akademisk interesse for en makroøkonom langt unna. Det var faglig interessant å vurdere effektene av viruset og tiltakene som ble utløst, på veksten i Kina med tilhørende mulige internasjonale ringvirkninger. I et invitert foredrag til årets Vestlandskonferanse noen uker senere, var jeg bedt om å snakke om nettopp dette. Omtalen av foredraget tok utgangspunkt i at en covid-19 pandemi var en «svart svane», som er sjargong for noe en aldri har sett, og som derfor har null sannsynlighet ex-ante. Mens jeg forberedte foredraget, hadde den «svarte svanen» landet på ledelsens bord på NHH. Covid-19 pandemien hadde da bredt om seg så vidt mye at det ble advart mot reiser til Kina, noe som fikk konsekvenser for 14 av NHH sine utvekslingsstudenter som skulle tilbringe semesteret der.

Arbeidet med å omplassere disse utvekslingsstudentene markerte starten på en intens periode som fortsatt ikke er over. Pandemien har blitt global, og i tråd med påleggene fra norske myndigheter har campus på NHH blitt stengt, og alle nordmenn har blitt oppfordret til å returnere til Norge. Usikkerheten er enorm og kommer til uttrykk på mange måter. Hvor lenge vil situasjonen vedvare og hva blir effektene for en selv og ens nærmeste når økonomien stopper opp og når mulig sykdom truer?

Som studenter får dere deler av deres studietid i en eksepsjonell periode. Nedstengingen av campus og andre restriksjoner griper rett inn i våre liv og i all vår virksomhet, og det betyr uventede endringer i undervisningsformat, eksamensavvikling og rammene for lærings- og studentmiljø. Vi har all mulig sympati for usikkerhet og påkjenninger som følger av at den enkeltes planer brått må endres. Likeledes føler vi sterkt med alle de grupper og utvalg i NHHS som etter enorm innsats over lang tid, brått må avlyse store og små arrangementer.

Om vi hever blikket, slik man bør i en alvorlig global krise som vi nå ser, vil jeg til tross for all usikkerhet argumentere for at det går bra på NHH. Som rektor er jeg imponert over alle ansatte og studenter som jobber, studerer og interagerer fra sine hjemmekontorer, og jeg er imponert over samarbeidet i hele NHH-miljøet. På rekordtid har man gått over til digitale løsninger for all undervisning. Samtidig har det vært jobbet steinhardt for å finne frem til gode løsninger for alle utvekslingsstudentene som har kommet «hjem». Sammen med studentene har vi fått på plass rammer og retningslinjer for hjemmeeksamener og type evaluering av disse. Vi har informert og kommunisert om brede linjer og perspektiver så vel som detaljer i studieopplegget på nettsider, Canvas, sosiale medier og per epost. Vi forstår at behovet for informasjon er stort i all usikkerheten, og også at det personlige blir enda viktigere i denne vanskelige situasjon der vi att på til må holde oss hver for oss. Vi skal prøve å etterleve ønsket om mer informasjon og et tydeligere nærvær fra oss i ledelsen.

Vi opplever unike tider i verden – og på NHH. Ingen tidligere NHH-studenter har opplevd semestre som det vi nå står midt oppe i. Med de nå etablerte løsningene ligger alt til rette for at dere skal få gjennomført semesteret på en så god måte som mulig gitt den vanskelige situasjonen. Som rektor kan jeg garantere at alle ansatte vil gjøre sitt ytterste for at kvaliteten blir best mulig. Samtidig håper jeg at dere fortsetter å bidra med velkjent stud.NHH-entusiasme og -engasjement, og gjerne i kombinasjon med robusthet overfor alt det som i år må bli litt annerledes enn det vi alle hadde sett for oss.

Ta godt vare på deg selv og de rundt deg. Dette skal vi klare – sammen.

 

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram