Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Lacrosse strippes for galla frem til mars

NHHI Lacrosse
NHHI Lacrosse
26. oktober 2018
Sist oppdatert: 26. oktober 2018

– Dette er en åpenbar systemfeil, et justismord.

Det sier visekaptein på NHHI Lacrosse, Mandius Thorleifsson, til K7 Bulletin.

Bakgrunnen for saken er at NHHI Lacrosse holdt opptak under rekrutteringsuken i august én dag før de egentlig fikk lov. Dette førte til at det ble opprettet disiplinærsak. Nå har det fått konsekvenser. NHHI Lacrosse får ikke delta som lag på NHHS-arrangementer frem til mars.

I et vedtak fra ankeorganet for disiplinærsaker i NHHS, som K7 Bulletin har fått innsyn i, heter det følgende:

«Til tross for formildende omstendigheter knyttet til kommunikasjon, mener vi NHHI Lacrosse sin holdning og håndtering av saken etter utsendt retningslinje er kritikkverdig nok i seg selv til at laget skal utestenges i en periode. Ankeorganet for disiplinærsaker vedtar dermed at medlemmer av NHHI Lacrosse utestenges fra å møte opp til representasjon på NHHS arrangementer fra 15. oktober til og med midtukefest 2019».

Mener det er en systemfeil

Det er Anders Dovran, informasjonsansvarlig i Kjernestyret, som har holdt all kommunikasjon med idrettslaget rundt når opptaket skulle finne sted.

Da disiplinærsaken nådde Kjernestyret (KS), ble det besluttet at bruddet på retningslinjene kun skulle resultere i en streng advarsel.

Disiplinærprogrammet i NHHS sier at hvis medlemmer av Kjernestyret er involvert i en disiplinærsak, vurderes den direkte av Representantskapet. Ifølge Thorleifsson fortalte KS til Lacrosse at Dovran ikke var en involvert part i starten.

Hadde Dovran stått som en involvert part fra sakens begynnelse, hadde saken blitt tatt direkte til Representantskapet og KS ville ikke kunnet gitt Lacrosse noen straff.

Regelverket sier også at det kun er de involverte partene i en disiplinærsak som kan anke saken videre. Ifølge Thorleifsson var det likevel Dovran som anket avgjørelsen til KS videre til Representantskapet (RS).

– Jeg tror ikke Dovran selv var klar over reglene da han anket, sier Thorleifsson.

– Dette er en åpenbar systemfeil, et justismord.

Informasjonsansvarlig Dovran vil ikke kommentere saken.

– På grunn av sakens konfidensialitet kan jeg ikke kommentere dette, skriver han i en mail til K7 Bulletin.

Han mener saken fortsatt er konfidensiell selv etter at K7 Bulletin har omtalt den.

VISEKAPTEIN: Mandius Thorleifsson på NHHI Lacrosse. FOTO: Eirik Helgaker.

Får ikke brukt studentergallaen

Etter anken til Dovran, fattet RS en avgjørelsen om at medlemmene i Lacrosse skulle ilegges et forbud mot å representere laget på NHHS-arrangementer.

Lacrosse valgte å anke RS sitt vedtaket til sist instans: ankeorganet for disiplinærsaker. Der ble straffen utvidet fra å gjelde til NHHI Kick Off på nyåret, til å gjelde til og med Midtukefesten (MUF) i mars 2019.

Straffen innebærer at spillerne på Lacrosse-laget ikke får opptre som et lag på arrangementer i regi av NHHS. De får dermed ikke bruke studentergallaen sin.

– Vi ønsker ikke at noen skal synes synd på oss. Straffen står. Det er ingenting vi kan gjøre med det, da den har blitt behandlet av siste ledd, forteller Thorleifsson.

– Utestengelsen betyr at vi, for eksempel, ikke kan gå på Femtekullshow sammen. De vil vel at vi skal komme på tilfeldige tidspunkt alle for seg selv.

Lacrosse mener straffen ikke står i forhold til hva de har gjort. 

– Vi mener at straffen ikke er berettiget. Den er ekstrem og fullstendig urimelig.

Representantskapet har ikke ønsket å kommentere saken. Nestleder Sverre Skjauff skriver følgende i en melding til K7 Bulletin:

 På grunn av konfidensialitet kan ikke RS kommentere disiplinærsaker.

Snakket med en advokat og Thøgersen

Lacrosse har vært i kontakt med NHH-rektor Øystein Thøgersen om saken. Thorleifsson forteller at Thøgersen viste forståelse for situasjonen til laget, men understreket at NHHS fungerer uavhengig av NHH.

Før Lacrosse anket Representantskapets innstilling, kontaktet de en bekjent som er advokat. Han kunne fortelle at de ville fått medhold i sine påstander om at saksgangen har vært feil.

Alt dette har kostet spillerne på Lacrosse-laget mye tid.

– Vi er tre stykker som sikkert har brukt over 200 timer på dette, tid vi ellers kunne brukt på skole, forteller visekaptein Thorleifsson.

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram