Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leder: Om studentavis og hvilke hensyn den bør ta

Under jubileet til NHHS, lørdag kveld, fant det sted en hendelse det ble stilt spørsmål om vi skulle skrive om. Jeg var hjemme, hadde familiebesøk. Det kom beskjed om at situasjonen på campus opplevdes som uoversiktlig, og at nødetater var på stedet. Situasjonen ble avklart kort tid etterpå.

Leder: Om studentavis og hvilke hensyn den bør ta. Foto: Privat
7. oktober 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

Innad i redaksjonen ble det stilt spørsmål om dette var av nyhetsverdi for vår avis, om hvorvidt vi skulle skrive sak. Fungerende som også nyhetsavis har vi innstillingen om at vi vil være først ute med nyhetene, dessuten ville en sak virke informerende for dem tilstede på campus. Det oppsto forvirring og mange virket utrygge.

Vi måtte sette oss inn i hvordan det måtte være å være blant de sårbare parter, her studenter/deltagere på et NHHS-arrangement. Mediene skriver nyhetssaker om denne typen hendelser, og vi er en studentavis. Hva er vårt mandat? Hvordan skal vår nyhetsseksjon stille seg overfor våre medstudenter?

Bulle skal inkludere det som er dårlig og det som er bra med NHHS og NHH. Det er en del av vår instruks å trykke saker av viktighet og av interesse for studenter i Bergen. Tidvis er det helt nødvendig å skrive om eksempelvis kritikkverdige forhold av ulik art. Men jeg mener at det er forskjell på nyheter, som krever ulike vurderinger. Bulle trenger ikke være først. Slik jeg ser det bør studentavisen være mer varsomme enn nasjonale medier i hvordan vi går frem i saker som hvor sårbare enkeltpersoner er. Vi må i beregning av nyhetsverdien også vise at vi tar vårt hensyn til dem vi går på skole med.

Denne gangen valgte vi å ikke publisere. Hensynet til de involverte veiet etter vårt skjønn tyngre enn at informasjonen skulle ut den kvelden. Igjen, det er forskjell på nyheter. Bulle vil senere måtte håndtere dilemmaer som ligner, og nettopp derfor er det viktig at vi reflekterer rundt spørsmålene. Hva vi gjør neste gang avhenger av den etiske vurdering som blir gjort.

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram