Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Ingen gruppe har alene skylden for manglende offentlig debatt på NHH

Etter den forrige lederen har det vært en del debatt rundt driften av studentavisen. Det har imidlertid vært lite sagt rundt problemstillingen den belyser.

Solvik tror at grunnen til at den offentlige debatten på skolen har vært mangelfull ligger i NHH-studentenes kultur. Foto: Varde Solutions og privat
18. april 2022
Sist oppdatert: 18. april 2022

Problemstillingen Helgevold tar opp er «Hvorfor meldes det så hardt på NHHs Jodel-kanal, mens det er en påfallende stillhet i det offentlige NHHS-rommet?». Jeg tror verken Kjernestyret eller Bulle alene har skylden for dette. Det er mer nærliggende å tro at den offentlige debatten i all hovedsak er et uttrykk av kulturen på skolen.

I sitt innlegg hevder Helgevold at spriket mellom Jodel og det offentlige rom skyldes sosial kontroll fra NHHS og stor grad av gruppetilhørighet. På den andre siden opplever Stolpestad og Haukland at Bulle har opptrådd på en måte som har gjort det lite fristende å føre en offentlig debatt på deres plattform.

På meg virker det som at Bulle ønsker en mer åpen debatt for å kunne skrive bedre saker, mens ledere i studentforeningen vil bevare mediepolitikken for å unngå å knyttes til skandaler.

Partenes forklaringer på hvorfor vi ikke har en rikere offentlig debatt er dermed på tynt grunnlag. Det er usannsynlig at studenter som egentlig ønsker å delta i debatten blir avskrekket av å få beskjed om å henvise media til daghavende under FKU. På samme måte blir det et logisk sprang å hevde at et fåtall enkelthendelser med dårlig opptreden fra Bulle har ødelagt den offentlige debatten.

Jeg tror at grunnen til at den offentlige debatten på skolen har vært mangelfull ligger i kulturen vår. Det er ingen hemmelighet at mange av studentene på skolen er økonomisk motivert. I tillegg er miljøet lite nok til at det er lett å få med seg hva andre studenter gjør, og dømme dem for det. Vi sitter igjen med en kultur som, ifølge oss selv, best kan beskrives som kompetitiv og konform. Dette bidrar videre til behovet for gruppetilhørighet som Helgevold nevner i sitt første innlegg.

Les også:

I en konform kultur kan det være skremmende å stikke hodet frem, mens det kompetitive miljøet bidrar til at fallhøyden er stor når man deltar i offentlig diskurs. Ved flere anledninger har individer blitt hengt ut, blant annet på Jodel, for å forsøke å ta del i samtalen på feil måte eller med feil meninger. For de som skriver på Jodel er det derimot ingen fallhøyde. Det er en kanal der studentene får utløp for meningene sine, uten å måtte stå for dem.

I et politisk landskap der nye tabuer oppdages hver dag kan det også være skummelt å uttale seg. Det er derfor ofte enklest å gjøre som Kamelen har gjort siden 2017.

Jeg håper at denne diskusjonen fortsetter og at noen kommer på banen med meninger om hvordan man skal skape et miljø som er bedre egnet for offentlig debatt. I mellomtiden kan det virke som at det hjelper å sette i gang en diskusjon. Forrige leder er et eksempel på at innleggene i Bulle blir besvart flere ganger når ballen har begynt å rulle. 

Det bør også nevnes at dugnadsprosessene som fører til at vi får arrangementer og studentavis aldri blir feilfrie. De som legger ned svette for at studentforeningen og miljøet på skolen skal bli bedre må berømmes for det.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram