Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Må betale 650 kroner for å spille bordtennis i Bergen Challenge

Foto: Jennifer Forfang / Foto NHHS
Foto: Jennifer Forfang / Foto NHHS
6. oktober 2018
Sist oppdatert: 6. oktober 2018

NHH-student Anna Nordahl Carlsen går hardt ut mot deltakeravgiften til Studentlekene Bergen Challenge. Hun mener at hun «tvinges» til å betale for banketten hun ikke ønsker å delta på.

– Jeg hadde et ønske om å utfordre meg selv og ta del i Studentlekene Bergen Challenge, men jeg synes det ble for dyrt for å spille et par runder bordtennis. Jeg var mest interessert i det sportslige og hadde ikke tenkt til å være med på hverken bankett eller åpningsseremoni, forteller Carlsen.

Savner prisdifferensiering

Carlsen mener mye kunne vært gjort dersom man hadde hatt prisdifferensiering avhengig av hva man skal delta på. I Studentlekene Bergen Challenge (SLBC), som foregår 10.-14. oktober, er det nemlig ikke mulig å melde seg på kun det sportslige uten å betale for deltakelse på bankett og åpningsseremoni.

– Jeg tror det ville blitt flere deltakere med prisdifferensiering. Da kunne man fått med seg både de som er der kun for det sportslige, men også de som er der for det kulturelle. Det er synd at den ekskluderende faktoren skal være det kulturelle på et arrangement som er bygd opp rundt det sportslige, sier Carlsen, og legger til at flere av vennene hennes dropper Bergen Challenge av samme grunn.

Martin Skaug, økonomiansvarlig SLBC (Foto: Jennifer Forfang / Foto NHHS)

Økonomiansvarlig Martin Skaug i SLBC, tror også man kunne fått med seg flere deltakere om man hadde hatt differensierte priser, men mener det også hadde vært problematisk.

– Dersom vi skulle tilbudt en pris alle ville vært fornøyde med, ville prisen blitt for lav for å gå i null, det handler enkelt og greit om tilbud og etterspørsel. Vi har deltakerrekord i år, så det tyder i hvert fall ikke på at prisen er satt for høyt, konstaterer Skaug.

Krav fra NSI

Krav fra Norges Studentidrettsforbund (NSI) gjør det ifølge Skaug ikke mulig å prisdifferensiere, fordi NSI stiller krav om at alle som skal delta på idretten også må bli tilbudt en plass på banketten.

– Vi har hatt en løpende dialog med NSI hvor vi har diskutert det, men vi har søkt om å avholde Studentlekene og da er det NSIs bestemmelser vi må forholde oss til. Det er et strategisk valg de har tatt for å bygge Studentlekene som konsept. Da er det like viktig med det kulturelle som det sportslige, forteller Skaug i SLBC.

NSI godt fornøyd med Studentlekene

Idrettskonsulent Yngvild Larsen Schei i NSI kan bekrefte at det må tilbys et avslutningsarrangement for deltakerne, og at man i praksis har hatt en bankett etter ønske fra deltakerne.

Studentlekene er i dag en studentidrettsfestival. Studentidretten skiller seg ut ved å også tilby sosiale arenaer, som har vist seg å være en suksess da alle våre nasjonale mesterskap, samt medlemstallet vårt har vært i vekst siden 2011, der andre særforbund har sett nedgang i samme aldersgruppe. Samtidig er vi opptatt av å videreutvikle og forbedre oss og vi gjør en bred deltakerevaluering etter hvert mesterskap. Her vil vi også se på dette med prisdifferensiering, skriver Larsen Schei i en mail til K7 Bulletin.

Tror ikke kravet har betydning for antall deltakere

Schei tror i motsetning til Carlsen og Skaug ikke man går glipp av deltakere som følge av kravet om at alle deltakere må tilbys en plass på banketten.

Nei, det tror jeg ikke, ettersom årets leker har rekordpåmelding i Bergen, og det nest høyeste deltakerantallet gjennom historien, mener Schei.

Yngvild Larsen Schei, idrettskonsulent i NSI (Foto: Norges Studentidrettsforbund / Guro Røen)

I forkant av arrangementet har de aller fleste som skal delta sagt at de kommer på banketten.

– På banketten har 98 prosent sagt de skal delta, men vi har ikke tall på hvor mange som møter opp, forteller Skaug i SLBC.

Disse tallene mener Carlsen gir et svært skjevt estimat. Hun tror mange har meldt seg på bankett da det ikke finnes et annet reelt alternativ.

– Det blir et ganske skjevt estimat, fordi det ikke er noe annet alternativ og flere dropper å melde seg på, fordi man må betale for banketten.

Kritiserer forbundet

Carlsen stiller spørsmålstegn ved at det stilles et krav fra NSI om at alle deltakere må tilbys plass på banketten. Hun tror dette er årsaken til at det tilbys en prismodell som ifølge henne ikke ser enkeltindividenes behov.

– Jeg synes det er rart at forbundet krever at alle deltakere må tilbys plass på banketten. Det må finnes et åpent rom for ulike deltakere. Det finnes deltakere som kun ønsker å delta på det sportslige, mens noen ønsker å fortsette utover kvelden.

Idrettskonsulent Larsen Schei i NSI påpeker at det ikke stilles noe krav om at man må stille på bankett selv om man har muligheten til det.

Det er fullt mulig å delta kun på det sportslige. Det stilles ingen krav til deltakelse på bankett skriver Schei.

Ønsker mer fokus rundt det sportslige

Nordahl Carlsen mener Studentlekene Bergen Challenge kunne vært et arrangement med utelukkende fokus på det sportslige.

– Jeg synes det burde være mer fokus på det sportslige enn på det kulturelle. Det blir litt motstridende med det miljøarbeidet som legges ned på NHH for øyeblikket. Flere studenter ønsker arrangementer med mindre drikkepress, forteller Carlsen.

Økonomiansvarlig Martin Skaug i SLBC mener den kulturelle biten er en viktig del av studentidrettsfestivalen.

– Studentlekene Bergen Challenge er en studentidrettsfestival, og da er det idretten som samler alle i Bergen. Det sosiale og det kulturelle rundt er en viktig del for merkevaren Studentlekene Bergen Challenge. Jeg tror ikke det hadde kommet like mange om ikke merkevaren stod så sterkt, sier Skaug.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram