Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Marius Ebbesen åpner opp om intensjonen sin fra 2015

Marius Ebbesen: NHH-alumni og Informasjonsansvarlig i Kjernestyret i 2015. Montasje: K7 Bulletin, Foto: Bakgrunn: Dominique Faraq; Forgrunn: TOMRA.
Marius Ebbesen: NHH-alumni og Informasjonsansvarlig i Kjernestyret i 2015. Montasje: K7 Bulletin, Foto: Bakgrunn: Dominique Faraq; Forgrunn: TOMRA.
Marius Ebbesen: NHH-alumni og Informasjonsansvarlig i Kjernestyret i 2015. Montasje: K7 Bulletin, Foto: Bakgrunn: Dominique Faraq; Forgrunn: TOMRA.
15. oktober 2020
Sist oppdatert: 16. oktober 2020

Ulike tolkninger rundt et vedtak fra fem år tilbake har skapt debatt i forkant av høstvalget i NHHS. Nå forklarer tidligere informasjonsansvarlig i Kjernestyret, Marius Ebbesen, intensjonen han hadde i 2015.

Mange studenter ved NHH har reagert på den nylige presiseringen av hvordan valgsystemet fungerer i forkant av Høstvalget i NHHS.

Striden står om hva som skal skje dersom mer enn én blokk stiller til valg, og minst én blokk ikke er fulltallig. Ifølge presiseringen som Profileringsutvalget (PU) la ut søndag kveld, blir det da konkurranse på hver enkelt stilling.

– Jeg mener de tar feil, sa nåværende Ukesjef, Martine Fornes til K7 Bulletin.

– Vi er helt beinsikre på at det er det som er korrekt, konstaterte Thomas Gulli, informasjonsansvarlig i Kjernestyret.

Ønsket å sikre like konkurransevilkår

Bakgrunnen for presiseringen er et vedtak fra Foreningsmøte 3 i 2015, hvor det ble lagt til i valgloven at dersom to eller flere fulltallige blokker konkurrerer mot hverandre så vil den blokken med totalt flest stemmer vinne, skrev Valgstyret søndag.

Daværende informasjonsansvarlig i Kjernestyret, Marius Ebbesen, sendte inn et forslag til endring som skulle hindre at fulltallige blokker ble blandet etter valg. Slik det fremkommer i søknaden om lovendringen, heter det at Det må understrekes at dette kun gjelder
fulltallige blokker. Dersom blokkene har ulikt antall kandidater, vil det konkurreres på hver enkelt stilling.

K7 Bulletin har tatt kontakt med Ebbesen, som forklarer formålet med endringen.

Ebessen som Informasjonsansvarlig i KS, 2015. Bilde: Foto NHHS.

– Hva var deres intensjoner da dere jobbet med dette, og du sendte denne søknaden i 2015?

– Bakgrunnen for at vi presiserte at det med flest antall stemmer totalt skulle gjelde fulltallige blokker var for å sikre like konkurransevilkår dersom en blokk som ikke var fulltallig stilte mot en fulltallig blokk. I slike tilfeller med totalt antall stemmer som den avgjørende faktoren ville den ufullstendige blokken sannsynligvis tapt hver gang, sier Ebbesen.

– Vi presiserte aldri at det skulle være en forutsetning om å være en fulltallig blokk for å kunne stille til valg på slike stillinger, bare hvordan vinneren skulle avgjøres ved to eller flere fulltallige blokker på konkurranse. Formålet var å hindre blanding av blokker, men ikke på bekostning av å hindre noen fra å stille til valg.

Modent for diskusjon

– Blandede blokker er ugunstig da det som regel vil føre til at noen trekker seg og det må avholdes suppleringsvalg, men det er en liten kostnad å ta for å bevare prinsippet om at demokratiet i NHHS gir alle som vil mulighet til å stille til valg på stillinger og saker som engasjerer dem, uavhengig om man har nettverket til å samle en hel blokk, fortsetter Ebbesen.

– Det er imidlertid åpenbart at dette er et tema som er modent for diskusjon, og jeg håper det blir gjort nødvendige presiseringer på et fremtidig FM for å gjøre tolkningen av regelverket tydeligere, avslutter han.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram