Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH-student ut mot prorektor for utdanning: – Direkte nedlatende å uttale seg på den måten

Den siste uken har debatten om å fjerne opptak av forelesninger på Norges Handelshøyskole (NHH) rast.

NHH-student Silje Myren Johansen er oppgitt over ledelsen på handelshøyskolen. Foto: Privat
30. august 2022
Sist oppdatert: 30. august 2022

I spissen for å bevare det digitale tilbudet står Silje Myren Johansen. Siden hun fikk sitt leserinnlegg publisert i K7 Bulletin fredag, har Studvest, Bergens Tidende og NRKs Dagsnytt 18 omtalt høstens forelesningstilbud på NHH.

– Campus var ikke dødt den gangen

Johansen startet på NHH i 2019. Den høsten raste den samme debatten. Ledelsen ønsket å kutte i opptak av forelesninger som inntil da hadde vært normen på NHH.

– Og campus var ikke dødt den gangen. Det kommer ikke til å skje nå heller hvis vi får tilbake det digitale tilbudet, sier hun til K7 Bulletin.

Johansen er oppgitt over det hun kaller en ledelse som ikke er i harmoni med verken studentmassen eller samfunnsutviklingen.

– De fleste av oss er enige i at digitalisering er kommet for å bli. Da er det veldig frustrerende at NHH-ledelsen gjør alt de kan for å motvirke dette, utdyper Johansen.

Hun er klar på at debatten om digitale forelesninger i 2019 ble avløst av korona.

Stig Tenold, prorektor for utdanning ved NHH, understreker på sin side at de ikke forsøker å motvirke digitalisering.

– De digitale ressursene er verdifulle, men de må brukes på en hensiktsmessig måte. Jeg synes vi har beveget oss et god stykke mot mer studentaktiv læring, men det er fortsatt rom for forbedring, sier han til K7 Bulletin.

Fjernet videoer

Et av virkemidlene hun mener ledelsen har tatt i bruk for å motvirke digitaliseringen av undervisningshverdagen på NHH, er at eldre forelesninger er blitt fjernet.

– Ledelsen hevder de er utdaterte. Det bør jo være opp til studentene å vurdere. Mange synes de er nyttige. For meg fremstår dette som en måte å fjerne alle reelle alternativer til det å møte opp fysisk.

Hun legger til at dette ikke er det NHH hun kjenner, eller det NHH burde være.

– Studiehverdagen til studenter har endret seg mye de siste årene. Nå tilbyr næringslivet fleksibilitet med hjemmekontor. Å holde på som dette, er i hvert fall ikke å forberede oss på næringslivet, sier Johansen.

Prorektor for utdanning Stig Tenold mottar krass kritikk fra NHH-student Silje Myren Johansen etter hans uttalelser til BT. Foto: NHH

Med inflasjon som eksempel

Tenold sier at eldre forelesninger fortsatt kan være nyttig, men at anvendelse og eksempler raskt blir utdatert.

– Nå er inflasjon «brennhett», mens for to år siden handlet det om å stimulere økonomien. Dette har betydning for hvordan undervisningen bør innrettes, mener han.

Uttalelse vekker harme

Søndag sa Stig Tenold følgende til BT om NHH-utdannelsen:

– Vi ønsker ikke et studium der studentene sitter hjemme og vurderer om de skal se på Netflix eller forelesning.

Denne uttalelsen vekker harme hos Johansen:

– Det er direkte nedlatende å uttale seg på den måten.

– Du tror ikke han sa det med et glimt i øyet?

– Nei. Jeg tror han oppriktig mente det. Det virker som at ledelsen ikke forstår at når studenter ikke er på campus, så er det i all hovedsak en god grunn til det. Mange jobber, har verv i NHHS, eller er opptatt med annet. Sykdom er også et moment. Det de gjør nå, er å sørge for at studentene lære mindre, ikke mer.

Netflixifisering

Når Tenold forklarer sin bruk av Netflix i BT, sier han at han flere ganger har diskutert muligheter og utfordringer knyttet til høyere utdannelse.

– Jeg har flere ganger vært med på å diskuterere netflixifiseringen av høyere utdannelse. Forskning viser at passivt konsum er et veldig dårlig utgangspunkt for læring. Det var dette poenget jeg ønsket å spissformulere i BT, forklarer han.

Tenold beklager at utsagnet kom litt uheldig ut.

Jonas Persbråten Ludvigsen var positiv til videoforelesninger da han satt i Kjernestyret. Her i 2019. Foto: (Marie Guss/Foto NHHS)

– Et utydelig Studentutvalg

I 2019 var Jonas Persbråten Ludvigsen fagpolitisk ansvarlig i datidens Kjernestyre. Da debatten om digitale forelesninger var oppe i dagen den gang, var han klar på at NHH burde tilby digitale forelesninger, slik som de hadde gjort semestrene før.

– Vi er ikke late fordi vi ikke sliter ned benkene i auditoriene, det betyr bare at vi kan følge videoforelesninger på ettermiddags- og kveldstid for å få en travel hverdag til å gå opp, sa han til Dagens Næringsliv (DN) den gang.

I et leserinnlegg i K7 Bulletin skriver Ingrid Heimark, fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret i 2022, og Kaia Baumann, bacheloransvarlig i Studentutvalget, at de mener tiltaket hadde en god intensjon, men at forslaget er misforstått.

Johansen oppfatter at Studentutvalget ved NHH (SUN) er mer utydelig i denne saken enn i 2019.

– Det er synd. Jeg oppfatter at Studentutvalget i mindre grad representerer studentene når de legger seg på denne linjen.

Ingrid Heimark sier at Studentutvalget jobber for at forelesningene skal bli mer studentaktive og engasjerende. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)

Samme syn som i 2019

Til K7 Bulletin forklarer Ingrid Helen Heimark, fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, at de deler synet på saken som dem i 2019.

Studentutvalget kjemper for en studiehverdag der læringsutbytte av å møte opp i forelesning skal gi en merverdi. Vi jobber for at forelesningene skal bli mer studentaktiv og engasjerende, sier hun.

Denne type form for undervisning mener hun at ikke egner seg for opptak. Hun sier videre at de har full forståelse for at studentmassen reagerer på ledelsens valg, med tanke på hvordan flere av forelesningene går i dag.

Det er ikke det å kutte videoopptak som er gammeldags, men i stedet forelesninger som hovedundervisningsform, utdyper hun.

I skrivende stund har et digitalt opprop for opptak av forelesninger fått i overkant av 500 signeringer.

K7 Bulletin retter: I opprinnelig versjon ble det skrevet at Studentutvalget ved NHH har et annet syn på videoforelesninger enn det utvalget hadde i 2019. Det stemmer ikke. Feilen ble rettet klokken 20.29 tirsdag. Bulle beklager feilen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram