Tidligere denne måneden ble det bestemt at utveksling for utreisende studenter på masternivå utgår høsten 2020. Nå avlyser NHH også utveksling for innreisende studenter samme semester, både på bachelor- og masternivå. 

Det opplyser NHH på sine hjemmesider i en oppdatering 15. mai:

– 5. mai avlyste NHH utvekslingsopphald for alle masterstudentar som skulle reisa ut hausten 2020. No har høgskulen også vedteke å ikkje ta imot innreisande utvekslingsstudentar i haustsemesteret. Dette gjeld både på bachelor- og masternivå.

Det vil heller ikke avholdes et virtuelt alternativ for innreisende studenter:  

– Vi er klar over at nokre innreisande studentar ikkje vil ha høve til å utsetja planlagde opphald, og at dei truleg vil bli skuffa. Diverre kan vi ikkje tilby eit virtuelt utvekslingssemester ved NHH som eit alternativ.

Gjelder ikke dobbeltgrad-studenter

Avgjørelsen er tatt med hensyn til Covid-19 og restriksjonene knyttet til viruset. Det presiseres på hjemmesidene til NHH at avgjørelsen kun gjelder utveksling, og ikke for dobbeltgrad-studenter. 

Målsetningen er å kunne ta imot innreisende utvekslingsstudenter våren 2021.

Studentene dette berører har fått informasjon direkte, ifølge Sigrid Folkestad, pressekontakt ved NHH. 

Les også: