Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH ute med vårens retningslinjer for eksamen

Foto: NHH
Foto: NHH
25. mars 2020
Sist oppdatert: 25. mars 2020

NHH har onsdag kveld publisert de nye retningslinjene for hjemmeeksamen på sine nettsider. K7 Bulletin gjengir her det viktigste. 

Det har florert rykter og sterke meninger om vurderingsuttrykket ved semesterets eksamener. Deriblant Bulle-kommentator, Eirik Helgaker, som tidligere skrev følgende kommentar: Innfør godkjent/ikke godkjent dette semesteret

Utdanningsutvalget ved NHH hadde onsdag 25. mars et ekstraordninært møtet om temaet. 

Det har tidligere blitt arrangert en spørreundersøkelse for studentene, i samarbeid mellom Studentutvalget ved NHH og NHH. Studentutvalget oppsummerte resultatene i en rapport, som ble presentert for Utdanningsutvalget ved NHH. 

Et argument ifølge NHH for å endre karakterskalaen fra A-F til B/IB, er at det vil redusere incentivet for å jukse. Dette ligger også til grunn for listen med kriterier for de to vurderingsuttrykk som Utdanningsutvalget stilte seg bak. 

Utdanningsutvalget ved NHH kom fram til følgende: 

Følgende type fag blir vurdert med bestått/ ikke bestått:

 • Kjente modeller, “puggefag”
 • Fag med lite drøfting, og der det er vanskelig å bruke plagiatkontroll
 • Store kurs med mange studenter. 

– Dette betyr at de fleste obligatoriske bachelorkursene skal vurderes med B/IB, skriver NHH

Følgende type fag vil ha karakterskala A-F: 

Kurs der man ikke har utbytte av å kommunisere med andre for å løse oppgaven. 

 • Drøftings- og refleksjonsoppgaver
 • Vekt på å vise forståelse heller enn å gjengi

-Alle MRR-kurs

LES OGSÅ: Leserinnlegg: Hvor er ledelsen ved Norges fremste lederutdanning?

Dette er kontereglene: 

Dersom du tar om igjen en bestått eksamen med A-F og vurderingsuttrykket nå er B/IB: 

 • Dersom du består: “Bestått”  vil være tellende på den nye eksamen. 
 • Ikke består: Den tidligere bokstavkarakteren blir tellende.

Studenter som får “Bestått” i kurs våren 2020 og senere tar opp igjen eksamen med bokstavkarakter: 

 • Ved stryk på ny eksamen: «Bestått» blir  tellende 
 • Ved bestått på ny eksamen: Bokstavkarakteren blir tellende

Prosessen videre i kurs der vurderingsform er endret fra skoleeksamen til hjemmeeksamen

Alle kursansvarlige bedt om å melde inn sitt valg av karakterskala med utgangspunkt i retningslinjene, innen fredag 27 mars. 

Svarene blir evaluert av programleder for de respektive kursene, med innspill fra Studentkomiteen ved NHH og studieadministrativ avdeling. Den endelige beslutningen tas av prorektor for utdanning basert på forslag fra programleder. 

Innmeldte ønsker blir behandlet forløpende og publiert på nettsidene til NHH. Den endelige informasjonen om vurderingsskla skal bli publisert innen 1. April. 

LES OGSÅ: Stortinget med ny krisepakke – permitterte studenter inkludert

Kursansvarlig kan velge en av følgende typer hjemmeeksamener for kurset:

 • Digital skriftlig eksamen som startar kl 9 (varigheit: 3-7 timar, bestemt av kursansvarlig)
 • Live muntlig eksamen i Teams (hovudsakleg relevant i mindre kurs)
 • Frakoblet muntig eksamen der studentane laster opp videopresentasjoner til WISEflow

– Et annet alternativ er å droppe eksamen. Kursansvarlige har blitt bedt om å vurdere om de allerede har vurdert studentene sitt læringsutbytte på en adekvat måte.

Trekkfrist utgår 

– Studenter i alle kurs som har fått skoleeksamen erstattet av hjemmeeksamen vil få sjansen til trekke seg fra eksamen (uten å bruke et forsøk) etter at NHH har publisert informasjon om vurderingsuttrykket i kurset, uavhengig av annonsert trekkfrist.

Har du lest disse sakene?

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram