Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHHS snudde dundrende underskudd til solid overskudd

Studentforeningen kan skåle over et millionoverskudd i 2019. Foto: Ingirid Hansen, Foto NHHS.
Studentforeningen kan skåle over et millionoverskudd i 2019. Foto: Ingirid Hansen, Foto NHHS.
3. september 2020
Sist oppdatert: 3. september 2020

Pengene rant ut av NHHS i 2018, som endte med et tap på 2,9 millioner kroner. For regnskapsåret 2019 er fasiten et overskudd på 3 millioner.

– Vi har overgått egne forventninger, sier Markus Jullum Ericsson, tidligere økonomiansvarlig i Kjernestyret (2019) i en e-post til K7 Bulletin.

Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) opplevde et krevende regnskapsår i 2018, med et underskudd på 2,93 millioner kroner. Blant annet bidro et millionunderskudd fra UKEN til det negative resultatet.

Et regnskapsår senere er bunnlinjen snudd i pluss, med et nettoresultat på 3 millioner kroner. Det fremgår av organisasjonens årsregnskap for 2019. 

Driftsresultatet kom inn på 2,19 millioner kroner i 2019, sammenlignet med et negativt driftsresultat på 2,62 millioner året før. I tillegg til det sterke driftsresultatet fikk NHHS en avkastning på 777.000 kroner fra organisasjonens midler som er plassert i fond.

Omsetningen falt imidlertid fra 22,8 millioner kroner i 2018 til 16,9 millioner i 2019, tilsvarende en nedgang på 26 prosent.

Ericsson er strålende fornøyd med tallene:

– Vi i styret fra 2019 er veldig fornøyd med disse resultatene. Jeg skal ikke personlig ta på meg noe ære for størrelsen på dette resultatet, da dette skyldes sterk innsats av ekstremt mange engasjerte mennesker i NHHS. Likevel er det godt å se at beslutningene vi har tatt har vært med på å styre bunnlinjen i riktig retning, sier Ericsson.

(Mill. kr.) 2019 2018
Driftsinntekter 16,91 22,83
Driftsresultat 2,19 −2,62
Resultat før skatt 3,03 −2,93
Resultat etter skatt 3,03 −2,93


Nye prosjekter og innovasjon ga resultater

– Hvorfor ble regnskapet som det ble?

– Det er flere nøkkelfaktorer som er med på å forklare det ekstraordinære resultatet. Næringslivsutvalget har åpnet opp for nye prosjekter som Women’s Finance Day, og opplevd rekordbookinger på bedriftspresentasjoner. Så all honnør til NU og WFD-styret, som har våget å tenke nytt. Slik innovasjon er vi helt avhengig av for å bringe NHHS videre, meddeler Ericsson.

I tillegg forklarer Ericsson at det ble gjort tiltak på kostnadssiden som bidro til nettoresultatet.

– Vi skrudde igjen pengesekken på grunn av renovasjonsperioden, da vi grunnet usikkerheten satte noen investeringer på vent. Dette førte til mindre utgifter og et bedre resultat. Underskuddet fra Klubben ble også kraftig redusert, noe som hjelper veldig på bunnlinjen. Så det er virkelig en kollektiv innsats fra hele NHHS som har gitt dette overskuddet.

Tror ikke på store tap i 2020

Covid-19 har gjort 2020 til et annerledes år, noe som også i stor grad har påvirket NHHS. UKEN i mars ble avlyst underveis, bedriftspresentasjoner og karrieredagene gjennomføres digitalt, og nylig ble det også avgjort at Bergen Challenge utgår.

Sverre Skjauff, nåværende økonomiansvarlig i Kjernestyret, tror imidlertid ikke at NHHS vil lide store tap i 2020, og peker blant annet på kostnadsstrukturen til organisasjonen.

– 2020 er på alle måter et annerledes år. UKEN ble avlyst underveis, og det er vanskeligere å gjennomføre fysiske arrangementer. Heldigvis har NHHS en svært skalerbar drift med få faste og løpende driftskostnader. Over tid har NHHS bygd seg opp en sterk egenkapital som gjør at vi kommer oss trygt igjennom 2020, uten å måtte ta mange drastiske økonomiske beslutninger, forklarer Skjauff.

Sverre Skjauff, økonomiansvarlig i Kjernestyret. Foto: Kristian Sweeney, Foto NHHS.

– Vi er svært heldige som har kommet godt ut av støtteordningene, og NHHS vil nok komme ut av 2020 uten de aller største tapene.

– Hvordan har det vært å sitte med ansvaret for økonomien til en så stor organisasjon i disse tider?

– Å sitte med ansvaret for økonomien til NHHS er svært lærerikt og spennende, spesielt i år, og heldigvis har jeg god støtte i det nå heldigitale Regnskapsgruppen, det nyoppretta Finansstyret, mitt eget Kjernestyret og alle de mange økonomiansvarlige i underutvalg, avslutter Skjauff.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram