Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Ny Lehmkuhlhall kan stå klar i 2022

Kristoffer Bakke (t.v) og Gunnar Christensen utenfor dagens inngangsparti. Foto: K7 Bulletin.
Kristoffer Bakke (t.v) og Gunnar Christensen utenfor dagens inngangsparti. Foto: K7 Bulletin.
Kristoffer Bakke (t.v) og Gunnar Christensen utenfor dagens inngangsparti. Foto: K7 Bulletin.
18. november 2020
Sist oppdatert: 18. november 2020

Etter år med sprengt kapasitet i Lehmkuhlhallen er det nå fremgang i prosessen om utbyggelse og økt kapasitet. – Dette er en gladnyhet for alle NHH-studenter, sier eksternansvarlig i Kjernestyret, Lise-May Sæle.

Utvidelse av Lehmkuhlhallen har lenge vært et felles ønske fra NHH-studenter og for halvannet år siden ytret Sammen sitt ønske om utvidelse. Nå forteller styreleder i studentsamskipnaden på Vestlandet, Kristoffer Bakke, at utbyggingsprosjektet er et skritt nærmere realisering.

– Dette har vært ønsket lenge da kapasiteten har vært en utfordring i lang tid. Vi har merket økt etterspørsel, noe som har ført til sprengt kapasitet. Siden 2019 har vi hatt dialog med NHH og nå har vi fått til en god løsning som fungerer for begge parter, sier en svært fornøyd Bakke.

Bakke forteller at treningsavdelingen til Sammen er godt i gang med prosjektet. Det neste steget er intern styrebehandling i Sammen, før utbyggingen må bli godkjent av kommunen. Dersom dette faller på plass, vil det raskeste scenarioet innebære byggestart i løpet av 2022. Byggetiden er forventet å være på om lag 8 måneder og hallen vil da kunne være klar i 2022 eller 2023.

Resultatet vil bli en utvidelse på 1400 kvm, samt generell oppussing. Dette inkluderer en tredobling av dagens styrke og kondisjons-område, ny gruppetreningssal, utvidelse av sykkeltreningsrommet, sykkelparkering inne og ansattdusj. I tillegg vil inngangspartiet fornyes, hvor Sammen ser for seg å kombinere dagens tilbud med en resepsjon for leietakere tilhørende Sammens hybler.

Prospekt på hvordan hallen kan se ut etter oppussing. Foto: Sammen.

Stor usikkerhet 

Det største hinderet for byggestart har vært uklarhet rundt trasevalg for Bybanen og omfanget av tilhørende stasjonsområde. Prorektor for fagressurser og HR ved NHH, Gunnar E. Christensen, forteller at det har vært stor usikkerhet og flere forskjellige alternativer til vurdering. Han opplever at kommunen nå har lagt opp til at Bybanen ikke skal ta opp uforholdsmessig mengder areal opp mot NHH.

– Vi har vært bundet fra ytterligere utbygginger inntil vi har fått vite mer om planene for Bybanen til Åsane. Kommunen og Bybaneprosjektet har nå kommet langt med planleggingen og per nå er planen en stasjon i området nær ved dagens busstopp [retning sentrum]. Dette vil ikke berøre Lehmkuhlhallen og på grunnlag av dette valgte vi å ta opp igjen dialogen med Sammen, sier Christensen.

Bybanestasjonen vil med stor sannsynlighet heller ikke legge beslag på store deler av haugen der brakkeriggen ligger i dag. Dette vil være et fremtidig utvidelsesalternativ for skolen. Christensen forsikrer nå om at Sammen har grønt lys fra NHH og Statsbygg, som er eier av arealet.

– Statsbygg og NHH er veldige positive, det vil ikke stå på oss, sier Christensen om utbyggingsplanene. Han påpeker at tilgang til innendørs sykkelparkering og ansattdusj vil ha stor verdi for hele NHH-miljøet.

Bakke rapporterer at prosjektgruppa for Bybanen ikke skal ha noen innvendinger til utvidelsen. Prosjektgruppa uttaler at Bybanen planlegger å begynne utbyggingen i 2025.

Fornøyde

Lise May Sæle er svært glad for utbyggingsplanene. Hun forteller at Kjernestyret har vært opptatt av å fremme interessen og behovet opp mot rektoratet, i tillegg til samtaler opp mot Sammen.

– Dette har vært et lagarbeid der flere parter har bidratt og vært positive, og endelig kan vi vise til et skikkelig gjennomslag. Det er en stor seier at NHH-studenter og øvrige studenter i Bergen vil få en større og mer moderne treningshall, sier Sæle.

Hun skryter av prosessen mellom Sammen, NHH, Velferdstinget Vest, Kjernestyret og NHHI.

NHHI-leder Edvard Wentzel har og vært aktivt med i prosessen. Han tror flere studenter kan ha frastått fra medlemskap på grunn av sprengt kapasitet. Derfor tok Wentzel initiativ til å involvere seg sammen med Kjernestyret for å få lagt press på saksgangen. Han ser svært positivt på effekten av utvidet kapasitet.

– Det er planlagt flere gruppetreningsarealer. For NHHI sin del bedrer dette direkte kapasiteten til lag som trenger grupperom til trening. Dette vil være kjempepositivt for nåværende lag, samt legge til rette for etableringer av nye idrettslag, sier Wentzel.

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram