Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Representantskapet splittes i to: – Den største endringen i NHHS sin organisasjonsstruktur på 20 år

Endring: Økonomiansvarlig i Kjernsetyret, Sverre Skjauff, er fornøyd med endringen som nå vil tre i kraft. Foto 1: Celine Richardson, Foto NHHS. Foto 2: NHH
1. mars 2020
Sist oppdatert: 1. mars 2020

På tiårets første Foreningsmøte på NHH torsdag kveld gikk lovforslaget igjennom; Representantskapet på NHHS vil bli delt i to grupper bestående av Finansstyret og Kontrollutvalget. 

Økonomiansvarlig i Kjernestyret, Sverre Skjauff, utdyper hva tiltaket vil bety. 

–Det som vil skje nå er at Representantskapet i løpet av våren vil bli splittet opp i to organer, med virkning fra første august. Det vil bli en veldig spennende, ny hverdag på det organisatoriske planet. 

Organene det er snakk om er Finansstyret og Kontrollutvalget, hvor Kontrollutvalgets oppgave er å kontrollere studentforeningen, spesielt Kjernestyret, og å passe på at de ikke går ut over sitt eget mandat. Finansstyret vil ha ansvaret for den langsiktige økonomien til foreningen, ha ansvar for investeringer mellom 50.000 og 250.000, og da også innstille på investeringssøknader over det. 

K7 Bulletin omtalte lovforslaget tilbake i oktober i fjor, hvor lovforslaget ble grundigere utdypet. Skjauff har jobbet for å få frem endringen siden vårsemesteret 2018, og omtaler forslaget som “sitt hjertebarn”. Han var sliten, men tydelig fornøyd med utfallet av det fem timer lange møtet:

–Dette har vært en veldig lang prosess. Nå gikk det jo gjennom, så det er veldig spennende.

Skjauff presiserer viktigheten av Alumnis deltakelse i det nye styret. Foto: Charlotte Leikanger Baade

Det må en del små endringer til her og der, og det kommer sikkert til å være en del barnesykdommer, men nå har man hvertfall satt i gang arbeidet, og det er formelt vedtatt. Så blir det valg av nye organer under andre Foreningsmøte, oppsummerer han.

–En organisasjon mer rustet for fremtiden

Skjauff presiserer at det ikke vil ha en synlig effekt på den enkelte studentens hverdag med det første.

–Det vil ikke være den store forskjellen for enkeltstudenten, men man vil merke en forskjell for eksempel for de tillitsvalgte i de ulike organene. Det vil bli en mer profesjonell organisasjon, en sterkere organisasjon, og en organisasjon mer rustet for fremtiden.

Det har vært flere runder med ulike forslag om endring, men NHHS har altså kommet til èn felles avgjørelse.

–Nå har vi kommet frem til et forslag som hele organisasjonen har stilt seg bak, som gikk igjennom med god margin, og som jeg tror foreningen kan leve godt med, sier Skjauff. 

Ønsker at alumni skal ta del i representantskapet. 

Splittelsen åpner også opp for at tidligere NHH-studenter, også kalt alumni, skal ta del i styringen av NHHS. Skjauff understreker viktigheten av alumnis deltakelse. 

–Nå åpner det seg opp for eksterne medlemsplasser, både i Finansstyret, og i Kontrollutvalget, og det er veldig kult at vi nå kan bruke all den kunnskapen om NHHS som finnes der ute blant tidligere studenter. Det er viktig at alumni får med seg endringen, har lyst til å være med på prosessen, og tar kontakt med oss.  

I tillegg til søknaden om økonomisk støtte til kjøp av bil, var endringsforslaget om å splitte representantskapet det desidert mest kontroversielle temaet under møtet. Det ble tydelig opphetet diskusjon blant flere i lokalet, selv om forslaget kom igjennom med god margin. Skjauff er imponert over engasjementet studentene viser overfor debatten. 

–Det er fantastisk, for det viser at vi greier å komme frem til enighet om et stort forslag, men likevel ta de prinsipielle debattene. UKEN og vi hadde en uenighet om hvem som skulle være instruksmyndige, og det viser viktigheten av å ha et årsmøte bestående av engasjerte elever som møter opp, og leser seg opp på forhånd. 

–Det blir en spennende framtid fremover. Dette er den største endringen i NHHS sin organisasjonsstruktur på 20 år, så det blir veldig spennende å følge implementeringen av det, avslutter han.

 

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram