Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Skyggeorganet


31. oktober 2018
Sist oppdatert: 7. november 2018

Aleksander Ramm (25), leder i Representantskapet (RS).

Hei Stud.NHH!

Studentforeningen er full av studenter som har ambisjoner for seg selv og sin tid på NHH og ikke minst for sin tid i NHHS. Dere som leser dette er kanskje i samme situasjon som jeg var i 1. og til dels 2.kull. «Representantskapet, hva driver de med?». Mange av dere har kanskje ikke engang hørt om Representantskapet. Dette er uheldig, da studentene i NHHS ikke forstår mulighetene et verv i Representantskapet kan gi deg.

Etter snart to år i RS har jeg lært mye om hva som beveger seg i NHHS og hva som skal, og må til, for at vår studentforening skal være Norges mest aktive og spennende studentforening. Jeg har fått innsikt i de mange prosesser som gjøres i NHHS og arbeidet utallige timer med å løse utfordringer og satse på muligheter for at NHHS skal kunne bestå og utvikle seg til det bedre.

Mange har ambisjoner om å sitte i Kjernestyret. Det ryktes allerede om at det skjer bevegelser for å stille Kjernestyret i 2020, selv om vi ikke ennå har stemt inn Kjernestyret for 2019. Representantskapet jobber tett opp mot Kjernestyret og gir masse innsikt i hva det faktisk vil si å drifte studentforeningen. Utallige tidligere medlemmer av Kjernestyret har sittet i Representantskapet, både før sin tid i KS, men også etter sin tid i Kjernestyret. Mange studenter på skolen ser opp til disse studentene. Kjernestyrets medlemmer er studenter som har forståelse for hva Representantskapet betyr for studentforeningen.

Uheldigvis kommer Representantskapet i skyggen av Kjernestyret på denne fronten, og dernest slitt mye med sin egen eksponering. Jeg ønsker nå å gi et lite innblikk i hva det vil si å sitte som leder av Representantskapet.

Man kjenner virkelig på tyngden av å være leder for dette organet. Man skal fatte beslutninger som har økonomiske konsekvenser for studentforeningen. Man skal også påse at den strategiske satsningen til NHHS overholdes og evalueres. Dette er arbeid som er i tråd med hva utallige Kjernestyret medlemmer har hatt som sine kjernesaker opp på valg. Dette er også arbeid de må gjøre i samråd med Representantskapet. Dermed har man som medlem i Representantskapet et tydelig stemme i det arbeidet som Kjernestyret gjør.

Representantskapet har også medlemmer som har sittet i Kjernestyret tidligere. Disse representantene er mennesker som selv etter sin tid i KS har ønsket en tydelig påvirkning i studentforeningen. Og alle har funnet og visst at Representantskapet er den beste arenaen for å opprettholde tydelig innflytelse i NHHS sitt virke.

Gjennom mitt verv har jeg vært sentral og delaktig i utarbeidelsen av NHHS sin nye Langsiktige strategi, vedtatt budsjetter for NHHS sine prosjektorganisasjoner, vedtatt årsbudsjetter og revidering av disse, innstilt på kandidater til De niidkjære kremmers orden (NHHS sin høyeste æresfortjeneste), lagt føringer for ny organisasjonsstruktur i NHHS, samt at jeg nå sitter med en arbeidsgruppe som skal legge retninger for en klarere struktur for internprising av NHHS ressurser.

Nå har stilling som nestleder/leder Representantskapet vært ute på valg, men ingen har stilt. Jeg synes dette er leit, men dette har ingenting med at jobben i Representantskapet er kjedelig, men at den er usynlig. Jeg må selv si jeg er litt overrasket over at dette har skjedd, men det er tydelig at Representantskapet fortsatt lider av å være Kjernestyrets og NHHS´ skyggeorgan.

Jeg ønsker å snakke ut til alle dere som ser for dere en aktiv karriere i NHHS fremover. Still Representantskapet og still Nestleder/Leder Representantskapet ved årets suppleringsvalg. Du finner ikke et bedre springbrett inn i hjertet av NHHS enn en slik posisjon. Du får ansvar og utfordringer som til dels kun Kjernestyret kan matche.

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram