Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vi skylder noen en unnskyldning, men ikke NHH


26. november 2017
Sist oppdatert: 26. november 2017

Studvest dekker ikke NHH nok, sier VT-representantene fra NHH. Tallene viser at de tar feil.

Det var stor ståhei og mye uenighet i Velferdstingets (VT) budsjettmøte lørdag sist uke – som det ofte er. Det hele endte med at NHH-representantene leverte inn stemmeskiltene sine og dro før det var fattet noe vedtak, med begrunnelsen at de ikke ville være statister i et flertallstyranni.

Det er ikke min jobb å mene noe om VT-representantene sine prioriteringer. Vi har søkt om det vi mener trengs for å drive Studvest på best mulig måte, og deretter er det opp til flertallet av VT-representantene å vurdere hvor pengene gir størst avkastning. Det var det også debatt om på møtet. NHH-benken, som mente at vi burde få mindre, argumenterte blant annet for at de 130.000 kronene vi bruker på en heltidsredaktør heller kunne gått med på å gi K7 Bulletin det de søkte om. Det er et helt fair argument å bruke.

Det som derimot ikke er et fair argument, og som det attpåtil er min jobb å mene noe om, er at Studvest ikke dekker NHH nok. Det var nemlig også blant argumentene som NHH-benken brukte på møtet, og ble senest gjentatt av NHH-representant Andreas Jansen i Nyhetsuka i Studentradioen i Bergen på fredag: «Det er vanskelig å se at Studvest dekker NHH», sa han. Det virker som om det argumentet også har smittet over på de som stemte for å gi Studvest det vi søkte om, siden også UiB-representant Stian Magelssen sa i samme sending at Studvest burde dekke NHH mer.

Om man skal forstå hvorfor dette er feil, er det først nødvendig å avklare at pengene Studvest får fra semesteravgiften fordeler seg jevnt på alle studentene i Bergen. Det vil si at NHH-studentene, som ifølge VTs tall utgjør 9,7 prosent av bergensstudentene, står for 9,7 prosent av de 675 000 kronene vi fikk fra VT i fjor. På samme måte utgjør UiB 48,4 prosent av studentmassen, og står dermed for tilsvarende mye av pengene som går til Studvest.

For å se om det vi produserer faktisk går tilbake til å dekke studentene som finansierer oss, gjorde jeg en kjapp gjennomgang av det Studvest har lagt ut på Facebook i 2017 (ekskludert leserinnlegg, for de lager vi jo ikke selv). Det endte slik:

Screen Shot 2017-11-26 at 17.40.22
En gjennomgang av de ulike sakene Studvest har lagt ut på Facebook i 2017. Jeg går på HF, så jeg kan ha telt en sak eller to feil. Jeg kan også ha definert en sak som er i gråsonen mellom institusjonsspesifikk og ikke institusjonsspesifikk annerledes enn noen andre ville gjort det. Uansett gir tabellen en indikasjon på det store bildet av Studvests dekningsområde i 2017.

Det første som er slående, er at godt over halvparten av sakene vi skriver ikke handler om noen spesifikke institusjoner. Til dette hører for eksempel saker om firmaer som gir studenter tvilsomme arbeidsvilkår, hva som skiller de fornøyde studentene fra andre studenter eller kommentarer om bussprisene for studenter i Bergen.

Når du så luker bort disse, er det andre som er slående at NHH-benken i VT har liten grunn til å klage. Om noe, burde de vært fornøyde: Nesten 15 prosent av de institusjonsspesifikke sakene våre dette året har handlet om dem. Disse sakene inkluderer alt fra saker om hvor mange som er med i NHHS, via gladsaker om UKEN, til kritiske saker om NHHI. Med 15 prosent av sakene er NHH altså overrepresentert sett opp mot hvor stor andel av studentmassen de utgjør. Om vi legger disse tallene til grunn, ville HVL hatt langt mer grunn til å være misfornøyde med Studvest enn NHH hadde.

Nå skal vi selvsagt ikke legge disse tallene til grunn for vår drift. K7 Bulletin-redaktør Audun Flatebakken har helt rett når han skriver at kvotejournalistikk ikke er ønskelig – å skrive om noe bare fordi man skal nå et måltall, er et ekstremt dårlig utgangspunkt for god journalistikk. Men vi får penger fra fellesskapet, og bør dermed være relevante for hele fellesskapet. Det gjør vi ved å skrive om de enkelte institusjonene studentene går på, og disse tallene gir oss dermed en pekepinn på om vi klarer det.

Med det i tankene skylder jeg studentene ved to institusjoner en beklagelse på vegne av Studvest. Vi har i 2017 ikke vært relevante nok for NLA og VID, selv om de til sammen utgjør 7,8 prosent av studentmassen. På tross av at det ikke skal være et mål i seg selv at andelen saker om en institusjon nøyaktig speiler andelen av studentmassen som går der, er påtroppende ansvarlig redaktør tydelig på at Studvest neste år skal jobbe for å finne de interessante sakene på VID og NLA som gjør at vi kan være relevante også for dem.

Og så satser vi i tillegg på å være minst like gode på NHH som vi har vært i år.

For enkelhets skyld er Bergen Studentvelforening omtalt som Velferdstinget i denne teksten. Beklager til alle som vet forskjellen på de to og får vondt i øynene av å lese feil navn.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram