I dag ble den nye krisepakken for studenter lagt frem. Pakken tilbyr studenter å søke om 26 000 kr gjennom Lånekassen, hvorav 40 % kan omgjøres til stipend ved dokumentert inntektsbortfall.

–Krisepakken som nå ligger på bordet har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Norsk studentorganisasjons leder Andreas Trohjell i en pressemelding.

Inntektsbortfallet må kunne dokumenteres, og er gjeldende fra og med 16.juni 2020.

Krisepakken skal nå opp til behandling i Stortinget.

Dette er Studentpakken:

Regjeringen foreslår at:

  • Studenter som har mistet inntekt på grunn av koronapandemien kan søke Lånekassen om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. 40 prosent, tilsvarende 10 400 kroner, vil bli gjort om til stipend. Disse studentene vil samlet få utbetalt 149 519 kroner i lån og stipend for studieåret 2020-21. Lånet kommer på plass i slutten av februar.
  • Fagskolene, høyskolene og universitetene får 150 millioner kroner til å lønne studenter til å drive faglig oppfølging av andre studenter
  • Studentsamskipnadene får 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud
  • Studentsamskipnadene får 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og 8,5 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse
  • Mental Helses studenttelefon får 1,5 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett
  • Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021 som betyr at du kan bo hjemme hos foresatte og fremdeles få lånet ditt omgjort til stipend.
  • Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

Les også