Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Børsklubben spår børsåret 2019

Børsklubben (Ola Trovatn og Erlend Godager) FOTO: Nora Therese Sageidet
Børsklubben (Ola Trovatn og Erlend Godager) FOTO: Nora Therese Sageidet
19. februar 2019
Sist oppdatert: 19. februar 2019

K7 Bulletin tok en prat med Børsklubben om hva de tror om børsåret 2019. – Vårt fokus for 2019 blir å beskytte nedsiden.

Leder Ola Leder Ola Trovatn, sammen med Erlend Godager og rundt 20 andre utgjør Børsklubben på NHH. De forvalter et eget fond, Investeringsklubben (IK) NHHS, med en forvaltningskapital på rundt 1,8 millioner kroner på vegne av rundt 80 aksjonærer.

Muligheter hos sparebankene

I valget om hvor man skal være investert mener de det er viktig å skille mellom markeder som går bra, men allerede er priset høyt, og markeder som er priset lavt og hvor det er større muligheter for avkastning.

Trovatn og Godager tror det kan være gode muligheter for stabil avkastning hos norske sparebanker i 2019.

– Sparebanker har historisk hatt en ganske begrenset risiko og betaler store utbytter. Folk er nødt for å betale boliglånet sitt og det innebærer dermed en sikker cash flow, sier Trovatn.

Han mener at sparebanker kan være mindre utsatt ved et boligprisfall enn andre finansielle institusjoner.

– Sparebanker er ofte eksponert mot mindre urbane strøk, som ikke har tatt del i den enorme boligprisoppgangen vi har sett. Det begrenser risikoen ved et boligprisfall.

Godager peker på at sparebanker også er mindre påvirket av markoøkonomiske forhold utenlands og klarte seg bedre enn andre aksjer under nedgangen i fjor høst. IK NHHS er selv investert i Sparebanken Midt-Norge (MING).

Børsklubben er også positive til følgende aksjer, som eies av fondet i dag: Aker, Borregaard, Evry, Kid, Kværner, NRC, Storebrand og Subsea 7.

Styr unna offshore supply

Børsklubben har som sitt viktigste fokus for 2019 å begrense nedsiden (risikoen for tap) i aksjemarkedet. De mener det er spesielt én bransje man burde styre unna i 2019.

– Det er hvertfall én vi kan nevne her og det er Offshore Supply (forsyningsskip, red.anm). Der er det alt for stor kapasitet, for mange båter og for mye gjeld. Det er stor fare for runder med refinansiering som vil utvanne aksjonærene, forklarer Godager.

– Jeg ville ikke anbefalt noen å sette pengene sine i sektoren før problematikken rundt kapitalstruktur er adressert, legger Trovatn til.

Oljepris og Oslo Børs

Børsklubben tror at oljeprisen, som alltid, vil være viktig for utviklingen på Oslo Børs gjennom året. De tør derimot ikke å spå hvilken vei det svarte gullet vil gå.

– Det er svært mange eksterne faktorer som påvirker og ting endrer seg fort. Å spå oljeprisen er kanskje 50 prosent skill og 50 prosent luck, forteller Trovatn.

Han tror at dagens oljepris på 60-70 dollar fatet bør kunne gi gode utsikter for Oslo Børs, og understreker betydningen av stabilitet.

– Det viktigste for oljenæringen er kanskje stabilitet i oljeprisen. Hvis vi skal se at oljeselskapene investerer mer penger, må de være trygge på hvilken pris de skal planlegge med, forklarer Trovatn.

Faresignaler i verdensøkonomien

Med Norge som en liten åpen økonomi, vil naturlig nok internasjonale makroforhold også være viktig for utviklingen på Oslo Børs.

– Vi har sett at veksten i verdensøkonomien har flatet litt ut og at det er faretegn, slik som markedet reagerte i slutten av 2018. Vi forventer at det kommer mer støy i løpet av året, som gjør at man må tenke litt mer på nedsiden i aksjene man kjøper, sier Godager.

Han mener det finnes flere faresignaler i verdensøkonomien i dag man bør være obs på.

– Arbeidsledigheten i USA er på sitt laveste på 50 år, rentekurvene er i ferd med å invertere og prisingen i markedet generelt er høy. Det er blant de faktorene som pleier å være på plass før store børsfall.

BØRSKLUBBEN: Ola Trovatn (t.v.) og Erlend Godager har troen på norske sparebanker i 2019.  FOTO: Nora Therese Sageidet, Foto NHHS.

Gjeld og renteheving

Et annet mulig faresignal er mangelen på pengepolitiske verktøy på grunn av svært lave renter.

– De fleste sentralbankene har lite å gå på da rentene er lave eller negative. Man har ikke noe å redde markedet med hvis det skulle gå dårlig, forteller Godager.

Børsklubb-leder Trovatn mener det er fornuftig at vi fremover sannsynligvis vil se renteøkninger fra Norges Bank.

– I det store bildet er det bra at renten kommer opp. Det gir litt mer handlingsrom hvis det skulle bli behov for det. Samtidig vil man kunne stagge den gjeldsveksten som har vært, spesielt i Norge.

Godager innvender at det nylig har kommet mer «duete» kommentarer fra USA på renten. Begrepene «duete» og «haukete» er to ulike oppfatninger om hvor renten skal på bakgrunn av den økonomiske utviklingen. Et «haukete» syn sier at rentene må være høye for å stagge inflasjonen, mens et «duete» syn innebærer at rentene må være lave på grunn av lavt inflasjonstrykk.

–  Hvordan Norges Bank setter styringsrenten er avhengig av hva som skjer i USA. Den siste utviklingen kan gjøre at det kommer litt færre rentehevinger enn man trodde for noen måneder siden, forklarer Godager.

Fordeler hos Investeringsklubben

Trovatn og Godager understreker at IK NHHS har flere iboende egenskaper som skiller dem fra andre aktivt forvaltede fond.

– I Investeringsklubben har vi null i honorarer, frie mandat og relativt liten forvaltningskapital. Vi kan investere i flere indekser og gå inn i mindre likvide posisjoner som andre aktive forvaltere ville slitt med på grunn av størrelse. Det kan være en kilde til meravkastning for oss over tid.

De siste to årene har fondet imidlertid gjort det dårligere enn indeks. Det har sin forklaring, mener de.

– Det som har gjort at vi har slitt de siste to årene er at vi har hatt mindre oljeeksponering enn indeksen på Oslo Børs. Når oljeprisen gikk opp, spesielt i fjor, så var det en grunn til at vi falt bak. Laks har vi heller ikke hatt, og det gikk veldig bra i fjor, forklarer Trovatn.

Fjerner man lakse-aksjer fra Oslo Børs, var børsen ned totalt sett i fjor. Det forklarer mesteparten av forskjellen mellom Investeringsklubben og indeks i fjor, ifølge Godager.

Trovatn påpeker at til syvende og sist vil det å begrense nedsiden være vel så viktig som å finne de riktige vinnerne i aksjemarkedet i 2019.

– Hvis du har åtte aksjer som gjør det veldig bra, og to som gjør det veldig dårlig, kan det ødelegge all meravkastning.

LES OGSÅ:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram