Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Flest NHH masterstudenter søkte Bocconi på utveksling


Università Luigi Bocconi i Milano, Italia. Foto: Wikimedia Commons
16. februar 2021
Sist oppdatert: 16. februar 2021

141 masterstudenter inkluderte Università Luigi Bocconi i Milano, Italia i søknaden sin for utveksling i våren 2022. Utveksling på Bocconi til høsten 2021 ble inkludert 55 ganger.

Fristen før å søke utveksling som masterstudent gikk ut 1. februar. Totalt mottok NHH 328 søknader, noe som er en nedgang fra 381 søknader i 2020-2021, men sammenliknbart med 338 søknader i 2019-2020.

Flere satser på Europa

Bocconi, ansett som det beste universitetet for økonomi og business i Italia, viser til en større trend hvor flere søker på universiteter i Europa. Blant de mest populære studiestedene, definert som antall ganger et universitet ble inkludert i en søknad for et spesifikt semester, var 4 av 5 universiteter lokalisert i Europa. Listen ser slik ut:

 1. Università Luigi Bocconi, Milano, Italia, vår – 141
 2. LUISS, Roma, Italia, vår – 128
 3. Universidad de Barcelona, Spania, vår – 117
 4. National University of Singapore, vår – 107
 5. Athens University of Economics and Business, Hellas, vår - 97

Trenden fortsetter når man ser på antall ganger et land er inkludert i en søknad. Fra dette perspektivet er Frankrike det mest populære landet, etterfulgt av Italia, Spania, Australia og Østerrike. Frankrike er inkludert 683 ganger, dermed 2,1 ganger i snitt per søknad. Dette kan skyldes at NHH tilbyr utveksling til 13 universiteter i Frankrike, det høyeste antallet av alle land.

Nye utvekslingsavtaler i Europa har og vært populære valg, blant annet IE i Spania med 101 søkere (73 vår, 28 høst) og Universität Wien i Østerrike med 86 søkere (62 vår, 24 høst). Disse har bidratt til at både Spania og Østerrike er blant de mest populære landene i 2021-2022.

– De store trendene for årets søknadskull er vel at mange tar til seg realiteten av korona og satser på Europa, sier Oda Ringstad som er International Relations koordinator ved NHH. Hun har analysert statistikken angående masterutveksling, blant annet for studieårene 2019-2020, 2020-2021 og 2021-2022.

Portugal kraftig ned sammenliknet med tidligere år

Portugal er unntaket i Europa, ettersom antall søknader har falt betydelig sammenliknet med 2019-2020 og 2020-2021. I disse studieårene var Portugal blant topp tre land studenter hadde som førsteprioritet. For 2021-2022 er Portugal nummer seks.

Dette skyldes at Universidade Nova de Lisboa ikke var et alternativ for årets søknadskull. Nova var det mest populære studiestedet i både 2019-2020 og 2020-2021, hvor henholdsvis 164 og 162 studenter inkluderte et vårsemester på universitetet i søknaden sin.

– Vi har fortsatt en avtale med Nova, men på grunn av ubalanse i regnskapet (vi sender ut langt flere utvekslingsstudenter til dem enn vi tar imot) må vi ha et midlertidig opphold til antallet inn- og utreisende har jevnet seg ut, informerer Hilde Rusten fra NHH International Relations.

Australia mest populært utenfor Europa

27 masterstudenter har University of Sydney i Australia, våren 2022 som førstevalg på søknaden sin. Sammenligner man dette med universitetene i Europa, er University of Sydney rangert som nummer én i denne kategorien:

 1. University of Sydney, Australia, vår – 27
 2. Università Luigi Bocconi, Milano, Italia, vår – 23
 3. National University of Singapore, vår – 23
 4. Universidade Católica Portuguesa, Portugal, vår – 13
 5. LUISS, Roma, Italia, vår – 12

Når man ser på land prioritert som nummer én, ligger Australia kun bak Italia:

 • Italia – 59
 • Australia – 42
 • Spania – 24
 • USA – 24
 • Singapore – 24

Dette kan vise at studenter muligens har tro på at reiserestriksjoner vil bli opphevet innen 2022. Det er likevel knyttet usikkerhet til dette, ettersom Australia allerede har advart om at de vurderer å holde grensene stengt i hele 2021.

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram