Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Politisk meningsmåling på NHH: Høyre med rekord-oppslutning, mens MDG raser

Mer enn halvparten av studentene ved NHH vil stemme Høyre i 2021. – Til ettertanke, sier anerkjent valgforsker. Uproblematisk, mener rektor. 

Resultatene fra årets politiske meningsmåling på NHH synes valgforsker gir grunn til refleksjon.
15. februar 2021
Sist oppdatert: 19. mars 2022

I september er det duket for nytt Stortingsvalg og i den anledning har K7 Bulletin gjennomført en politisk meningsmåling internt på NHH. Totalt har 411 nåværende NHH-studenter fra alle kull svart på undersøkelsen som ble gjennomført nylig.

NHH er blårussens høyborg!

 Utvilsomt største parti er Høyre med 51,6 prosent av stemmene, noe som er en oppgang på hele 10,2 prosentpoeng fra 41,4 i 2019.  Dette er den høyeste oppslutningen for Høyre på NHH av de målingene K7 Bulletin har tilgjengelig. Gruppeleder i Høyres bystyregruppe, Harald Hove, er strålende fornøyd med partiets oppslutning. 

Dette var en veldig oppløftende måling for oss som står foran en svært spennende valgkamp, sier Hove. Han kommer deretter med en klar oppfordring: Vi tar dette som en oppmuntring, men veien frem til valgseier i 2021 er fortsatt lang og alle 51,6 prosent må huske at de skal stemme Høyre ved valget til høsten, ikke bare støtte oss akkurat her og nå.

Professor i statsvitenskap ved UiO og anerkjent valgforsker, Bernt Aardal, finner målingen interessant og konstaterer samtidig at hovedbildet er klinkende klart: 

 – NHH er blårussens høyborg!  

Nest største parti på NHH er Venstre med 11,4 prosent, som er omtrent på nivå med Høyres økning fra 2019. Som tredje største parti følger Arbeiderpartiet med beskjedne 10,9 prosent. Oppslutningen for de øvrige partiene er særdeles mager med samtlige under 7 prosent. 

Ramya Mahesparan, nestleder i Studentpolitisk Utvalg (SPU), sier utvalget ikke er overrasket over resultatet. Men økningen til Høyre fra 2019 hadde de derimot ikke ventet. 

– Vi syntes det var overraskende at det har vært en så stor økning blant de som stemmer på Høyre, ettersom det virker å være mer politisk mangfold blant studentene, sier Mahesperan til K7 Bulletin.

 Fra kraftig vekst til kraftig fall for MDG

 Målingens store taper er MDG som har den største nedgangen siden 2019 av alle partiene. Etter å ha gjort et byks for to år siden opp til 11,8 prosent av stemmene, er oppslutningen nå nesten halvert til 6,6 prosent. Den lave oppslutningen for MDG er påfallende, da partiet er mest populært i Oslo, hjemstedet til svært mange NHH-studenter. Dermed virker det som om Oslo-studentene på NHH har beveget seg fra MDG til Høyre siden 2019. “Den grønne vinden” fra 2019 har i hvert fall stilnet. 

At Rødt gjør en dårlig meningsmåling overrasker nok ingen, men med 2 prosent i 2019 er nedgangen på 1,5 prosentpoeng likevel bemerkelsesverdig. Bystyremedlem for Rødt, Odd Arild Viste, er naturligvis misfornøyd med resultatet, men overrasket er han ikke. Hvorfor Rødt har så lav oppslutning på NHH er Viste usikker på. 

 For meg ser det ut som at det er venstresida som sådan som sliter på NHH, og ikke Rødt spesifikt. Men det er klart at vi helt sikkert har et potensiale for å nå bedre frem med budskapet vårt. Hvis vi for eksempel når bedre frem med budskapet om at små økonomiske forskjeller faktisk er det beste for alle, vil det kanskje bidra til at venstresida blir mer attraktiv, avslutter Viste. 

Liberalistene er større enn både Rødt og Kristelig Folkeparti på NHH, med en oppslutning på 2,4 prosent. Senterparti-vinden som har blåst gjennom landet de siste årene, er det fortsatt ingen tegn til i Helleveien. Vedums parti oppnår 3,2 prosent, som riktignok er 0,5 prosentpoeng høyere enn i 2019. 

Problematisk at NHH-studenter er så forskjellig fra resten av befolkningen? 

Mens velgermassen på landsbasis beveger seg mot venstre, og det per nå ser ut til å bli et regjeringsskifte i september, så er de politiske holdningene til NHH-studentene omtrent som før. NHH er fortsatt svøpt i blått, som det ble konstatert tilbake i 2015. Den gangen fikk Høyre 48,4 prosent av stemmene, som er 3 prosentpoeng lavere enn i år. 

Ser man på et gjennomsnitt av 7 ulike meningsmålinger gjennomført i desember 2020, hadde Høyre en gjennomsnittlig oppslutning på 22,3 prosent på landsbasis - 30 prosentpoeng lavere enn på NHH. Venstre hadde tilsvarende en oppslutning på 3,3 prosent på landsbasis.

– Mens over 70 prosent på NHH støtter ett av de fire «borgerlige» partiene, er det bare 40 prosent av velgerne i Norge som per januar 2021 gjør det samme, sier valgforsker Aardal. Han mener vi bør reflektere over de store forskjellene. 

 – Det at et miljø som vil få stor innflytelse over den økonomiske utviklingen i årene fremover avviker så mye fra befolkningen ellers, gir grunn til ettertanke. 

Rekruttert sånn eller blitt sånn?

Valgforsker og professor på UiO, Bernt Aardal, men resultatene gir grunn til refleksjon. Foto: UiB

Videre spekulerer Aardal i hvorfor NHH er såpass blått: er det bare rekrutteringen av studenter som er skjev, eller er det en kombinasjon av rekruttering og sosialisering gjennom studieløpet, spør Aardal. 

Rektor ved NHH, Øystein Thøgersen, har forståelse for Aardals bemerkning, men at det er problematisk at Høyre har så stor oppslutning på NHH vil ikke Thøgersen gå med på. 

– Det dekker jo forsåvidt hele spekteret, men med en tyngde. Også er det jo min tanke at om vi lykkes med å rekruttere fra andre sosioøkonomiske grupper, enn de som er overrepresentert nå, så vil det gi seg utslag i en sånn meningsmåling. Men jeg går ikke rundt og er bekymret for den gjengse NHH-students politiske vurderinger. De har jeg stor respekt for. 

– Politisk mangfold står ikke øverst på “mangfoldslisten”

 NHH har mål om mangfold på mange ulike områder, kan Thøgersen fortelle. Først og fremst handler det om å rekruttere flinke studenter på tvers av bakgrunner. Politisk mangfold er derimot ikke et eksplisitt mål for NHH. 

– Politisk mangfold står ikke øverst på mangfoldslisten, men det vil være et resultat av andre typer mangfold vi har mål om, utdyper Thøgersen. 

Rektor for NHH, Øystein Thøgersen, er ikke bekymret over at NHH er for blått politisk. Foto: NHH

 Er det at NHH er såpass homogent politisk dermed et symptom på at dere har mislyktes litt med å rekruttere studenter med ulik bakgrunn? 

 – Nå skal vi være forsiktig med å bruke ordet mislyktes her da. For vi har jo veldig troa på at godt informerte kandidater i VGS gjør rimelige gode valg for seg selv. Vi er opptatt av å rekruttere fra mange ulike grupper, og der føler jeg at vi har tatt noen steg i riktig retning. 

Flere stemmer Høyre på BI

Selv om NHH i stor grad avviker fra den øvrige befolkningen, er ikke den politiske skjevheten spesielt unikt for økonomistudenter. I en måling gjennomført av Studvest i 2017 fant man at 56 prosent av BI-studentene ville stemme Høyre, mens 47,7 prosent av studentene ved økonomiutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet ville det samme. Det tilsvarende tallet på NHH var på denne målingen 50,6 prosent, altså lavere enn ved BI. 

Igjen tror Thøgersen at årsaken til at økonomistudenter lener mot høyresiden av politikken i all hovedsak er rekrutteringen. Han tror ikke at det man lærer på økonomistudiet i seg selv gjør at man blir mer politisk ensrettet. 

– Jeg kjenner jo samfunnsøkonomi-miljøet veldig godt, og samfunnsøkonomer lener nok i snitt heller andre veien. 

Så satt på spissen: dersom studenter går ut av NHH og fortsatt stemmer Rødt, så tenker ikke du at NHH har mislyktes med læringsopplegget? 

– Nei, nei, nei, nei, ler rektoren.

Har du lest disse sakene? 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram