Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kommentar: – Takk for debatt, gutter!


– Jeg slår et slag for opposisjonen - en viktig stemme i mer ømfintlige NHHS-debatter. Den er nødvendig for å skape et mer oppdatert og nyansert bilde av NHH-studenten i media, skriver Bulle-journalist Inga S. Rosendahl. Foto: Privat
22. februar 2021
Sist oppdatert: 14. februar 2023

- Det mener jeg genuint.

Her kommer det noen klargjøringer: Det er ikke Kanonball-saken i seg selv som for meg er så stor og viktig, men den peker på et generelt problem ved studentmiljøet vårt, og den er med på å bygge opp under det dårlige ryktet NHHS har utad.

Jeg respekterer menneskers rett til å date for et godt formål, men jeg mener ikke at det er en god måte å hevde sin rett på. I det spørsmålet er vi uenige - og la meg få understreke at det er helt greit.

NHHS har et blandet rykte. Den negative oppmerksomheten vi har fått betyr at vi har et ekstra søkelys på oss. Hvordan vi handler og ter oss blir fort snappet opp og vendt og snudd på i offentlighetens øyne. Dermed får handlingene våre betydning. Konsekvensene av dem må vi alle bære. Media lager et bilde av oss som mange NHH-studenter ikke vil eller kan identifisere seg med. Stereotypiene og fordommene har blitt mange etter hvert.

Jeg mener vi må ta tak og endre bildet av oss i media. Media gir rom for å svartmale, så lenge vi forer dem med godt stoff. Jeg vet at mange av oss ikke identifiserer seg med studenten som “gleder seg til hen får en Exit-karakter basert på seg”, eller “den hodeløse baben som styres av menn”. Hvordan handlingene våre fremstår og hvilke konsekvenser det kan ha for alle NHH-ere, mener jeg må reflekteres mer rundt. Dette er ansvarstilskrivelsen jeg introduserte i mitt forrige innlegg. Dét innlegget har jeg nå fått to svar på.

Jeg opplever at Syse sitt svar var et “snillere” bidrag i verdidiskusjonen, men Lynum sitt svar som mer aggressivt. Grunnen for å kalle Lynums svar tøffere er formuleringer som “man må jobbe opp en motbakke i stiv kuling for å misforstå”. Han har også sidestilt meg med Solberg uten å nyansere for ulikheter i vår kritikk. Lynum ilegger meg da motiver og en agenda jeg ikke har. Her tror jeg han har misforstått innlegget mitt. Jeg har ikke stilt spørsmål ved Kanonballjentenes intensjoner. Jeg skrev eksplisitt at deres intensjoner var gode.

Jeg understreker: tøffe motsvar er helt legitimt og lov - det er en del av å delta i en debatt. Men et tøft motsvar kombinert med personangrep og hets på Jodel, kan virke avskrekkende for de som vil ytre seg mot majoriteten. Da svekkes debatten og den blir mangelfull. Det er dumt, for en nyansert debatt er så SYKT viktig.

Jeg vil få si at det er så fint at Jodel ikke har kokt over med personangrep siden mitt første innlegg ble publisert. Det vitner om at den sosiale kodeksen i dette forumet endres. Diskusjonene er forhåpentligvis på vei opp i dagen.

Å skape premissene for hvordan vi fører debatt er et arbeid for fellesskapet. Verken jeg eller Lynum bestemmer ene og alene hvordan vi skal føre vår offentlige samtale her i NHHS. Jeg slår et slag for opposisjonen - en viktig stemme i mer ømfintlige NHHS-debatter. Den er nødvendig for å skape et mer oppdatert og nyansert bilde av NHH-studenten i media. Vi må skape rom for at alle kan si sin mening, upopulær eller ei, og være trygg på at dette blir møtt med respekt og saklige svar. Her mener jeg vi har en jobb å gjøre, og dette blir ikke mitt siste bidrag til det.

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram