Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

LEDER: Karakterer, konting og fangens dilemma


Det er få ting studenter bryr seg så mye om som karakterer, spesielt NHH-studenter. Statistikken viser at det er klart B-snitt både på bachelor (3,76) og master (4,07). Dette er overraskende gitt at man ofte hører at gjennomsnittsstudenten er en C-student. Det stemmer beviselig ikke.

Hva er så grunnen til det relativt høye karaktersnittet på NHH? En del av forklaringen på bachelor kan være den sterke «kontekulturen», slik fagpolitisk ansvarlig Jonas Ludvigsen i Kjernestyret påpeker. Konting utgjør ti prosent av alle eksamensforsøk på bachelor.

Hvorvidt dette er høyt eller ikke er vanskelig å si noe om da vi ikke har tall fra andre utdanningsinstitusjoner. På masternivå er derimot konting mye mindre utbredt samtidig som karaktersnittet er høyere (4,07). Konting kan derfor bare være en del av forklaringen.

På den ene siden er NHH-studenter generelt svært ambisiøse og har høye mål for seg selv. At man ønsker å forbedre karakterene sine når man får mulighet til det, er derfor helt naturlig. Det er i den enkeltes students interesse å gjøre nettopp dette.

Om det er i samfunnets og NHH’s beste interesse er derimot mer usikkert. Det er et fangenes dilemma.

Hver enkelt student er tjent med å pynte på snittet, men det beste for alle hadde vært at ingen gjorde det. Utstrakt karakterpynting er dyrt for NHH, og hvis det innebærer kontesemestere for studentene kommer man senere ut i arbeidslivet.

I alt snakket om karakterer er det viktig å huske på hva karakterer er til for.

Karakterer skal på den ene siden fungere som mål på hvor mye man har lært i et fag. Samtidig er karakterene kanskje først og fremst ment som et selekteringsverktøy for arbeidsgivere.

Er du på slutten av masterstudiet og skal søke din første fulltidsjobb, da vil nok karakterene dine veie tungt. Søker du din andre eller tredje jobb, er det langt mindre relevant. Over tid vil erfaringen og ferdighetene du har opparbeidet deg være langt viktigere.

LES OGSÅ:

Portrett med Dårlig Vane: Gode folk med dårlige vaner

Jakker forsvinner under NHH-arrangement

Tett på SOL-kongen Daniel Flokenes

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram