Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Women of Wall Street – hvor blir de av?

Oslo børs kan ikke skryte av jevn kjønnsfordeling. Foto; Erik Storm
Oslo børs kan ikke skryte av jevn kjønnsfordeling. Foto; Erik Storm
1. april 2020
Sist oppdatert: 2. april 2020

Fortsatt velger få jenter finans på tross av stort fokus på likestilling og en bransje som etterspør dem. Endringer i kursplan og flere kvinnelige rollemodeller i forelesningene må til, mener professor. 

–Alle bankene, alle forvalterne, alle de store meglerhusene, har en positiv diskriminering av jenter. Jeg mener positivt i den forstand at jenter blir løftet fram i en bransje hvor det i liten grad har vært rom for det før. Det finnes fantastiske muligheter for dem, sier professor Karin S. Thorburn.

Kvinner blir oppsnakket og etterspurt, men med en kvinneandel på 22 prosent på NHH sin masterprofil i finans, samt rapporter fra Finansforbundet, ser en at relativt få jenter velger å spesialisere seg innenfor fagområdet.

Finansprofessor Karin S. Thorburn. Foto: Niaz Nipu Foto NHHS

Trenger nye finanskurs

De lave opptakstallene blant jenter finner finansprofessor Karin S. Thorburn problematisk. Hun etterspør handling fra NHHs ledelse.

–Vi vil veldig gjerne få inn mer finans på bacheloren, og vi synes det er kjempeviktig å få inn flere kvinnelige forelesere på de obligatoriske kursene. Hvordan kan NHH si at de vil ha flere kvinner i finans, men fortsatt ikke slippe til kvinnelig fagstab i finans i de obligatoriske kursene?

Les også: Slik unngår du luksusfellen som student

Hun får støtte fra instituttleder Jøril Mæland ved Institutt for finans. Hun etterlyser et finansfag på bachelor som er praktisk rettet, med fokus på å trekke linjer mellom teori og samfunn. 

Instituttleder Jøril Mæland. Foto: Nimisha Jain Foto NHHS

Både Thorburn og Mæland har inntrykk av at finansfaget i dag mangler faglig bredde. 

–I et slikt kurs bør vi snakke mer om rollen til kapitalmarkeder i samfunnet – uten velfungerende kapitalmarkeder klarer vi ikke å oppnå økonomisk vekst og nødvendig omstilling, sier Mæland.

Den faglige interessen er der

For det er ikke den faglige interessen blant kvinner det skorter på, mener begge.

–Det er ikke slik at kvinnene velger bort analytiske fag, for de velger f.eks. en profil som heter Business Analytics (BAN), som er minst like analytisk, sier Mæland.

Det kan nok være feilinformasjon blant studentene, tror instituttlederen.

–Det er viktig å påpeke at man ikke jobbe i bank, porteføljeselskap eller private equity for å ha nytte av finansfaget. Du lærer deg et analytisk rammeverk for å håndtere usikkerhet, og du lærer hvordan å verdsette prosjekter og selskaper. Det får en bruk for i mange sammenhenger, sier Mæland.

Thorburn og Meland får støtte av NHH-studentene Thea Guldbrandsøy og Brita Heradstveit Hestenes fra Women’s Finance Day.

Ifølge Guldbrandsøy og Hestenes kommer finansfaget på bachelor, BED3, for sent i studieløpet. Når studentene møter finansfaget for første gang på slutten av bacheloren, har de allerede gjort seg opp en mening om hvilken masterprofil de skal velge, mener de.

–Når folk spør meg om jeg skal velge finansmasteren, så svarer jeg at det avhenger av hvordan det går på BED3-eksamen 4.juni, sier Hestenes.

Les også: Hard konkurranse om plassene i NHH-styret

Stereotyper florerer fortsatt

Finansnæringen fremstilles ofte som en nådeløs bransje uten moral. Martin Scorceses ”The Wolf of Wall Street” og NRKs ”Exit” er gode eksempler på dette. De kvinnelige karakterene kan oppfattes som redusert til rekvisitter for de mannlige karakterene.

NHH-studentene mener at ryktene rundt finansbransjen er utdaterte, og kan drive jenter til å ta feil studie- og jobbvalg.

Guldbrandsøy påpeker spesielt at stereotypien av den typiske finansmann er godt integrert blant folk. 

Dette kan aktivt være til hinder for jenter, mener hun. 

–Vi har lenge hørt at finans er mannsdominert, og jeg tror at mange har hengt det på den «knaggen» og blitt komfortable med det, sier Guldbrandsøy.

Hun får støtte av instituttleder Mæland.

–Jeg tror flere kvinner ser seg blind på myter om finansfaget og derfor velger det bort. Få ser ut til å være klar over hva finansfaget egentlig innebærer og hvilke karrieremuligheter finans-spesialisering kan gi. Ikke minst må vi få bedre frem at finans er et samfunnsnyttig fag, sier Mæland. 

Savner finansprat blant jenter

Finansbransjen har vært en kjønnsdelt bransje, hvor flertallet av kvinner har jobbet i støttefunksjoner. På grunn av kulturelle forskjeller har ikke kvinner hatt samme mulighet til å hevde seg innenfor finans som menn. Dette kan ha ført til at det ikke er like naturlig for jenter å ha en interesse for aksjer og investeringer. 

Guldbrandsøy mener det er en mangel på ”aksjesnakk” i hverdagen til jenter.

Dette er et språk og en tenkemåte som må internaliseres, påstår hun.

–Gutter snakker mer om finans i hverdagen. Hos jenter ligger fokuset ofte andre steder, og da går man glipp av fin læring, sier Guldbrandsøy.

Styret i Women's Finance Day 2020. Foto: Ivan Chang Foto NHHS

Ikke biologien som forklarer forskjellen 

I Erna Solberg sin nyttårstale i 2018 kom hun med en oppfordring til landets menn og kvinner: få barn! Med ugunstige arbeidstider og lite fleksibilitet kan det være vanskelig å oppfylle Ernas ønske om en høy babyproduksjon samtidig som man presterer i finansrelaterte jobber.

Ifølge Heradstveit, er det få kvinnelige medstudenter som tar dette til vurdering når de velger master og arbeidsplass:

–Det er få av de jeg omgås med som tenker på familieaspektet. Og for min egen del er det for tidlig å ta stilling til om og når jeg skal stifte familie, sier Hestenes.

Enkelte hevder også at biologiske forskjeller mellom kvinner og menns ferdigheter i matematikk og ønske om å konkurrere driver kjønnsforskjellen i finansverdenen.

Det tror ikke finansprofessor Thorburn er den viktigste årsaken til at for få kvinner velger finansfag.

–Jeg tror at kvinner og menn er ulike, men jeg tror at variasjonen hos individer er større enn den er mellom kjønnene. Så for meg handler dette om hvorvidt man tolererer at folk er ulike. Det er jo mye gøyere med et mangfold, sier Thorburn.

Har du lest?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram