Meninger2018-08-30T20:14:57+01:00

Meninger

Lønn for strevet

Norges Handelshøyskoles studentforening er regulert av Loven for NHHS, som slår fast at hvert underutvalg skal ha en instruks. Hver instruks slår fast hvordan utvalgets…

Grønt lys for politisk mangfold

På Foreningsmøtet torsdag 13. februar ble Unge Venstre NHHs søknad om opptak som interessegruppe nedstemt. I kjølvannet startet en gruppe studenter utenfor Unge Venstre NHH…

Nordmenn: Vakre og merkelige

På forrige Foreningsmøte ble flere av resultatene fra undersøkelsen foretatt av IRAN, International Resources and NHHS, presentert til studentene. I likhet med andre studenter var…

Ein liberal leikekamerat

Å få tilføre ein politisk dimensjon i det mangfaldige NHHS er eit luksusproblem. Potensialet for samarbeid på tvers er stort, skriv Hogne Ulla i Unge…

En utfordring til K7 Bulletin

Les svaret her: Fornøyd når 75% dropper valget? For andre høst på rad slår K7 Bulletin opp det de kaller for lav valgoppslutning. Etter sensasjonsvalget…