Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Nå får studentene tilbud om ekstra lån og stipend – her er kriteriene for ordningen

Foto: Kim Ramberghaug
Foto: Kim Ramberghaug
12. mai 2020
Sist oppdatert: 12. mai 2020

Denne uken får over 200 000 studenter tilbud om et tilleggslån på 26 000 kroner, hvorav 8 000 kroner kan bli omgjort til stipend, varslet i dag regjeringen og Lånekassen i en pressemelding. K7 Bulletin har intervjuet pressekontakt i Lånekassen, Hanne Bjertnes, for å få nærmere svar på hvordan ordningen skal hjelpe studentene.

Pengene kommer raskt

200 000 studenter vil få en e-post fra Lånekassen i løpet av de nærmeste dagene. E-postene vil bli sendt ut puljevis, og man kan ikke søke før man har mottatt e-posen. De som oppfyller kriteriene kan logge seg inn på Dine sider hos Lånekassen for å søke. De som søker, må fylle inn en egenerklæring som bekrefter nedgang i inntekt mellom 1. mars og 15. juni 2020 på grunn av koronautbruddet, fremkommer det i en pressemelding.

– Studenter som har mistet viktig inntekt kan glede seg over at pengene da blir utbetalt i løpet av noen dager. Dette kommer i tillegg til at de fikk utbetalt resten av studiestøtten for semesteret samlet i april, og at studenter kan kvalifisere til den midlertidige lønnskompensasjonsordningen. Summen av dette bidrar til å hjelpe studentene i den situasjonen vi er i, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Les også: Retningslinjer for opptak i NHHS endres – idrettslag og kjellergruppe kommenterer

Krever dokumentasjon

K7 Bulletin har vært i kontakt med pressekontakt i Lånekassen, Hanne Bjertnes, som  forteller at det kreves dokumentasjon.

Hva slags dokumentasjon kreves for å innfri kriteriene?  

– Dokumentasjon skal i utgangspunktet være en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver – det kan for eksempel være permitteringsvarsel, oppsigelse fra deltidsjobb eller reduksjon i vakter/timer, sier Bjertnes. 

Tilkallingsvikarer kan ha krav på støtte

Flere studenter jobber på kontrakter der det ikke er spesifisert antall timer eller stillingsprosent, men også de kan ha krav på støtte ifølge Lånekassen. 

– En student arbeider som tilkallingsvikar ved siden av utdanningen, kan ha rett til tilleggslånet hvis vedkommende går ned i inntekt i aktuell periode og nedgangen skyldes koronapandemien. Nedgangen i inntekt/reduksjonen i antall arbeidstimer må bekreftes av arbeidsgiver.   

Ingen ordning for studenter som mister sommerjobben

– Ordningen med tilleggslån gjelder studenter som har nedgang i inntekt i perioden 1. mars til 15. juni. Den gjelder ikke andre perioder enn dette, sier Bjertnes 

Kontroller for å hindre juks 

Støtten er i stor grad tillitsbasert hvilket kan gjøre det fristene å forsøke å motta støtte uten å oppfylle de nødvendige kriteriene. Lånekassen advarer mot å søke dersom man ikke tror man oppfyller kriteriene og varsler at det vil bli foretatt stikkprøver. For søkere som gir uriktige opplysninger, vil ikke deler av lånet bli omgjort til stipend. 

– Uriktige opplysninger innebærer brudd på opplysningsplikten. Dette gir Lånekassen grunnlag for reaksjoner etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020 § 13-1 og forskrift om utdanningsstøtte § 103.

Har du lest disse sakene?

 

 

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram