Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH-kommunikasjonen svikter igjen - skaper eksamensproblemer på bachelor

KLAR OPPFORDRING: Prorektor Linda Nøstbakken råder studentene til å fullføre utvekslingen. FOTO: NHH
KLAR OPPFORDRING: Prorektor Linda Nøstbakken råder studentene til å fullføre utvekslingen. FOTO: NHH
24. februar 2020
Sist oppdatert: 24. februar 2020

Fredag kveld tikket det for noen studenter inn en e-post med info om at kursgodkjennelser «går ut på dato», med en kort forklaring og en henvisning til studieparagrafer for ytterligere informasjon. K7 Bulletin har satt seg ned med NHHs prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken, for å få klarhet i hva endringen innebærer.

E-posten kommer etter en endring i studieforskriftene som ble gyldig fra juni 2018. E-posten ble sendt ut til alle elever som er oppmeldt til kurs som ikke gir kursgodkjenning dette semesteret. Forskriftene vedtar at alle kursgodkjennelser fra og med høsten 2018 er tidsbegrenset – de varer i ett år, det vil si to påfølgende semestre, før de må opptjenes på nytt. 

– Da den nye studieforskriften ble vedtatt av styret i juni 2018, var det etter en grundig prosess som skjedde i tett dialog med studentene. I forkant av dette styremøtet ble forskriften sendt ut på høring, og det var i denne høringsrunden forslaget om å tidsavgrense kursgodkjenninger kom inn. Problemet nå ser ut til å være at en del studenter ikke har fått med seg denne endringen, forteller Nøstbakken.

Det kan også variere mellom fagene, der noen fag har kortere kursgodkjennelse enn andre. Dette semesteret blir første semesteret hvor endringene trer i kraft, forklarer Nøstbakken. Dette gjelder alle former for kursgodkjennelse, uavhengig av om det er gruppearbeid, oppmøtekrav eller en lengre skriftlig innlevering. 

Skal man ta ny eksamen i et kurs så melder man seg opp i dette kurset på nytt. Dermed kan man selvsagt sikre seg ny kursgodkjenning, forutsatt at man har flere tilgjengelige forsøk i kurset. Da er man en fullverdig deltaker i kurset, og har alle muligheter til å ta del i all aktivitet knyttet til det. Dersom man ikke lenger har gyldig kursgodkjennelse, kan man derimot ikke ta eksamen i semestre hvor det bare tilbys eksamen, men kurset ikke går. Da må man vente til kurset igjen går for å sikre seg ny kursgodkjennelse.

Enkelte unntak

Nøstbakken presiserer derimot at det finnes unntak hvor kursgodkjennelsen kan utvides.

– For studenter som har permisjon, eller har fått individuell tilpassing av studieforløpet, kan kursgodkjenningen få utvidet gyldighet. 

Innrømmer dårlig kommunikasjon

Det har vært begrenset kommunikasjon om denne endringen fra administrasjonens side, og Linda Nøstbakken forstår at dette kan ha ført til forvirring blant studentene.

–Vi forstår at dette kan bli en lite velkommen overraskelse akkurat nå, men dette vil forhåpentligvis ikke overraske igjen siden studentene nå vil kjenne til dette. I etterpåklokskapens lys skulle vi gjerne ha informert alle studenter om dette før forrige semester, men vi sendte forrige uke ut meldinger til alle om dette, da vi oppdaget at en del studenter ikke kjente til denne endringen i forskriften.

LES OGSÅ: To myter om videoforelesninger og et par sannheter

Vil redusere insentivet for konting

Å «konte» er slang for kontinuasjonseksamen, som egentlig bare betyr å ta en eksamen om igjen. Ordningene for konting varierer mellom ulike høyskoler og universiteter. Forhører man seg blant medelever på NHH kan man fort få et inntrykk av at det er allmenn praksis å melde seg opp til eksamen på nytt for å forbedre en gammel karakter man er lite fornøyd med. Nøstbakken utelukker ikke at det nye tiltaket begrenser kontemulighetene. 

–Det skal du ikke se bort fra. Jeg mener det var flere argumenter som ble trukket fram for å gjøre denne justeringen da dette kom opp i høringsrunden, svarer Nøstbakken.

På spørsmål om dette kan gå ut over studentenes karaktersnitt eller videre studieplaner, viser hun forståelse for potensielle utfordringer, men utelukker at problemstillingen vil vedvare på lang sikt.

Det er synd om studentene legger planer som må endres på grunn av endring i studieforskriftene, men jeg frykter ikke at dette er et varig problem. Jeg tror det kun er et problem akkurat nå når endringene slår inn. 

I det lange løp tror Nøstbakken vedtaket ikke vil påvirke studentene negativt.

–Jeg er ikke bekymret for at dette blir et problem for studentene i det lange løp, problemet nå er hovedsakelig at en del studenter ikke har fått med seg denne endringen og har dermed lagt planer som ikke lar seg gjennomføre, avslutter hun.

 

Har du lest disse sakene? 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram