Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

TO MYTER OM VIDEOFORELESNINGER – OG ET PAR SANNHETER

Programansvarlig på bachelor, Per Manne, oppklarer mytene rundt videoforelesningene. FOTO: Jacob Mørch, Foto NHHS
Programansvarlig på bachelor, Per Manne, oppklarer mytene rundt videoforelesningene. FOTO: Jacob Mørch, Foto NHHS
18. februar 2020
Sist oppdatert: 20. februar 2020

Videoforelesninger har vært et hett tema blant studentene de siste månedene etter at filming av forelesninger på bachelornivå ble begrenset. Over tusen studenter skrev under på en underskriftskampanje mot vedtaket. Men hva har skjedd på den fronten siden da? Har noe endret seg? K7 Bulletin har satt seg ned med Per Manne, programansvarlig for bachelor, for å løse opp i mysteriet.

Etter høstens uannonserte bråstopp i filming har mange studenter fått for seg at det er forbudt å filme forelesninger på bachelornivå. Dette er ikke helt riktig – det er opp til hver enkelt foreleser hvordan de vil gjøre dette, og de som ønsker å filme må søke om lov fra NHH. Likevel var det kun to forelesere som søkte om lov til å filme alle sine forelesninger.

– I vår har foreleserne i SAM2 og BED3 søkt om og fått lov til å filme alle sine forelesninger. I tillegg filmes RET11, som går utenom vanlig arbeidstid, forteller Manne.

Foretrekker oppsummeringsvideoer 

Det finnes også fag hvor man ikke filmer alle forelesningene, men i stedet filmer og publiserer kortere deler av forelesningen. Manne presiserer derimot at han ikke har full oversikt over hvor utbredt dette er.

Før jul ble det også holdt møter om hvor egnet videoforelesninger er i dagens form. Videoforelesninger har vært diskutert  i referansegrupper, men utvalgene foretrakk å se etter andre alternativer. Filmede opptak av hele forelesninger ble ansett som mindre effektivt enn korte videoer laget av foreleserne. 

– Referansegruppen for bachelorstudiet, der instituttene og studentene er representert, diskuterte filming av forelesninger i forrige møte i november. Gruppen så det som mindre konstruktivt å filme hele undervisningstimer, og at man heller burde lage kortere videoer av sentrale deler av pensum, forklarer Manne.

LES OGSÅ: Kjernestyret frykter økt narkotikabruk i Kjelleren - nye-rutiner og sikkerhetstiltak

Forskjeller fra andre studiesteder?

For å kartlegge hvordan dette påvirker NHHs studenter har K7 Bulletin tatt kontakt med andre skoler som tilbyr bachelor i økonomi, som NTNU Handelshøyskolen og BI Bergen, for å sammenligne deres digitale hjelpemidler med NHHs metoder. 

NTNUs programansvarlige  på bachelor forklarer at deres program også tillater stor fleksibilitet for den enkelte foreleser. Digitale hjelpemidler som Kahoot brukes flittig, og forelesere lager forklarende videoer som legges ut på YouTube. Filming av forelesninger forekommer ikke.

LES OGSÅ: Slik skal NHH slå BI i Bergensbaneløpet

 

FORNØYD: Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, Finn Lucas Griggs, er fornøyd med at studentene blir hørt. FOTO: Kristian Sweeney, Foto NHH

Fagpolitisk ansvarlig føler seg hørt av ledelsen

K7 Bulletin tok også kontakt med fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret og leder av Studentutvalget, Finn Lucas Griggs.

Griggs påpeker at Studentutvalget har god dialog med ledelsen på NHH, og at de har jevnlige møter hvor studentene blir hørt.

– Høstens filmedebatt er et godt eksempel på hvordan stemmen til studentene kan bli hørt, der vi så hvordan vi kan påvirke debatten når vi sammen mobiliserer stemmen vår. Vi i Studentutvalget er fornøyd med at 6 av 8 obligatoriske fag på bachelornivå helt eller delvis filmes dette semesteret.

På spørsmål om tap av filming kan føre til at NHH mister fortrinn eller blir mindre attraktivt for prospektive studenter, svarer Griggs følgende:

– Det er viktig at NHH holder seg oppdatert på nye teknologiske løsninger og moderne undervisningsmetoder, og at det tilrettelegges for at alle har de samme mulighetene. Filmingen gjør det mulig å følge undervisningen til tross for familiesituasjon, sykdom, deltidsjobb og andre forpliktelser - noe som definitivt er et konkurransefortrinn. NHH er skolen for de som vil noe mer, og da er det viktig at studentene har en studiehverdag som tilrettelegger for nettopp dette!

 

 

 

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram