Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Rekordmange søkere til utveksling tross pandemi og reiserestriksjoner

Foto: Paolo Gamba.
Foto: Paolo Gamba.
Università Luigi Bocconi i Milano, Italia Foto: Paolo Gamba
6. september 2021
Sist oppdatert: 21. mars 2022

Ventetiden er over og nylig kunne flere forventningsfulle andre- og tredjekullister puste lettet ut etter at resultatene for bachelorutveksling våren 2022 ble publisert. K7 Bulletin har tatt kontakt med Stig Tenold, prorektor for utdannelse ved NHH, for å få innblikk i søknadsstatistikken. Tallene viser at rekordmange NHH-studenter vil ut i verden. 

Aldri før har like mange studenter på NHH søkt seg til utveksling. Etter at bachelorstudentenes frist for å søke utgikk 1. juni i år kunne NHH telle 388 søknader, mot 319 i fjor. Tallene følger en jevn økning i antall søkere de siste årene, fra henholdsvis 290 og 295 søkere i 2019 og 2018, med utreise i påfølgende semester.

Bocconi trumfer igjen – studentene vil til Italia

I likhet med tallene for masterutveksling våren 2022 er det Università Luigi Bocconi i Milano, Italia som har flest søkere. Tett på følger LUISS i Roma, Italia. 


Slik ser topplisten over de mest populære utvekslingsstedene ut:

  1. Bocconi, Italia – 235
  2. LUISS, Italia – 223
  3. ESADE, Spania – 211
  4. University of Barcelona, Spania – 184
  5. Universidade Católica Portuguesa, Portugal – 172
  6. IE University, Spania – 171
  7. University of Sydney (gratisplass), Australia – 165
  8. National University of Singapore – 151
  9. HEC Paris, Frankrike – 147
  10. University of Melbourne (gratisplass), Australia – 147

De anerkjente businesskolene Bocconi og LUISS tiltrekker seg flest søkere, og ble til sammen inkludert i henholdsvis 235 og 223 søknader. Like etter følger ESADE og University of Barcelona, som begge ligger i Barcelona, Spania. I likhet med resultatene fra masterutvekslingen, ser NHH en økt etterspørsel etter skoleplassene i Europa.

Flere har søkt i Europa enn tidligere. Europa kan oppleves som ‘tryggere’, både når det gjelder smitte og når det gjelder sannsynligheten for at utvekslingen kan gjennomføres, og noen oppga også dette i motivasjonsbrevet, sier Stig Tenold, prorektor for utdannelse ved NHH. 

Koronastengte grenser og avlyste avtaler

Selv om koronasituasjonen fortsatt er noe ustabil, har NHH sett rekordhøy interesse for utveksling det kommende semesteret. Det kan derfor virke som at studentene har utviklet en stor reiselyst under pandemien. Likevel har flere av NHHs partnerskoler i Australia og New Zealand valgt å kansellere utveksling for våren 2022 grunnet langvarige strenge innreiserestriksjoner. Dette gjelder University of Otago, University of Sydney, University of Waikato, University of Tasmania, Macquarie University og Monash University. Som følge av dette har NHH besluttet å ikke sende noen studenter til Australia eller New Zealand. Seksjon for internasjonale relasjoner opplyser om dette i en felles epost til søkerne:

«Basert på dette og den informasjonen vi har mottatt av våre samarbeidspartnere i disse landene, vurderer vi det som lite sannsynlig at grensene vil åpne for studenter før semesterstart. NHH har derfor valgt å ikke ta ut noen bachelorstudenter til utveksling til universitet i Australia eller New Zealand for våren 2022.”.

Hvilke konsekvenser får avlysning av utveksling til Australia og New Zealand? 

Det har naturligvis innvirkning på det totale antallet plasser tilgjengelig. Seksjon for internasjonale relasjoner har i sommer klart å øke antall plasser hos andre partnerskoler noe, men det er likevel færre antall plasser tilgjengelig sammenlignet med hva det ville vært om vi hadde tatt ut studenter på utveksling til Australia og New Zealand som vanlig, utdyper Stig Tenold i en epost til K7 Bulletin.

Nye avtaler i Europa

Gjennom året har NHH inngått flere nye utvekslingsavtaler, deriblant til HEC Paris (Frankrike), IE University (Spania) og Universität Wien (Østerrike).

Professor og prorektor for utdannelse, Stig Tenold, Foto: NHH pressefoto

De nyeste utvekslingsavtalene er i Europa og Seksjon for internasjonale relasjoner har gjort en fantastisk jobb med å øke antall utvekslingsavtaler i Eupropa, siden de ser økt etterspørsel etter dette blant studentene, og spesielt nå i pandemien. De nye utvekslingsavtalene er blitt godt tatt imot av studentene og har gode søknadstall i årets søknadsrunde for bachelorutveksling.

Han spesifiserer:

Enkelte av de nye utvekslingsavtalene er med ‘gamle travere’, for eksempel HEC Paris, som vi kjenner fra både CEMS og dobbeltgrad. HEC Paris var den mest søkte av de nye, og var på prioriteringslisten til nesten 150 søkere. Av de helt nye avtalene var det Frankfurt School of Finance and Management (75 søkere) og Universität Wien (59 søkere) som var mest populære.

 

 

Har du lest disse sakene?

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram