Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Tidligere NHH-er om London School of Economics: – Det er mer intellektuelt krevende


Etter fullført bachelor på NHH, flyttet Bjørndalen til London for å studere finans ved LSE. Foto av Bjørndalen: Unni Stabell-Hansen.
4. mai 2021
Sist oppdatert: 21. mars 2022

K7 Bulletin har snakket med tidligere NHH-studenter som har tatt steget videre til verdens mest prestisjetunge skoler. Denne gangen hører vi fra Anders Jørgen Hartmann Bjørndalen om London School Of Economics. 

Har du lest saken om MIT

Bjørndalen tok en bachelor ved NHH fra 2011 til 2014, før ferden gikk videre til London, hvor han tok en mastergrad i Finance and Private Equity ved LSE. I dag er Anders Jørgen senior prosjektleder i McKinsey, hvor han har jobbet helt siden han ble uteksaminert fra LSE i 2016. 

Det beste med NHH

Selv om det nå er noen år siden Bjørndalen var NHH-student, trenger han ikke lang betenkningstid på spørsmålet om hva han likte best med NHH. 

– Studentforeningen må jeg i hvert fall trekke frem. Det er en utrolig god mulighet til å jobbe sammen i team mot store og spennende mål, som er ganske unikt i både norsk og internasjonal sammenheng. 

I løpet av sin studietid på NHH var Bjørndalen meget aktiv i NHHS. Det tyngste vervet var som styremedlem og markedssjef i Bergen Challenge, men Bjørndalen var også medarrangør av Uken flere ganger og leder for NHHs ekspedisjon. 

Det solide akademiske nivået trekker han også frem som positivt med NHH. 

Selv leverte Bjørndalen bedre enn den gjengse NHH-er på skolebenken og da åpner selektive universiteter dørene sine. 

Etter fullført bachelor på NHH flyttet Bjørndalen til London og begynte på London School of Economics, som lenge er blitt regnet som et av verdens beste utdanningsinstitusjoner. Her kan man studere både politikk, statsvitenskap, økonomi og ikke minst: finans. 

LSE som det naturlige førstevalget

– Hvorfor søkte du på nettopp LSE?

– Jeg ville studere finans, og jeg hadde lyst til å gjøre det i utlandet, og da var LSE et naturlig førstevalg. LSE ligger også midt i London, som er en finansmetropol. 

Da K7 Bulletin stiller det meget generelle spørsmålet om hvordan det var å studere på LSE, så er Bjørndalen klar i talen: 

– Det var utrolig artig!

Høyt akademisk nivå, tett kopling til næringslivet, dyktige medstudenter og nettverket man får, er noen av grunnene til at LSE er en veldig god skole, i følge Bjørndal. Historien og navnet til LSE mener han er en døråpner. 

Og selv om karrieredagene på NHH er svært gode i norsk sammenheng, kan Bjørndalen forsikre om at tilknytningen til arbeidsgiverne er av en annen art på LSE. 

– Det er mange store profiler fra næringslivet som deltar ofte. På LSE har man ukentlige guest-speakers, typisk founders eller managing partners i de selskapene som de representerer, som foreleser og leder diskusjoner i små klasserom, forteller han.

For ikke å glemme at LSE ligger midt i London. Bortsett fra at været der ikke er helt ulikt bergensværet, har han kun positive ting å si om “The Great Wen”. 

– London er en pulserende by og det er utrolig mange spennende ting å gjøre der. Jeg er sikker på at hvis du oppsøker du tre nye steder i uka, så kan du holde på i 20 år før du har rundet byen og innen den tiden så har byen fornyet seg noen ganger, ler Bjørndalen. 

En typisk dag på LSE

Masterløpet som Bjørndal gikk, Finance and Private Equity, har en varighet på ett år og LSE tar opp 60 studenter til programmet årlig. I 2019 var det hele 771 søkere til programmet. Nåløyet er med andre ord trangt, som gjør at nivået på studentene blir høyt. 

– Dyktige medstudenter bidro til at diskusjonene i forelesningene var veldig spennende, sier Bjørndalen.

I likhet med mange andre universiteter, er undervisningen på LSE i større grad diskusjonsbasert enn på NHH. Litt prating bør du derfor belage deg på som student, i hvert fall om du skal få en god karakter, men det kan høres mer krevende ut enn det er. 

– Du får karakter på deltakelse i timen, men det er ikke mer enn å stille en til to gode spørsmål eller bidra med en til to gode kommentarer i hver forelesning. Og det er mye mer naturlig når du da sitter 30 personer i et rom i stedet for 400, sier Bjørndalen. 

– Hvordan var en typisk dag som student ved LSE?

–  En typisk undervisningsuke er tette opplegg med undervisning med små klasser. Det er lekser fra dag til dag, så du sitter typisk på biblioteket og jobber mellom forelesningene. Sånn sett er det ganske likt NHH egentlig, men det er litt mer intensivt og med høyere forventninger til progresjon hver dag.

Bjørndalen forteller videre om studieløpet på LSE, som er noe annerledes fra det NHH-studenter er vant til. Finansmasteren på LSE har to perioder a la ti uker med undervisning, med oppgaveskrivning underveis i andre periode og eksamensperiode i etterkant. Delppgaver og deltakelse underveis, såkalte “midterms”, utgjør 40 prosent av karakteren. Til slutt er det en stor eksamensperiode med eksamener i alle fagene, både fra første og andre semester, over en periode på fem til seks uker. Disse eksamenene teller 60 prosent av sluttkarakteren. 

Parallelt skriver man gjerne også en mindre masteroppgave på omtrent 6000 ord, som leveres mot slutten av eksamensperioden. Det kan bli noe hektisk til tider, meddeler Bjørndalen. 

–  Du har litt følelsen av at alle eksamenene på masteren gjøres samtidig, sier Bjørndalen om den hektiske sluttperioden av studiet. 

Mer intellektuelt krevende

–  Vil du si det var vanskeligere å studere ved LSE enn på NHH?

– Nå er det jo noe med sammenligningsgrunnlaget: master er uansett et nivå opp fra bachelor. Men så absolutt, det var mer intellektuelt krevende. 

Filosofien på LSE og i Storbritannia er nemlig å gjøre det utrolig vanskelig. Det skal ikke være mulig å levere 100 prosent på eksamen. Da har eksamen blitt skrevet feil. 

–  De skal skille klinten fra hveten, og da legger de opp til flere veldig vanskelige oppgaver med større tidspress. Det er spennende, men uvant, sier Bjørndalen om den britiske filosofien. 

Allikevel mener ikke den tidligere superstudenten at det er vanskeligere å få gode karakterer på LSE enn på NHH. Karaktersystemet i England, som kan være til forvirring for oss nordmenn, er noe av forklaringen.  

For mens A er den beste karakteren man kan få i Norge, er det i Storbritannia nesten ingen grense for hvor god karakter man kan få. Skalaen går fra 0 til 100, men 100 får man aldri. 70 regnes som A. 

–  Får du 80 har du levert en eksamen som er omtrent så god at den kan publiseres i journaler som en akademisk artikkel, sier Bjørndalen. 

Selv gikk han ut med “Master with Distinction”. Det vil si snitt på 70 eller høyere. Omtrent så godt som det kan bli på LSE med andre ord. Med så gode karakterer, skulle man tro det ble lite tid til å bli kjent med London. 

Tid til å utforske London

–  Brukte du mer tid på skole på LSE enn på NHH?

–  Marginalt mer enn på NHH, men ingen store forskjeller der. Det er jo individuelt hvor mye man vil gjøre, og jeg var nysgjerrig. Men jeg hadde god tid til å utforske London ved siden av studiene. 

På NHH brukte Bjørndal mye tid på studentforeningen. På LSE var han derimot ikke med i noen studentforening, og det ble dermed mer tid til å utforske London. 

Mer interessant enn hvor mye tid Bjørndal brukte på skole på LSE, er kanskje hvor mye han jobbet med skole på NHH for å oppnå gode nok karakterer til å komme inn på et universitet som LSE. 

–  Det var en del skole på NHH. Det ble mer i perioder; jeg er glad i at noen perioder er mer intensive enn andre jeg jobber prosjektbasert i dag. Jeg var mest aktiv i studentforeningen i perioder, og mot eksamensperioden så ble det gradvis mer skole. Totalt sett bruke jeg absolutt mine timer på å lese. 

Tips til NHH-studenter som vil inn på et toppuniversitet

Selv om Bjørndalen stort sett bare har positive ting å si om å studere finans ved LSE, så er det spesielt èn ting han mener NHH er bedre på enn LSE. 

–  Dette er ikke kritikk av LSE spesifikt, men flere internasjonale steder. Det legges mer vekt på gjennom mange oppgaver fremfor det som er viktig på NHH: kritisk tenkning. På NHH møter man gjerne helt nye oppgavetyper og må resonnere rundt svaret, mens på LSE og andre internasjonale skoler er det typisk mengdetrening og mengde-testing, som gjør at det blir mindre resonnering. 

–  Har du noen tips til NHH-studenter som ønsker å komme inn på et toppuniversitet?

–  Begynn tidlig og ha trua. Finn ut hva som kreves, snakk med tidligere studenter som har gått der, og ta det et steg om gangen. Det kan virke overveldende hvor mye som kreves for å søke, med GMAT, TOEFL, søknadsbrev, karakterer, referanser og alt mulig. Men begynn tidlig, og ikke bli skremt av inngangsbilletten.

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram