Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

UKE-teltet kan bli droppet

UKE-teltet på Koengen ble først installert under UKEN12. Foto: Hanne Hjelmungen Lorvik, Uken Foto.
UKE-teltet på Koengen ble først installert under UKEN12. Foto: Hanne Hjelmungen Lorvik, Uken Foto.
26. mars 2019
Sist oppdatert: 27. mars 2019

UKE-teltet gikk 2,5 millioner i minus under UKEN 18, nå kan det forsvinne fra neste års festival. – Vi jobber med å finne ut av om vi i det hele tatt skal ha telt, sier UKE-sjef Martine Fornes.

UKEN utarbeider nå to ulike planer for UKEN 20, én med og én uten det mye omtalte teltet i sentrum.

– Vi hører med andre arenaer som Vestlandshallen og Bergenshallen, sier Fornes til K7 Bulletin.

Planene skal legges frem for Representantskapet (RS), det økonomiske kontrollorganet i NHHS, som vedtar budsjettet til UKEN og de andre prosjektorganisasjonene.

UKE-sjef Martine Fornes. FOTO: Daniel Hoelzl, Foto NHHS.

UKE-telt med millionunderskudd

UKEN 18 endte med et underskudd på over én million kroner og selve UKE-teltet gikk med et isolert underskudd på 2,5 millioner kroner. Sviktende billettsalg til Aurora-konserten i teltet var en av hovedgrunnene. Også under tidligere UKEN-festivaler har teltet vist røde tall. Samlet har teltet bidratt til et underskudd på 4,5 millioner kroner siden 2012.

– Det er ikke til å stikke under en stol at det siste UKE-teltet kostet oss fryktelig mye penger, og teltet har aldri gått i pluss tidligere heller, sier Sverre Skjauff, leder i Representantskapet.

Debatten rundt UKE-telt ble tatt opp på sist Strategisk Forum, et møteorgan for lederne i underutvalg og prosjektorganisasjoner i NHHS.

– Vi gikk til valg på at vi skulle ta med hele NHHS i prosessen rundt telt eller ikke, forteller UKE-sjef Fornes.

Aurora-konserten trakk kun 500 tilskuere under UKEN18 og bidro dermed til teltets underskudd. FOTO: Magnus Torvand, Uken Foto.

Tilknytning til sentrum

Ifølge Fornes er det flere grunner til å videreføre UKE-teltet. En av dem er teltets betydning for å knytte UKEN til resten av Bergen og sentrumsstudentene.

– Under UKEN18 var det flere hundre funksjonærer fra sentrum og med UKE-teltet kommer selve festivalfølelsen, sier Fornes.

Teltet er også langt større enn NHHs storestue Aulaen, som kan huse rundt 1000 mennesker. Teltet har en kapasitet på 4000-5000 festivalgjengere.

Hvis det skulle bli UKE-telt neste år, ønsker arrangøren å ta en annen tilnærming enn tidligere år for å hindre underskudd.

– Vi ønsker å fokusere på risikominimering. Under siste UKEN startet de stort for deretter å bygge ned, vi skal starte smått og bygge opp, forteller Fornes.

De vil også hyre inn profesjonell hjelp på bookingsiden. Under UKEN 18 bidro bookingen av Aurora kraftig til underskuddet.

– De vil hjelpe oss med prisen på bookingen og hva som vil selge bra, sier Fornes.

Prosjektene har sviktet økonomisk

UKEN er ikke alene i NHHS om å ikke levere på den økonomiske fronten de siste årene.

– Av de siste fem prosjektene, har ingen levert på resultatkrav, og da mener jeg UKEN, Studentlekene Bergen Challenge og NHH-Symposiet, sier RS-leder Sverre Skjauff.

Leder i Representantskapet Sverre Skjauff. FOTO: Celine Richardson, Foto NHHS.

Han mener NHHS ikke har råd til at prosjektorganisasjonene fortsetter å tape penger.

Å arrangere store prosjekter sliter på bygg, utstyr, humankapital og alternativkostnad på tid. Skjauff mener derfor det er viktig å stille resultatkrav til prosjektene, og at dette blir levert på.

– Det er likevel opp til hvert enkelt prosjekt hvordan de legger opp sine løsninger. RS sin jobb er å vedta budsjettet og avgjøre om de tar fornuftig risiko, sier Skjauff.

– Ingen planlegger å gå i underskudd, men vi i Representantskapet må likevel kontrollere og avgjøre om vi tror på det UKEN presenterer, forklarer han.

Ikke råd til større og større prosjekter

For Representantskapet er det viktig at budsjettene som legges frem er reelle og profitable, ifølge Skjauff.

– Vi har en usikker fremtid foran oss nå. Vi har hatt en historisk veldig bra tid bak oss med høy investeringstakt. Nå har vi likevel ikke nødvendigvis råd til at hvert prosjekt skal bli større hvert år.

Skjauff mener samtidig at det er forståelig at prosjektene stadig ønsker å bli større. Alle prosjektene drives frivillig og noe av belønningen handler om at man får leke seg med store prosjekter.

– Det er avgjørende at vi styrer forsvarlig, for hvis ikke, har vi ikke råd til noe som helst, sier Skjauff.

UKEN har som uttalt strategi at de skal inkludere hele studentforeningen i prosessen frem mot UKEN 20. Dette er Skjauff svært positiv til.

– Jeg ønsker å hylle UKEN for å ta disse problemstillingene opp for hele studentforeningen.

Les også:

Vil gjøre NHHS engelskspråklig

Et halvt år i Russland

Oljefonddirektøren med klare budskap til NHH-studenter og næringslivet

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram