Kvinner er klart underrepresentert i finansnæringen. Investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagenfondene etterlyser mer synlige og selvsikre kvinner.

Onsdag gikk Women Finance Day av stabelen på NHH. Rundt 100 NHH-jenter var tilstede under arrangementet som var ment å vekke finansinteressen hos jenter.

Konferansen er et tiltak for å bøte på lav kvinneandel i finansnæringen. Innenfor front-finans, som inkluderer analytikere, megler og corporate finance, var det kun 3 prosent kvinner i 2016, ifølge tall fra Verdipapirforetakenes Forbund.

– Gutta er mer offensive når det gjelder å lære seg sjargongen. De er litt mer Gordon Gekko og flinkere på intervjuene, sier investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagenfondene, som selv holdt foredrag under Women Finance Day.

– Bør kvinner bli mer som menn?

Det er litt provoserende å si det slik, men de må bli synligere og få mer selvtillit. Hvis det er å være mer som en mann, så «let it be», sier hun.

Mener kvinner må bli tøffere i forhandlinger

Under presentasjonen presenterte Alexandra Morris tall som viste at det kun er 7 prosent av alle kvinner som forhandler om lønn i første jobb, i motsetning til 57 prosent menn.

Bør man oppfordre kvinner til å bli tøffere i forhandlinger?

– Ja, absolutt, svarer Morris.

– Mennene som jobber i Skagen kommer til meg hver dag og skal ha høyere lønn, mens ingen av kvinnene gjør det. Det er bisart.

MINGLING: 100 kvinnelige NHH-studenter hadde sikret seg billett til Women Finance Day.

Mer balanse hos leverandørene til næringslivet

Styreleder Knut Brundtland i meglerhuset ABG Sundal Collier var også tilstede under Women Finance Day på NHH.

Ettersom kvinner blir mer og mer synlig i næringslivet, må også leverandørene til næringslivet være mer balansert, ifølge Brundtland.

– Det er noe med syv menn i dress som skal rådgi et team på tre kvinner og tre menn, det funker ikke helt.

Brundtland innrømmer selv at kvinneandelen ikke er god nok i ABG Sundal Collier.

– Den er dårlig og det har ikke vært noen særlig utvikling. Nå er det litt bedre, men det er fortsatt alt for få.

I mars 2018 var 44 av 252 ansatte kvinner, og det var kun 5 kvinnelige partnere av 128 totalt i selskapet.

Hvordan øke kvinneandelen

Styreleder Brundtland mener det viktigste man kan gjøre er å kalle inn like mange menn og kvinner på intervju.

– Da har man et godt utgangspunkt for å få inn like mange av hvert kjønn.

Det nestviktigste er å skape det han kaller «kritisk masse».

– Det må være fire-fem kvinner i hver avdeling, slik at de får en «impact» på miljøet og kan trives.

– Når vi har det, er jeg hellig overbevist om at vi over tid også vil få en bra balanse i ledelsen. Det er ikke naturlig å ha mange kvinner i en ledelse hvis det er veldig få kvinner å lede.

KVINNEFOKUS: Styreleder Knut Brundtland i ABG vil ha flere kvinner i finans.

Lik permisjon for kvinner og menn

Hos de store meglerhusene er en vesentlig del av kompensasjonen til knyttet til bonus. Dermed straffer det seg ekstra å være borte fra jobb, for eksempel ved fødselspermisjon.

Brundtland mener det er to ting som kan gjøres for å bøte på dette:

– Det ene er å stimulere til at menn og kvinner tar ut like lang permisjon. Da kan arbeidsgiver likebehandle det å være i permisjon i forhold til bonus og kunder.

Han mener i tillegg at det er viktig å skille mellom fødselspermisjon og sykepermisjon.

– Det koster å være borte fra jobb og det går ann å motvirke denne kostnaden ved å være litt tilstede.

– Du må ikke bare gå i parken med barnevognen. Du kan gå innom jobben og hilse på. Kanskje det er en måte å kombinere en god fødselspermisjon med å holde kontakt med kunde og team på.

Les også:

Er AI, maskinlæring og robotisering landbrukets svar på global oppvarming?

Venezuela and the “resource curse”

Hvis du noen gang utveksler til Rotterdam School of Management