Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Korona påvirker jobbstart – utsettelser venter

Foto: Deloitte, KPMG, Econa, det amerikanske statsdepartementet
Foto: Deloitte, KPMG, Econa, det amerikanske statsdepartementet
23. juni 2020
Sist oppdatert: 30. oktober 2020


Til høsten venter utsatt jobbstart for mange. Flere sliter med å få endene til å møtes. Hvordan kan situasjonen lindres?

COVID-19 har utvilsomt satt sitt preg på 2020. Hverdagen er etter flere måneder enda ikke helt tilbake til normalen, noe som viser seg i hvor mange nyutdannede som opplever at de må utsette sin oppstart i arbeidslivet. K7 Bulletin har tatt kontakt med både nyutdannede, større bedrifter og organisasjonen Econa for å få videre innblikk i saken. 

Studentenes meninger
K7 Bulletin har gjennomført en anonym undersøkelse der de som er blitt utsatt for endringer i arbeidskontrakt kan stå fram om sin posisjon uten bekymringer.

Resultatene av undersøkelsen viser at 85 prosent har fått en utsatt oppstart i jobb, mens 14 prosent har fått endret sin startlønn. I underkant av 30 prosent kan også rapportere at de har følt et press for å akseptere det nye jobbtilbudet. Videre svarer 85 prosent at de ikke får noen form for kompensasjon i perioden de ikke jobber.

Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Føler du deg presset til, eller har du følt deg presset til å akseptere det nye tilbudet?. Antall svar: 14 svar.

Diagram hentet fra undersøkelse gjennomført av K7 Bulletin

Ved høyere utdanningsinstitusjoner er det mange som ikke oppfyller NAVs krav til støtte. Flere av studentene nevner i spørreskjemaet at situasjonen har gjort at de enten har måttet finne nye deltidsjobber, eller søke studier for å få tilgang på studielån. For å få endene til å møtes rapporteres det også at flere må flytte hjem til foreldrene sine under overgangen fra studier til jobb.

Ved spørsmål om hva de nyutdannede ønsker fra bedriftene svarer en majoritet at de skulle ønske at de fikk noen form for kompensasjon for tiden de ikke får jobbet, spesielt med tanke på at flere er blitt ansatt lang tid i forveien. Utenom dette handler ønskene hovedsakelig om god kommunikasjon og tydelig informasjon fra arbeidsgiverens side.

–Utsatt oppstart var en veldig kjedelig beskjed å få, men min arbeidsgiver var veldig tidlig ute med å ta denne beslutningen. Det synes jeg var veldig bra, da det har gitt oss mer tid til å omstille oss og planlegge tiden fram mot jobbstart, meddeler en anonym bidragsyter som en avsluttende kommentar.  

Les også: NHH: SØK UTVEKSLING SOM NORMALT


Forsikre jobb

I mai sto Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte‚ frem i DN og forklarte situasjonen bedriften står overfor. Gaaseide presiserte her at det mest sentrale for Deloitte har vært å forsikre de nyansatte om at de fortsatt har jobb, selv om det ville bli endringer i kontrakten. Han kunne også informere om at Deloitte på dette punktet ikke hadde noen løsning når det gjaldt kompensasjon.

I intervju med K7 Bulletin utdyper HR-ansvarlig i Deloitte, Eva Gjøvikli, det samme budskapet. Hun informerer om at Deloitte har ordinær oppstart i august for alle nyansatte innen Audit and Assurance, mens de nyansatte i avdelingene Consulting og Risk Advisory har fått utsatt oppstart til 1. januar og i Financial Advisory til 1. november

HR-direktør i Deloitte, Eva Gjøvikli. Foto: Deloitte

 

–Covid-19 pandemien, kronefall og svak oljepris gjorde at vi tidlig tok grep for å styrke likviditeten i selskapet. Å utsette oppstart for ca 50 % av våre nyansatte var ingen lett avgjørelse, og så klart en vanskelig beskjed å motta for de som er berørte. Vi vurderer utviklingen kontinuerlig, og jeg opplever at vi har en konstruktiv dialog med studentene, sier Gjøvikli.

Ser etter løsninger 

Ved spørsmål om Deloitte hadde kommet fram til en løsning når det gjaldt kompensasjon, viser Gjøvikli til enkelte interne løsninger som vil gjennomføres. Blant annet flyttes lønnsreguleringen til høsten. Dette vil forårsake at de som starter før reguleringen vil få en lønnsreduksjon, men lønnen vil oppjusteres til opprinnelig lønnstilbud ved høstens oppgjør. De som starter i november og desember får lønn i henhold til opprinnelig tilbud fra oppstartstidspunktet.

–Deloitte ser aktivt etter løsninger til de som får oppstarten sin utsatt, sier Gjøvikli videre. Gaaseide nevnte også til DN at Deloitte var i idéfasen for et samarbeid med utdannelsesinstitusjoner om et videre utdannelsesprogram.

–Det har vært viktig for oss å gi tidlig, klar og tydelig beskjed, slik at de nyansatte kan planlegge høsten på en god måte, avslutter hun. 

Les også: Studentkantinen kan omgjøres til undervisningsrom – tildelt 2,5 millioner i støtte

Best mulig introduksjon
HR-/kompetansedirektør i KPMG, Vivi Kristensen, kan i en e-post til K7 Bulletin belyse situasjonen bedriften opplever etter ferien. Hun presiserer at det naturlig nok har blitt noen endringer på startdato for nyutdannede.  

– Det viktigste for oss å opprettholde avtalene med studentene fra NHH, fortsetter hun. 

Videre påpekes det at de ansatte vil starte opp i puljer fra 1. september til 4. januar, for å sikre en best mulig introduksjon inn i KPMG. Dog noen form for kompensasjon til de utsatte blir ikke nevnt.

Hva slags ansvar har KPMG i denne sammenhengen?

–Vi er vårt ansvar bevisst. Vårt fokus er å beholde flest mulig i jobb og tilby nye medarbeidere en god start på yrkeslivet hos oss, presiserer Kristensen.  

Ved spørsmål om dette er en rettferdig ordning for de nyutdannede, kommenterer Kristensen at de har forståelse for at de nyutdannede har det vanskelig i denne perioden.

–Det har vært viktig for oss å oppholde tilbud til studentene, til tross for urolige tider og stor usikkerhet i norsk økonomi, avslutter hun.

Gjøre litt istedenfor ingenting

Interesse og arbeidstakerorganisasjonen Econa, en organisasjon med over 24 000 medlemmer, jobber for å fremme verdien av økonomisk-administrative fag i samfunnet. Administrerende direktør, Nina Riibe, mener at arbeidsgiverne har et visst ansvar, selv i denne krevende situasjonen. 

Til K7 Bulletin nevner Riibe at Econa har som mål å påvirke politisk, slik at flere bedrifter skal kunne få sjansen til å ta inn nye arbeidstakere.

–En utsatt oppstart får konsekvenser for arbeidstakerne, arbeidsgiverne trenger insentiver for å ta inn nye ansatte, fortsetter hun.

–Hva slags ansvar har arbeidsgiverne i denne situasjonen?

–Arbeidsgiverne har et ansvar for å stå ved sin del av avtalen, en kontrakt er signert. Alle forstår at situasjonen er vanskelig, men det å få til litt istedenfor ingenting kan være en bedre løsning for mange, svarer Riibe.

Hun fortsetter ved å påpeke at det både er en sosial og økonomisk belastning å måtte stå utenfor arbeidslivet i lengre tid. Hun mener derfor at arbeidsgiverne også bør ta ansvar ved å finne mer kreative løsninger enn til vanlig.

Les også: Leserinnlegg: –En økonomiutdanning for det 21. århundre

Mulige løsninger

Ved spørsmål om råd til de nyutdannede som sliter med å få endene til å møtes, presiserer Riibe at NAV kan være en bedre mulighet enn man tror. Hun utdyper ved å belyse at fordi NAV har senket noen av kravene som følge av pandemien, er det flere som oppfyller kravene til støtte enn før.

Riibe nevner også at selv om det er vanskeligere i dette markedet kan en finne deltidsjobb. I tillegg påpeker hun at det er rom for å ta opp lån gjennom ytterligere studier.

Administrerende dierktør i Econa, Nina Riibe. Foto: Annette Larsen

Er det egentlig bra at studier skal fylles fordi nyutdannede trenger et ekstra lån?

–Totalt sett er det ikke ideelt at flinke studenter skal ta opp studier kun for lån, men i en såpass ekstraordinær situasjon kan kreative løsninger være nødvendige, svarer Riibe.

Ta opp dialog

Riibe sier videre at studentene har signert kontrakter, og at disse er bindende. Hun mener at å gå i en konstruktiv dialog med arbeidsgiver kan hjelpe begge parter med å finne gode og kreative løsninger. 

–Det er ikke slik at arbeidsgiver kan utsette uten videre, dette gir en mulighet til å gå i dialog og komme fram til passende løsninger. Igjen er litt bedre enn ingenting, presiserer hun. 
Avslutningsvis ber Riibe studentene om ikke å la seg stresse om de føler noe er galt. Hun mener at å rådføre seg eller å be om en utsatt svarfrist kan være gode hjelpemidler for studentene.

–Begge parter skal være konstruktive. Prøv å komme fram til en løsning som er så god som mulig for begge parter, avslutter Riibe.

Har du lest?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram