Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Koronapandemien har endret arbeidsmarkedet, men fortsatt gode muligheter for NHH-studenter


Kilde: NHH
23. mai 2021
Sist oppdatert: 21. mars 2022

Smitteutbrudd, nedstenginger og permitteringer. Det kommer ikke som en overraskelse at mange bedrifter har kuttet på antallet nyansettelser som følge av koronapandemien, men kan den også ha skapt muligheter som ikke eksisterte tidligere?

K7 Bulletin var interessert i hvorvidt jobbutsiktene til morgendagens ledere har endret seg som følge av pandemien og tok derfor kontakt med tre NHH-studenter, to næringslivsledere og en professor for å høre deres refleksjoner.

Moralen er god

I sommer skal nok et kull uteksamineres fra NHH, blant disse er Erlend Søraas som tar en mastergrad i finans. Ifølge Søraas er det lite grunn til bekymring for NHH-studenter.

Hvordan tror du pandemien påvirker dine arbeidsmuligheter i årene fremover?

Etter mitt syn har pandemien fungert som en katalysator for en rekke endringer som vil skape utrolig mange spennende muligheter fremover. Jeg opplever selv at utdanningen ved NHH har gjort meg godt rustet til å bidra inn i dette mulighetsrommet.

Ingen beskrivelse er tilgjengelig.
NHH-student Erlend Søraas, bilde privat

Etter levert masteravhandling planlegger Søraas å jobbe med et strategiprosjekt for en bedrift på Vestlandet før han begynner i jobb som konsulent i Oslo. Søraas forteller videre at motivasjonen generelt er sterk blant sisteårsstudentene.

Hvordan er moralen blant studenter som skal ut i arbeidslivet?

Mitt inntrykk er at moralen blant studentene som skal ut i arbeidslivet er god. De jeg snakker med ser frem til å få muligheten til å endelig få praktisere det de har lært i løpet av tiden på NHH. Selv om de fleste rekrutteringsrundene måtte gjennomføres digitalt, er det tydelig at studenter fra NHH er attraktive blant arbeidsgiverne.

Gjelder å skille seg ut

Thea Danielsen og Johannes Solberg som tar master i henholdsvis business analytics og økonomiske analyse, er derimot mer kritisk til virkningene av koronapandemien.

Det vil være mange søkere på få arbeidsplasser, noe som vil resultere i større konkurranse og dårligere lønn. Både karakterer, verv, fritidsaktiviteter og deltidsjobb vil ha større betydning enn tidligere. Nå gjelder det å skille seg ut, ifølge Danielsen. Solberg er enig og tror ettervirkningene av pandemien kommer til å sitte igjen en stund.

Mens Danielsen skal begynne å jobbe som konsulent innenfor analytisk arbeid i Bergen, er Solberg fortsatt i jobbsøknadsprosessen. Han er særlig interessert i samfunnsøkonomi og håper å kunne jobbe med dette fremover. Solberg utelukker imidlertid ikke andre alternativer.

Jeg har også søkt på ettårig MRR studium (Master i Regnskap og Revisjon) og praktisk pedagogisk utdanning innenfor matematikk til høsten.

Begge studentene er enige med Søraas i at moralen er sterk blant det store flertallet av studentene, men Danielsen bemerker at det er knyttet mer stress til søknadsprosessen dette semesteret enn det har vært for tidligere kull.

Nåløyet er ikke blitt trangere

Søraas får imidlertid gehør fra to næringslivsaktører Bulletin har vært i kontakt med. En av de er konsernssjef i Orkla og tidligere NHH-student Jaan Ivar Semlitch, som forteller at nåløyet ikke er blitt trangere som følge av koronapandemien.

For yngre arbeidstakere kan en endring som følge av pandemien bare gi flere muligheter. En del eldre arbeidstakere klarer ikke å henge med, og en pandemi fører ofte til paradigmeskifter på flere områder. Orkla opplever høy etterspørsel og har fortsatt stort behov for kompetente stunder fra NHH.

Jaan Ivar Semlitsch ny konsernsjef i Orkla - Orkla.no
Konsernsjef i Orkla Jaan Ivar Semlitsch, bilde Orkla

Den andre, Kaja Rutgerson som er rekrutteringsansvarlig ved McKinsey Norden, presenterer statistikk som kan berolige studenter som er redde for begrensede muligheter som følge av pandemien.

Vi har fullt fokus på å rekruttere konsulenter gjennom hele pandemien og har faktisk økt antall nyansatte de siste 12 månedene. Denne veksten vil også være vårt fokus fremover, hvor vi forutser ytterligere vekst de kommende årene.

Det store flertallet av bedrifter har måttet tilpasse seg endringene koronapandemien medførte, og Semlitch gir oss innsikt i hvordan dette har påvirket rekrutteringsprosessen hos Orkla.

Digital kunnskap og digitale verktøy har alltid vært viktig, men er kanskje enda viktigere nå.

Rutgerson går mer generelt til verks når hun beskriver hva de etterlyser hos McKinsey.

Vi ser blant annet etter en kombinasjon av driv, personlig påvirkningskraft, lederskap og problemløsningsevner. Det er også klart at pandemien har vist hvor viktig det er å være tilpasningdyktig med fokus på å løse nye problemstillinger, i en situasjon hvor verden ser annerledes ut enn den gjorde før.

Vi kan ikke forvente å komme tilbake til samme økonomi

Evne til tilpasning og økt fokus på digitale verktøy er kvaliteter næringslivet særlig etterspør i pandemiens tider. Men for mange studenter vil valg av bransje være av ekstra stor betydning. NHH-professor Alexander Willen, som har arbeidsøkonomi som en av sine ekspertfelt, gir Bulle innsikt i hvordan økonomien kommer til å se ut de neste årene.

Alexander L.P. Willen | NHH
Professor ved NHH Alexander Willen, bilde NHH

Etter fullført vaksinering er det mulig at de sektorene som så økonomiske tap under pandemien, for eksempel retail shopping, kommer til å vokse da individer går tilbake til atferden de hadde før pandemien, mens sektorer som vokste under samme periode kommer til å tape litt.

Willen understreker at det er svært vanskelig å spå hva som konkret kommer til å skje i fremtiden, men en ting er han derimot mer sikker på.

Vi kan ikke forvente å komme tilbake til samme type økonomi og arbeidsmarked som vi hadde før COVID 19-pandemien. Å bo og jobbe i samme by vil trolig ikke lenger være "de facto" -normen.

 

10 prosent er talent, 90 prosent er hardt arbeid

Avslutningsvis kommer Rutgerson og Semlitch med sine anbefalinger til nyutdannede studenter.

Jeg vil anbefale å bruke tiden under pandemien til å bli bedre kjent med bedrifter gjennom deres arrangementer og bruke tid på å forbedre din CV og søknad med eksempler av spennende ting du har gjort som sammenfaller med de egenskapene bedriften ser etter, sier Rutgerson. Semlitch er klar i sin tale. Jobb hardt, 10% er talent, 90% er hardt arbeid. Vær nysgjerrig. Vær deg selv. Se muligheter og løsninger. Vær en teamspiller.

Har du lest disse sakene enda?

 

 

Relaterte innlegg

Kahoot-vinneren

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram