Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH-studenter igjen ettertraktet hos Visma etter kritikk om at NHH ikke følger med i den teknologiske utviklingen


Aksel Spence (høyre) og Andreas Haugsbø om hvordan de opplevde kritikken og hvordan de endte opp med en teknologirettet karrierestart i Management Trainee-programmet. Foto: Louis Berg Williams
18. april 2021
Sist oppdatert: 26. mai 2021

ANNONSE


Andreas Haugsbø og Aksel Spence gikk ut fra NHH våren 2020 og begynte i Management Trainee-programmet til Visma. Management Trainee-programmet består av ti nyutdannede fra de nordiske landene. De stiller med ulik akademisk bakgrunn, og for årsperioden 2020 til 2021 kom to fra NHH, altså disse. Det skjedde fire år etter at Vismas tidligere konsernsjef, Øystein Moan, uttalte at NHH-studenter ikke lenger oppfylte deres krav. Han vurderte å rekruttere færre NHH-studenter og begrunnet det med at NHH ikke fulgte med i den teknologiske utviklingen.

I et jubileum for IT-gruppen i NHHS sa han blant annet følgende:

– Før ledet dere teknologene. I dag er det de som leder dere.

Uttalelsene til Moan førte til stor debatt både på NHH og i nasjonale medier, hvor flere aktører var involvert. Mens debatten pågikk, var både Haugsbø og Spence i begynnelsen av studieløpet på NHH. Nettopp dette er tema når K7 Bulletin møter dem for en prat. Vi møter dem med spørsmål om hvordan de opplevde kritikken og hvordan de endte opp med en teknologirettet karrierestart i Management Trainee-programmet.

Les også: Visma vil heller rekruttere studenter fra NTNU enn fra Handelshøyskolen

Lot seg ikke fornærme

Mange studenter ville kanskje vært misfornøyde når en kritisk uttalelse rammer deres eget studieprogram. Mulighetene for videre karriere er ofte viktig for valg av studie, slik sett kan den type kritikk virke nedslående.

Aksel Spence valgte heller å se det positive ved uttalelsen, den ga han tro på at det ville skje endringer på NHH.

Andreas Haugsbø. Foto: Louis Berg Williams

 – Jeg har alltid vært interessert i teknologi selv, og i tillegg var jeg helt enig i uttalelsen til Moan. Jeg synes tilbudet på NHH var for dårlig. Derfor så jeg positivt på det og tenkte at NHH ville ta grep og forbedre tilbudet innenfor teknologi.

Haugsbø delte også den samme oppfatningen.

– Selv om den umiddelbare reaksjonen var å bli litt fornærmet og gå i forsvar, så innså jeg raskt at det var helt sant.

– Derfra gjaldt det å omstille seg og prøve å påvirke ledelsen ved NHH. Selv var jeg med i Studentutvalget og derfor var det naturlig å engasjere seg i denne saken. Jeg ble med i arbeidsgruppen som jobbet for å kartlegge IT- og datatilbudet på NHH. Det resulterte i en rapport som ble lagt frem for rektoratet.

 

Medførte endringer

Tradisjonelt sett har Visma alltid vært interessert i å rekruttere NHH-studenter. I 2016 uttalte derimot Moan at NHH-studenter relativt sett var blitt mindre attraktive for dem, grunnet manglende IT-kompetanse. Han tok samtidig initiativ til et samarbeid med daværende rektor Frøystein Gjesdal og kom med tips til hvordan de kunne utvikle fagtilbudet. Dette satte i gang en prosess på NHH for å gi studentene bedre teknologiforståelse og sørge for at de beholdt en attraktiv stilling hos næringslivet.

– Vi merket definitivt store endringer etter uttalelsen. Det ble et mye bredere fagtilbud både på Bachelor og Master. Arbeidet var nok kanskje allerede påbegynt, men uttalelsen var det lille ekstra som skulle til for å sette dette høyere på agendaen til NHH sier Haugsbø.

– Jeg er imponert over hvor fort det gikk, det kom nye fag allerede førstkommende semester. Da ledelsen først innså alvoret var de raske til å snu og gjøre tiltak, legger Spence til.

 

Hev seg på bølgen

Aksel Spence. Foto: Louis Berg Williams

For Spence ble også debatten avgjørende for egne valg i studieløpet.

­– Det gjorde at jeg gikk enda mer inn for å ta en teknologirettet utdanning på NHH. Jeg tok så mange som mulig av de nye fagene innenfor IT og teknologi. På masteren valgte jeg å gå videre med Business Analytics. Denne profilen var et resultat av den økte satsingen på teknologi.

 

Samspill mellom teknologi og økonomi

– Tradisjonelt sett har økonomikompetansen vært NHH-studentenes fortrinn, kan fokuset på teknologi gå på bekostning av det?

– Jeg tror ikke det handler om et “enten-eller” tilfelle.

Det viktige er å lære teknologi i en kontekst som gjør at det beriker de andre fagene og gir studentene bedre forståelse og innsikt. Det er fint med rene programmeringsfag, men det er også viktig å integrere teknologi i økonomifagene på en hensiktsmessig måte.

– Mye av rapporten vi la frem for rektoratet handlet om at det er viktig å se på hvor mye fagene legger opp til å anvende teknologi slik vi møter i arbeidslivet. Dersom dette løses på en god måte vil det ikke gå på bekostning av det øvrige pensumet, men heller berike faget utdyper Haugsbø.

 

NHH sine tiltak

Prorektor Malin Arve. Foto: Hallvard Lyssand

Nåværende prorektor for utdanning ved NHH, Malin Arve, deler den samme oppfatningen og sier følgende om hvordan NHH har utviklet teknologitilbudet:

– Jeg tror Moan hadde rett i sin uttalelse og at vi lå etter på det tidspunktet. Samtidig synes jeg vi har gjort mye bra etter det. Vi tok uttalelsen veldig seriøst og diskuterte det på alle nivåer, den gjorde oss veldig bevisste på at vi måtte levere bedre.

– Selv om det aldri er gøy å bli kritisert, så kom det noe godt ut av det. Vi fikk til en dialog med det relevante arbeidslivet for studentene. Det var veldig bra at de kom direkte til oss fremfor å mumle om at NHH-studenter manglet kompetanse. Det ga oss mulighet til å gjøre tiltak.

– Alle studieprogrammene våre har en referansegruppe med fagpersoner. Her har vi også innført at referansegruppene skal ha eksterne medlemmer. Det gjør det lettere å få inn innspill fra næringslivet.

– Vi har også satt opp flere nye teknologirelaterte kurs og jobbet med å ha fokus på teknologi i alle kursene. Samtidig skal vi ikke utdanne ingeniører, men ledere med teknologiforståelse. Vi kommer ikke til å utdanne de beste programmererne, men vi skal gi tilstrekkelig teknologiforståelse til å kunne lede programmererne.

 Les også: Slik er det å være student ved et av verdens mest anerkjente universiteter

– Hvordan ser et år i Management Trainee-programmet ut?

– I Management Trainee-programmet til Visma får man prøvd seg på mye forskjellig. Det er rettet mot de som ønsker seg en lederkarriere og i løpet av året jobber man med fem ulike prosjekter. Hensikten er å finne ut hva man er god til og hva man vil jobbe med videre. Det er veldig positivt at man får muligheter og utfordringer etter hva man selv ønsker og interesserer seg for, sier Spence.

Dette har også Haugsbø erfart i de prosjektene han har jobbet med.

– På NHH valgte jeg å gå CEMS og har derfor ikke tatt mange teknologifag. De prosjektene jeg har gjort hittil har ikke involvert så mye programmering, likevel skjer alt i en kontekst av teknologi. Hvis jeg gjør et HR eller markedsføringsprosjekt så kan det handle om programvare, og gjør jeg et strategiprosjekt så kan det handle om lansering av ny teknologi. Det er en helhetlig ramme rundt arbeidet, selv om man ikke jobber med kode en hel arbeidsdag.

– En annen ting jeg setter stor pris på er hvor mye ansvar og tillit man får. Man får raskt prøve seg i reelle oppgaver av betydning for konsernet. I mitt første prosjekt, etter 1,5 måned i programmet, fikk jeg diskutere konsernstrategi med en divisjonsdirektør i selskapet. Det er veldig kult at man får den type tillit og at man blir lyttet til.

– Visma er et norsk selskap med hovedkvarter i Oslo, men det er også et av Europas raskest voksende teknologiselskaper. Man har mulighet til å jobbe med internasjonale prosjekter i 21 ulike land og vi blir sterkt oppfordret til å ta den sjansen. Vi håper begge på å jobbe med et utenlandsprosjekt når koronasituasjonen åpner for det, sier Spence.

 

Hyggelig miljø

Både Haugsbø og Spence trekker frem det gode miljøet og de hyggelige menneskene som noe av det beste med Visma.

– Noe av det fine med Trainee-programmet er mangfoldet av folk fra ulike land og utdanningsprogrammer. Når vi blir satt sammen i team og får lære av hverandre skaper man gode resultater, sier Haugsbø.

Videre utdyper Spence følgende.

– Alle er gode på forskjellige ting og sånn sett har alle noe å bidra med. De som har gått datarettede utdanninger har kanskje litt bedre forutsetninger på noen områder. På den andre side kan vi bidra med økonomisk forståelse og business kompetanse. Denne kombinasjonen fungerer veldig bra og er hensikten med å rekruttere fra ulike institusjoner.

– En annen faktor som gir ekstra trygghet er at man er garantert videre jobb i Visma etter Management Trainee-programmet. Selv om man jobber med ambisiøse folk er det ikke spisse albuer, vi kan lære av hverandre istedenfor at det blir en konkurranse, sier Haugsbø.

– Dersom man er interessert i teknologi vil jeg absolutt anbefale Visma. Management Trainee-programmet er rettet mot de som ønsker å lede teknologiprosjekter. For et innblikk i denne hverdagen kan man sjekke ut @vismatrainee på Instagram. Visma har også andre karrieremuligheter for NHH-studenter. Det er flere andre trainee-programmer, spennende internships og muligheter for en spisset stilling etter studiene, for eksempel som konsulent, avslutter Haugsbø.

 

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram