Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Nøstbakken om vurdering på eksamen: – Studentene har fått lov til å bestemme

Prorektor Linda Nøstbakken og SUN-leder Finn Lucas Griggs er begge fornøyde med samarbeidet rundt nye retningslinjer for eksamen. Foto: Eivind Senneset, NHH og Kristian Sweeney, Foto NHHS
Prorektor Linda Nøstbakken og SUN-leder Finn Lucas Griggs er begge fornøyde med samarbeidet rundt nye retningslinjer for eksamen. Foto: Eivind Senneset, NHH og Kristian Sweeney, Foto NHHS
26. mars 2020
Sist oppdatert: 27. mars 2020

– Det har nærmest vært klipp og lim inn i kriterielisten, sier prorektor Linda Nøstbakken om svarene fra spørreundersøkelsen om karakterer og eksamen.

Onsdag ble det klart hvilke kriterier som skal avgjøre om eksamener på NHH vurderes til karakter eller bestått/ikke-bestått dette semesteret. I forkant av avgjørelsen hadde NHH og Studentutvalget (SUN) gjennomført en undersøkelse for å kartlegge studentenes meninger om temaet.

– Det mest hyppige argumentet som gikk igjen var at det i kvantitative fag burde være bestått/ikke-bestått, mens kvalitative fag burde ha A til F, sier Finn Lucas Griggs, fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret og leder for Studentutvalget.

Hvorvidt et kurs er kvalitativt eller kvantitativt ble også det viktigste kriteriet for om eksamen gjennomføres med karakter eller ikke. 

– Studentene har fått lov til å bestemme. Det har nærmest vært klipp og lim inn i kriterielisten. For konting valgte vi den løsningen som kommer studentene til gunst, sier Nøstbakken.

Hun avviser at NHH tidligere hadde bestemt seg for at det skulle gis bokstavkarakter på alle eksamener som hadde blitt omgjort fra skole- til hjemmeeksamen. 

– Det var ikke fattet noe vedtak på dette. 

Les også:Rektor svarer på kommunikasjons-kritikken

1684 svar på spørreundersøkelsen

Det ble hentet inn 1684 svar på undersøkelsen som lå til grunn for rapporten som Studentutvalget la frem for Utdanningsutvalget ved NHH.

– Vi fikk et representativt utvalg med respondenter. Deretter var vi veldig opptatt av dette skulle være en rapport som fikk frem alle sine synspunkter og hvor hyppig de ulike synspunktene gikk igjen, sier Griggs.

Fagpolitisk ansvarlig Finn Lucas Griggs. Foto Kristian Sweeney, Foto NHHS.

– Vi er ikke vant med sånne svarprosenter, kommenterer Nøstbakken.

Hun håper at studentene kjenner seg igjen i den listen med kriterier som er blitt publisert på NHH sine nettsider.

– Det er ikke opplagt at bestått/ikke-bestått er det beste i alle kurs. Det er gode argumenter på begge sider, både for og imot karakterer.

Les også: NHH-ledelsens oppfordring til hjemvendte utvekslingsstudenter: Fullfør utvekslingen!

Kursbeskrivelser vil oppdateres

Nøstbakken forteller at kursbeskrivelsene i de enkelte fagene vil oppdateres innen 1. april neste uke med hvordan eksamen skal gjennomføres og med hvilket vurderingsuttrykk (karakter eller bestått/ikke-bestått).

Prorektoren har forståelse for at noen studenter ikke vil være fornøyde med den avgjørelsen som blir tatt i ulike kurs.

– Endrer man spillereglene midt i spillet, vil noen bli misfornøyde. Sånn er det bare. Jeg håper likevel at studentene ser at kriteriene som er lagt til grunn er greie, sier Nøstbakken. 

– Det er en helt spesiell situasjon vi er i. Alt handler om å få studentene gjennom på en god måte.

Fagpolitisk ansvarlig Griggs understreker at NHH og studentene har hatt det samme målet for denne prosessen.

– Vi vil at man skal fullføre på best mulig vis. Linda og jeg har hatt et godt samarbeid fra dag én.

Han er glad for at Studentutvalget får inn mange tilbakemeldinger fra studentene.

– Man må bare ta kontakt hvis man har spørsmål eller ting på hjertet.

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram