Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Studenten som saksøkte NHH tapte i retten

Foto: Varde Solutions
Foto: Varde Solutions
NHH. Foto: Varde Solutions
17. oktober 2020
Sist oppdatert: 17. oktober 2020

Studenten som lider av kroniske søvnvansker fikk ikke i medhold i tingretten om at høyskolen hadde brutt diskrimineringsloven.

Det kommer frem i en rettsavgjørelse fra Oslo tingrett som Khrono har omtalt.

NHH-studenten saksøkte høyskolen for manglende tilrettelegging opp mot eksamen. Grunnet kroniske søvnproblemer ønsket studenten å forskyve  eksamensstart fra klokken 09 – som er det vanlige – til klokken 13 i stedet.

Det ville ikke NHH gå med på og viste til at det ville koste høyskolen 38.000 kroner ekstra for hver eksamen ettersom det måtte lages en egen eksamen for denne studenten. NHH ville strekke seg så langt som å tilby eksamensstart klokken 10, som ville være mulig fordi ingen andre studenter kan forlate eksamenslokalet innen det har gått én time. Hen ville også kunne gjennomføre eksamen i et eget rom med tilgang til seng – og få en halvtime utvidet tid.

– Retten finner at NHH har foretatt en forsvarlig vurdering av hvilke tiltak man kan stille opp med for å lette eksamenssituasjonen for denne studenten. Tiltakene som er innvilget gjør at de vilkårene hen nå tar eksamen på skiller seg markant fra de vilkårene som gjelder for andre studenter, heter det i dommen som Khrono refererer til.

Slipper å betale saksomkostninger

Til tross for at NHH-studenten tapte i retten, slipper hen å betale saksomkostningene til NHH.

— Retten har ikke vært i tvil om resultatet i saken. Men retten kan ikke se at det foreligger sammenlignbar praksis fra andre domstoler, og saksøker har slik sett hatt et behov for å få avklart grensene for NHHs tilretteleggingsplikt, heter det i dommen ifølge Khrono.

NHH tilfredse med dommen

Rettsavgjørelsen er foreløpig siste kapittel i den nesten to år lange konflikten mellom studenten og NHH.

— NHH er opptatt av at tilrettelegging skal ha rett omfang og innretning, og vi er tilfreds med at dommen støtter avveiningene vi har gjort i denne saken, skriver NHH-rektor Øystein Thøgersen i en kommentar til Khrono.

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram