Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Tilsvar: Stine Stolpestad påstår at vi trakk tilbake en papiravis på grunn av en sak om dopbruk på NHHS’ 85-årsjubileum. Det gjorde vi aldri.

I sitt leserinnlegg kommer Stine Sisselsdotter Stolpestad med en rekke anklager og påstander om Bulle og vår drift. Noe av det hun skriver, stemmer ikke.

Ansvarlig redaktør Emma Weydahl Berg Helgevold svarer på kritikken. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)
15. april 2022
Sist oppdatert: 15. april 2022

Flere steder sliter jeg med å se sammenhengen mellom kritikken hennes og hvordan Bulle er som debattforum.

Ifølge Stolpestad måtte Bulle i fjor høst trekke tilbake en papirutgave på grunn av en sak som indikerte dopbruk under NHHS’ 85-årsjubileum. Utgaven ble trukket tilbake på grunn av feil bildebruk, og det tar vi på vår kappe. Her skriver Stine Stolpestad noe som rett og slett ikke stemmer.

Det unnskylder imidlertid ikke Bulle-journalistens opptreden under NHHS-jubileet. Den var fullstendig uakseptabel, og det ønsker jeg å beklage for. Vi publiserte heller ikke noe sak basert på informasjonen fra journalisten.

Stolpestad er innom «faren av risikoen for falske nyheter», som jeg er enig i at er absolutt reell. Hun skriver at vi siterte Bendik Brunvoll feil på Foreningsmøte (FM) forrige uke. Dette stemmer. Siterings-, fakta- og andre menneskelige feil kan skje i en avis. Til dette har vi noen verktøy vi benytter oss av. Ett av dem er at vi korrigerer direkte i teksten og oppdaterer den med en merknad om at den er korrigert. I nevnte sak ble dette gjort om lag 15 minutter etter publisering.

Men det er ufint å indikere at vi publiserer falske nyheter, når vi rettet med en gang vi fant ut at vi hadde publisert noe som ikke stemte.

Vi etterstreber å gjengi ekte nyheter, ikke falske nyheter, men det er ikke alltid like lett. Noen ganger tråkker vi, som Stolpestad sier, i salaten.

Bulle skal dokumentere det som skjer på NHH, på godt og vondt. Internt i Bulle har vi jevnlige samtaler om hva som er, og hvordan man regner noe som nyhetsverdig. For at noe skal ha nyhetsverdi bør det være oppsiktsvekkende. Ofte ligger et endringsbehov til grunn. Det stammer gjerne fra negative forhold som har nyhetsverdi, og må derfor belyses og diskuteres.

Når det gjelder vår gjengivelse av drapet på NHH-studenten i 2020, så ser vi det som vår plikt å formidle fra hendelser som har stor nyhetsverdi for NHH-studenter, og studenter generelt. Da kan vi ikke la oss sensurere, fordi det blir belastende for etterlatte å lese om drapet i Bulle. Man bør være forsiktig med å omtale Vær Varsom-plakaten og en drapsdekning i samme avsnitt, når dekningen er helt etter boken, som i dette tilfellet er VVP. Dersom man vegrer seg for å bruke Bulle som debattforum på bakgrunn av en drapsomtalelse, så får det heller være en uheldig konsekvens av vårt virke.

Vi ser til de større avisene for inspirasjon om hva slags saker vi bør skrive, og hvordan. Ettersom BT dekket denne saken og den var av nyhetsverdi for NHH-studenter, er jeg uenig i kritikken av vår dekning. Hvorfor skal ikke K7 Bulletin skrive om det samme som Bergens Tidende?

Informasjon er ikke-rivaliserende. Det finnes overalt, og det er du som leser som må avgjøre hvilken informasjon du vil sitte på, og hvilken du vil styre unna. Bulles oppgave er å levere nyheter, som er oppdrevet på en måte som ivaretar regelverket og er presentert i henhold til Vær Varsom-plakaten. Det kan være et vanskelig farvann å navigere i. Det skjer feil, men dette er noe vi jobber kontinuerlig med i Bulle for å unngå.

Stolpestad innleder sitt innlegg med å ta til orde for at kanskje debatten i Bulle ikke fungerer slik som den skal, og avslutter med at å skrive at kanskje “K7 Bulletin skal kaste et blikk innover på sitt eget underutvalg og se på hvordan de kan opptre på en mer hensynsfull og reflektert måte, slik at debatten i NHHS kan bli mer nyansert.”

Hun begrunner dette med noen av momentene jeg har redegjort for i avsnittene over. Journalisten vår burde ikke bedrevet journalistikk på den måten som ble gjort på NHHS’ 85-årsjubileum. Jeg er enig i at dette kan svekke tilliten til oss som studentavis. Dette er imidlertid en enkelthendelse som ble slått ned på internt. Men jeg reagerer på at hun mener vi bør se innover eget underutvalg. Vi gjør feil. Disse blir rettet opp i uten at vi legger skjul på det. Jeg blir derfor usikker på hva Stolpestad ønsker å oppnå ved å referere til gamle feil som ble håndtert på rett måte.

Når det gjelder oppfordringen om at deltakere i Førstekullsuken ikke skal uttale seg til media, men vise til daghavende eller medieperson, så synes jeg det er et problem, som det fremgår av lederen min. Hva er en gjengivelse av arrangementer uten perspektivene fra deltakerne? Jeg synes den blir manglende.

Det som gjør oppfordringen problematisk, er at maktforholdet mellom avsender og mottaker er skjevt. Så selv om den er godhjertet, mistenker jeg at flere føler seg bundet av den. UKEN- og spesielt FKU-arrangørerene besitter stor makt overfor sine deltakere, da fartstiden på NHH og i NHHS varierer fra arrangør til frivillig og deltaker. Så får vi heller være enige om å være uenige.

Når det kommer til at Bulle kun skriver om alt det fæle som skjer på NHH, lurer jeg på hvor Stolpestad har dette fra. Vi har omtalt en del negativt, men også skrevet en del positivt ladde saker. For eksempel da Stolpestads egen fagpolitiske ansvarlig fikk ryddet opp i fjorårets RET1-eksamensavlegging. Vi var også først i Norge til å dekke Tangens opptrinn i Aulaen, noe som resulterte i et intervju med rektor om NHHs strategi fremover. Jeg vil kalle dette bra journalistikk som er til det beste for NHH-studentene. Vi skrev også om dumpster diving i fjor!

Stine Stolpestad håper vi kaster oss med på utviklingen, men jeg er usikker på hva hun referer til. Jeg er klar over at NHHS har utviklet seg mye siden 2014, selv om vedtektene fortsatt virker til å være i strid med FNs menneskerettigheter. Men vi henger jo så definitivt ikke igjen i 2014? 

Slik jeg ser det, ble Bulle kuppet og lagt ned av NHHS som følge av saken. Jeg håper ikke det samme skjer hvis vi avdekker noe like oppsiktsvekkende som at det ble servert pungshots til førstekullister under fadderuken 2014.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram